Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Koleji LGS Değerlendirme Raporumuz

Özel Ay Koleji, Başarı Odaklı Çalışmalarının Işığında Hazırlandıkları LGS ile İlgili

Bölümlerimizin Görüşlerini Paylaşıyor…
2 Haziran 2018’de yapılan Lise Geçiş Sınavı (LGS) sınavının kılavuzunun hala açıklanmaması kafalarda soru işaretleri oluşturmaya devam etmekte. İkamete dayalı sistemde Anadolu Liselerinin yanı sıra, zorunlu olarak bir tane de imam hatip ya da meslek lisesi tercih zorunluluğu getirilmesi medyada paylaşılmakta.
AY Anadolu Lisesi ile çocuklarımızı bu stresten ve karmaşadan kurtarıyoruz. Eğitim sistemimizde öğrencilerimiz hem akademik hem yetenek hem de sosyal ve bireysel olarak hayata hazırlanacaktır. Öğrencilerimiz yetenekleri ve ilgi alanlarını dikkate alarak hedeflerini belirleyerek ve bu hedefler için en doğru program ile çalışmasını sağlanacaktır.
Aşağıda LGS sınavı ile ilgili bölümlerimizin görüşleri sunulmaktadır.
Sevgi ve saygılarımızla,

Saadet BADEM, Kurucu
TÜRKÇE ZÜMRESİ Halil ELEVLİ – Gizem GÖKMEN
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve bizim büyük bir heyecanla beklediğimiz LGS’yi inanıyoruz ki başarıyla geride bıraktık. Sınavın nasıl ve ne zaman olacağı konusundaki belirsizlikler kafamızı karıştırsa da MEB’in yayınlamış olduğu örnek sorular ve kazanımlar doğrultusunda çalışarak sonuca ulaştık. Sorular beklediğimiz düzeyde olup sürpriz soru tarzı karşımıza çıkmamıştır. Sorular genellikle okuduğunu anlamaya dayalı olup paragraf soruları uzun ve bilgi içerikli olarak karşımıza çıkmıştır. Dil bilgisi soruları öğrencilerin rahatlıkla yanıtlayabileceği nitelikteydi. Ancak cümlenin ögeleri ve fiilde çatı gibi iki önemli dil bilgisi konusunda soru çıkmamış olması dikkatleri çekmiştir. Bu sınav çok okuyan, yorum yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.
MATEMATİK ZÜMRESİ Ahmet TOPOĞLU – Çağla ÇITAKBAŞ

LGS matematik soruları, matematik zümresi olarak tahmin ettiğimizden de zor gelmiştir. Hemen hemen her soru bilişsel düzeylerinin üzerindeydi. 2-3 kısa bilgi sorusu dışında ( ki bu 2-3 soru dahi önceki yıllarla kıyas kabul etmeyecek kadar zordu) bütün sorular ileri düzeyde yorum ve akademik bilgi içeren sorulardı. Her soru en az 2 kazanım içermekle birlikte asıl zorluk soruyu anlayıp yorumlamaktı. Yapılan kamplar, etütler, bire birler ve bitirilen farklı farklı kaynaklar ile her öğrencimizi azami seviyelerine ulaştırmaya gayret ettik. Ancak yanlışlar doğruları götüreceğini ve sayısal oturumdaki Fen Bilgisi sorularının da zaman alıcı sorular olduğunuz düşünerek (matematikten başlayan öğrenci fen bilgisine, fen bilgisinden başlayan öğrenci ise matematiğe zaman ayıramadı) ortalamanın ne olacağını öngöremiyoruz. Bütün bu zorluklara ve değişikliklere rağmen güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz.
FEN BİLGİSİ ZÜMRESİ Yasemin BAK – Rabia TONBİL

20 soru MEB müfredatına uygun. Müfredat dışı soru sorulmadı. Konu dağılımına bakıldığında tüm ünitelerden soru olduğunu görüyoruz. Sınavda, Fen okur-yazarlığının öne çıktığı tespit edildi. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görüyoruz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler sorunun içindeki ipuçlarından yararlanarak doğru cevaba ulaşabilir.  Ayrıca sorular bilimsel düşünme becerisi ve yorumlama becerisi gerektirmektedir. Sınavda konu bilgisiyle beraber öğrencilerin dikkati de ölçülüyor. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin Fen Bilimleri’ ne gereken süreyi ayıramamalarına da yol açtı. Bu durum, özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin, Fen Bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep oldu. Sınavda çıkmış sorulara paralel soruları sınıfta çözdüğümüz için, stresi az ve dikkati fazla olan öğrencilerimizden yüksek başarı beklemekteyiz. Hepsini emeklerinden dolayı tebrik ederiz.
YABANCI DİL ZÜMRESİ Afra BULUR

Bu yılki sistemde İngilizce dersi adına en büyük değişiklik, soru yönergelerinin İngilizce olmasaydı; yani kazanım eksikliği olmasa da soruyu net okumayan, okusa da isteneni tam olarak anlamayan öğrencilerin zorluk yaşayabileceği bir değişiklikti. Ancak AY Koleji olarak okuma ve anlama becerilerine yönelik yaptığımız çalışmalar, soruda isteneni, öğrencilerimizin rahatça anlayabilmelerini ve sonuca ulaşmalarını sağlamıştır.
Soruları kısaca değerlendirecek olursak, müfredatımızla eş güdümlü olarak düzenlenmiş, öğrencilerimizin zorluk yaşamadan çözebileceği, görselle verilen bilgiyi eşleştirme, cümle ve diyalog tamamla ve paragrafta anlam sorularından oluşmuştur.
İngilizcenin soru kaçırılmadan yapılması, öğrencilerimizi genel ortalamada başarıya taşıyan branş ders demek olduğunu açıkça paylaşabilirim. Sınavda çıkmış sorulara paralel soruları sınıfta çözdüğümüz için, stresi az ve dikkati fazla olan öğrencilerimizden yüksek basari beklemekteyiz. Hepsini emeklerinden dolayı tebrik ederiz.
Tüm öğrencilerimize getirdikleri başarı ve gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.
İNKILAP TARİHİ Songül DEMİRTAŞ

LGS İnkılap Tarihi soruları beklediğim gibi uzun paragraflar içeren, okuduğunu anlamaya yönelik ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Derslerde yaptığımız çalışmalara ve çözdüğümüz soru tiplerine benzer sorular olması sınavın öğrenciler tarafından kolay geçmesini sağlamıştır.  Sürpriz olabilecek soru kalıbı çıkmadığı için öğrenciler soruları rahatlıkla çözdüler.
Deneme sınavlarında gösterilen başarılara paralel olarak sınavda istediğimiz başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Hasan İNAN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları kaza ve kader, zekât, hac ve kurban, Kuran’da akıl ve bilgi, dinler ve evrensel öğütleri, Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar ve İslam Dinine göre kötü alışkanlıklar konularından oluşturuldu. Dolayısıyla soruların müfredata ve kazanımlara uygun, anlama ve yorumlama becerisi gerektiren nitelikli sorulardan oluştuğu yorumu yapıldı. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş ve metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur. Geçmiş yıllarda doğrudan bilgiyi ölçmeyi hedefleyen sorular sorulmasına rağmen bu sınavda bilginin yanı sıra yorum gücünü de ölçmeyi hedefleyen sorular vardı. Öte yandan şunu samimiyetle ifade etmem gerekir ki; sorular ister eski sistemde bilgi ağırlıklı olsun ister yeni sistem de yorum ağırlıklı olsun öğrencilerimiz din kültürü dersi adına bu sınava hazırdılar. Gerek MEB kazanım testleri gerekse farklı kaynaklardan çözdüğümüz sorularda bu durum açıkça görülmekteydi.
Özellikle son bir ayda yaptığımız yoğun çalışmanın çok faydası oldu. Bütün öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, Özge ÖNCEL- Sümeyra AL

Sınav sisteminin değişeceği açıklandığı andan itibaren oluşan belirsizlik öğrenci-öğretmen-veli üzerinde kaygı uyandırıcı bir etki yarattı. Sisteme yönelik olan bu belirsizlik sürecinde öğrencilerde motivasyon düşüklüğü gözlendi. Tedbir amaçlı üst öğrenim kurumlarına geziler düzenlenerek öğrencilerin tekrar sürece adapte olması hedeflendi. Sistem belirginleştikçe görülen olumsuzluklar öğrencilerin hedef belirlemesine engel oldu. Okulda yürütülen Rehberlik çalışmaları öğrencilerin hedef belirleme, kaygı yönetme, motivasyon kazanmasına odaklı şekilde yıl boyu devam etti. Tüm bu çalışmalardan dönemsel olarak istediğimiz sonucu alsak da sistemin yeni oluşu ve örnek alınacak eski bir model olmayışı öğrencilerimizin zihninde belirsizlik ve kaygı uyandıran düşünceleri zaman zaman tetikledi. Merkezi sınav tecrübelerinin olmayışı, sınava yükledikleri anlam, sınavın zor olacağına yönelik söylemler negatif etki yarattı. ‘Yapabileceğinin en iyisini yap’ söylemlerimizle çocukların sonuca değil sürece adapte olması, çaba göstermesi sağlandı. Nitekim öğrencilerimizin çoğunluğu süreci önemseyerek elinden geleni yaptı. Sonuçlar değerlendirildiğinde zaman yönetimi sorunu, kaygı gibi faktörlerin soruların zorluk ve uzunluğuyla paralel olarak arttığı görüldü.
Öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmaların ve oluşturmaya çalıştıkları iç disiplinin yaşam boyu onlara katkı sağlayacağını temenni ederek bu zorlu süreci atlattıkları için tebrik ediyoruz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *