Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Çalışmaları

Ay Kolejinde 5. Sınıftan itibaren  LGS (Liselere Geçiş Sınavları)'na yönelik çalışmalar yapılır. 5.sınıfta Matematik,Türkçe,fen branş dersleri programda ağırlıklı olarak yer alır. Öğrencileriimizin gelişimini izlemek için yurt genelindeki yaşıtları arasında deneme sınavlarına katılım sağlanır. LGS hazırlık sürecinin dershanelere ya da özel derslere ihtiyaç olmadan okulda tamamlanması temel amaçtır. Öğrencilerimize ve velilerimize LGS sistemini tanıtan, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi veren seminerler düzenlenir. Ayrıca  ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize sürekli bir şekilde bireysel bilgilendirme yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin LGS'ye yönelik eksiklerinin kapatılması için ders öğretmenleri ile Co-Op ( Öğretmen gözetiminde küçük grup ) çalışmaları, akran çalışmaları ve birebir etütler yapılır. Derslerde farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılır. Bu amaçla yapılan çalışmalar öğrencinin öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine göre eksikliğinin kapatılması ya da ilerlemesinin geliştirilmesine olanak verir. 8.sınıflarda hafta içi veya hafta sonu liseye hazırlık takviye kursları planlanır. 

Deneme sınavları;

Tüm sınıflarda ders öğretmenleri konu ve ünite sınavları yaparak eksik öğrenmeleri tamamlar.  İleride ve geride kalan öğrencilere yönelik çalışmalar planlanır.  Ay Koleji Ortaokulunda yıl boyunca Türkiye Geneli Sınavı uygulanır. 8. sınıflarda ise LGS çalışmalarının hız kazandığı süreçte haftada bir deneme sınavı uygulanmakta olup ölçme- değerlendirme birimimiz tarafında raporlanır. Deneme sınavları farklı kaynaklardan ve ülke genelinde yüksek katılımlı olarak seçilir. Bu nedenle deneme sonucunda öğrencilerin aldığı sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan LGS sınavları ile paralellik göstermektedir. 

Ay Koleji ortaokulunda ölçme çalışmaları süreç ve sonuç değerlendirme tekniklerini içerecek şekilde yapılır. Deneme sınavları ülke genelinde iddialı okulların iddialı öğrencilerinin katıldığı, katılan öğrenci sayısının 100.000 den fazla olduğu sınavlardan seçilir. Böylelikle öğrenciler kendi yaş grubu içinde yüzdeliğini öğrenme imkanına kavuşur. Basılı olarak ve dijital ortamda karne, kazanım analizi, derece gibi tüm detaylı analiz ve raporlar öğrenci ve velisiyle paylaşılır. Bu raporlar, rehberlik servisi ile öğrenci buluşmalarında da değerlendirilir ve öğrenciyi uygun çalışmalar planlanır.

Etüt Uygulamaları;

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonrasında her bir sınav için hazırlanan analiz raporlarında belirtilen öğrenme eksikliklerinin zaman geçirilmeden giderilmesi esastır. Bu maksatla derslerden sonra yapılan etütlerde öğrenciler öğrenme eksiklerine göre gruplandırılır. Öğrenci gruplarına uygun olarak konu tekrarı, soru çözümü, test uygulaması vb. yöntemler kullanılır.  Ödevlerini, çalışmalarını zamanında bitirmeyen ya da yetersiz düzeyde gerçekleştiren öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması için mecburi etüt uygulaması yapılır. Bu durumdaki öğrenciler istirahat saatlerinde kütüphanede nöbetçi öğretmenin gözetiminde ödevlerini bitirene kadar gözetimde tutulur.