Eğitim Politikası ve Ölçme Değerlendirme Süreci

Ay Koleji Ortaokulu Eğitim Politikası;

Özel Ay Ortaokulunda uygulanan yapılandırmacı model ile öğrencinin aktif öğrenmesini; grup ve performans çalışmaları ile kalıcı öğrenmeyi; keşfederek ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmayı; bilgiyi transfer ederek yeni bilgiler üretmesi sağlanır. Ay Ortaokullular; öğrenmeyi yaşam boyu bir uğraş olarak gören, sorgulayan, araştıran, yetkinlikleri ile hayatına çeşitlilik katan; donanımları ile kişisel ve sosyal gelişimine yön veren başarılı bireyler olarak yetişmektedir.

Ölçme Değerlerndirme Süreci;

Okulumuzda ölçme değerlendirme süreci üzerinde önemle çalışılan profesyonel bir disiplindir. Okulumuz bünyesinde bulunan ölçme – değerlendirme ekibimiz başarısızlığı değil, başarılanı değerlendirmeye odaklıdır. Öğrencilerimiz birbirleriyle kıyaslanmaz. Başarı kriteri, her bir öğrenenin öğrenme sürecinde gösterdiği performanstaki ilerleme olarak tanımlanır ve her birinin gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir.

Ay Koleji Ortaokulunda başarı; her öğrencinin kendini sürekli şekilde geliştirmesi, bulunduğu yerden ileri gitmesi, kendi öğrenme yolculuğunun öznesi olması ve yaşam boyu öğrenme içgüdüsünün oluşmasının sağlanmasıdır. Ölçme değerlendirme ekibimiz her bir öğrencimizin sürekli ilerlemesi için bilimsel çalışmalar yürütür.