LGS ve YKS Başarısı

Ölçme ve Değerlendirme birimimizin bireysel raporları ile sıkı takip edilerek her bir öğrencimizin potansiyelini sonuna kadar geliştirip başarıyı yakalamasını sağlamaktayız.
Okulumuzda LGS çalışmaları 4. Sınıftan başlar. 4. Sınıftan itibaren akademik gelişim süreçleri uzman birimimizde Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Uzmanımız liderliğinde izlenir, raporlanır ve bireysel derstek programları yapılır.
Ulusal sınavlara hazırlık düreci 4. sınıfta uygulanan 8 adet süreç etkilnik sınavları ile kazanım ölçümleri ile başlanır. 6 adet Hazırlık Sınavı ve 6 adet Türkiye Geneli Sınavı ile öğrencilerimiz LGS sınavına hazırlanırlar. Ay Kolejinde her kazanım/konu sonrası Kazanım Tarama Testleri uygulanır. Her branşın kazanımlarının ölçüldüğü Süreç Değerlendirme Sınavları ile kazanımlar desteklenir. Türkiye Geneli Hazırlık sınavları yapılarak, tamamlanması gereken kazanımlar tespit edilir ve tamamlama çalışmaları yapılır. 5-6 ve 7. sınıfta Yılda  6 Türkiye Hazırlık Sınavı, buna ek olarak 6 Türkiye Geneli Sınavı yapılmaktadır. 8. Sınıfta ise tüm bunlara ek olarak yaklaşık 10 farklı yayınevi ile çalışılmaktadır. Bu şekilde LGS’ye yönelik tüm soru tarzları deneyimlenmektedir. Farklı yayınevleri ile yeni nesil sorular üzerine çalışma teknikleri desteklenmektedir. 
LGS ve YKS nin en önemli süreci olarak görülen 8.sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerimiz okul başlamadan Ağustos sürecinde LGS ve YKS  çalışmalarına başlamaktadır. Mart ayında kazanımları tamamlayan öğrenciler, günlük sınav sürecini deneyimlerler. Yıl içinde sık sık  yapılan okul içi ve okul dışı sınava hazırlık soru çözme kampları ile çalışmalarına hız kazandırılır. Kamp sonrası tespit edilen eksik kazanımları tamamlamaya yönelik soru tamamlama istasyonları, kazanım tamamlama etüt çalışmaları ile kazanımlar tam olarak verilmektedir. 
Ay’da LGS ve YKS öğrencileri hedeflerini rehberlik birimi desteği ile sene başında belirler. Hazırlanan bireysel çalışma programları rehberlik birimi ve I’MENTOR denilen bireysel mentörlük çalışması ile takip edilir. Her öğrenci mentörü tarafından takip edilir, hedefe ulaşma yolunda ekip olur. 
Sınav süreci boyunca meditasyon, zaman yönetimi ve sınav kaygısı çalışmaları rehberlik birimimiz ve drama dersleri ile çalışılmaktadır. LGS , YKS süreci öğretmen kadromuz, rehberlik birimimiz, ölçme ve değerlendirme birimimiz ve eğitim yönetim kadromuzun birlikte yürüttüğü ekibin ürünüdür.