Rehberlik Servisi

Erken çocukluk dönemini kapsayan 0-6 yaş arası okul öncesi dönem, çocuklarda, karakter gelişimi, öz bakım gibi temel becerilerin kazanıldığı, gelecek akademik ve hayat başarısının temellerinin atıldığı dönemdir.  Bu önemli dönemde çocukların nitelikli eğitime erişimi sağlanmalı ve ruhsal gelişimleri pedagog ve psikolojik danışmanlar tarafından yakından takip edilmelidir.

Okulumuzda bu amaç doğrultusunda oluşturduğumuz Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ( PDR) uzmanından oluşan ekibimiz, öğrencilerimize okulumuza başladıkları ilk günden itibaren tanıma – tarama testleri uygulamaktadır. Danışman Klinik Psikoloğumuz ve PDR ekibimiz öğrenci tarama testlerinin sonuçlarını değerlendirir, böylece her bir öğrencinin ruhsal gelişimi gün ve gün takip edilir ve aileye raporlanır.

Çağdaş Aydede Anaokulu’ nda öğrencilerimizi yakından tanıma ve izleme politikasına dayalı ‘Gelişimsel Rehberlik (Progressive Counseling)  uygulanmaktadır. Öğrencinin okula başladığı gün ‘Tanıma Programı’ ile başlayan süreç, aile/ebeveyn ve öğretmenlerle oluşturulacak işbirliği ile gelişim sürecini yakından izlemeyi ve bilgilendirmeyi temel alır.

Rehberlik birimimiz, çocuklarımızın dikkat, algı ve odaklanma becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Çocuğu yakından tanır ve ihtiyaçlarına yönelik egzersizler ile dikkat dağınıklığı, odaklanama sorunları gibi öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmayı hedefler.

Erken çocukluk döneminde aidiyet duygusu geliştirme, sevgi görme ve önemsendiğini hissetme gibi temel kazanımlar üzerine kurulmuş anaokulumuzda her çocuk oyunda öğrenmeyi, kendine güvenmeyi, problem çözmeyi öğrenir.