Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme Süreci

Çağdaş Aydede Anaokulu’ nda çocuklar bütün gelişim alanlarında ilerleme kaydedecek şekilde destekleniyor ve ilkokula hazır olmaları sağlanıyor. Bu yaş grubunda ele alınan PYP sorgulama üniteleri ile çocuklar araştırmaya, keşfetmeye ve yeni öğrenme deneyimleri yaşamaya teşvik ediliyor.

Okuma yazma hazırlık çalışmaları ile temel beceriler kazandırırken, projeler ile de matematik, fen, sosyal, dil, müzik-hareket, drama ve sanat çalışmaları da yapılıyor.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik – Bale, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.