Ay'da Temel İlkeler

Bilgili, bağımsız, eleştirel düşünen, entelektüel dünya vatandaşları yetiştiririz. Ay Okulları'nda; evrensel değerleri benimseyen, ulusal ve toplumsal değerleri önemseyen, farklılıklara saygı duyan bir eğitim sistemi benimseriz.

Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, topluma ve dünyaya saygılı, spor-sanat-bilim alanlarında kendi potansiyelini keşfetmiş çocuklar büyütmektir amacımız. Ve eğitim öğretim sistemimizin tümünde “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimseriz.