Kütüphane ve Okuma Kültürü

Kütüphanemiz, okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda her eğitim kademesi için o yaş grubu ihtiyaç ve kazanımları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Okul öncesi dönem okuma alışkanlığı kazanımı, dil becerisi gelişimi için önemli evrelerden biridir.

Akademik başarısı yüksek öğrencilerin en güçlü becerileri okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama; sonrasında da bir senteze ulaşabilmektir. Bu nedenle Aydede Anaokulu olarak, okul öncesi dönemde nitelikli eğitim- öğretim programımızı okuma ve okuduğunu anlama becerisi temelinde yapılandırmaktayız. Zengin kütüphanemizde etkinlikler, yürütülen tüm akademik çalışmalar bu yaklaşımla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirme ve merak duygusu uyandırma amacıyla planlanır.

Aydede Anaokulu okul öncesi kütüphanesinde, mevcut tüm kaynaklar öğrencilerin serbest kullanımına açıktır. Ayrıca kütüphane öğretmenleriyle yürüttükleri “kitap atölyesi” çalışmaları, “yazar sohbetleri” gibi etkinliklerle de öğrencilerimizin anadil gelişimi desteklenir.