Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

sehirde-matematik-animasyon-kapak

ÖZEL AY KOLEJİ ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ ANİMASYON FİLMİNDE CANLANDI…

Özel AY Koleji Matematik Bölümü liderliğinde ve GOPAŞ işbirliği ile yürütülen «ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİNDE”; Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Bölgesinin Analitik Raporu veri olarak ele alınmıştır. Matematik uygulamaları ile «ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ»; 5., 6. ve 7 sınıf 31 öğrenciden oluşan proje ekibi tarafından yapılandırılmıştır.

Maketlerin animasyonunu paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

ÖZEL AY KOLEJİNDE MATEMATİK UYGULAMALARI İLE PROJE YAPILANDIRILIR VE YAPILANDIRILMIŞ ÖĞRENME GERÇEKLEŞİR.

ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ RAPORUMUZ:

Projemizin temeli Ağustos 2018 de atıldı.

PROJE ÖZETİ:

PROJE ÖZETİ: Özel AY Koleji Matematik Bölümü liderliğinde ve GOPAŞ işbirliği ile yürütülen «ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİNDE”; Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Bölgesinin Analitik Raporu veri olarak ele alınmıştır. Matematik uygulamaları ile fikir projesi yapılandırılmıştır.

«ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ»; 5., 6. ve 7 sınıf 31 öğrenciden oluşan proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Her sınıf düzeyinde bir fikir projesi oluşturulmuş ve «GOPAŞ Kentsel Dönüşüm Bürosu» yönetiminin mimari desteği ile animasyonlar hazırlanmıştır.

AY Kolejinin Matematik atölyesinde maket olarak esere dönüşmüştür. 27 Mayıs 2019 da GOP Kentsel Dönüşüm Bürosunda; «Proje Ekibi Öğrenciler» tarafından sunum, animasyon ve maket açılış töreninde paylaşılmıştır.

PROJENİN AMACI NEDİR?

Matematiği yaşam ortamlarına uyarlanmasını sağlamayı amaçladık.

Çevresel, toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı arttırma ve bu konuda sorumluluk almayı amaçladık.

Uzman kişilerle iletişimi geliştirme ve iş birliği yapmayı sağlamayı amaçladık.

Sağlıklı kentleşmede; konut yerleşimi ve sosyal donatı alanlarının matematikle yönetildiğinin farkına varmayı sağlamayı amaçladık.

PROJE EKİBİNDE KİMLER VAR?

31 kişilik proje ekibimiz; gönüllülük esasına göre, her şubeden projemizi seçen öğrencilerden oluşmaktadır.

PROJE YOL HARİTASI ADIMLARI NELERDİR?

Yıllık planı ekim ayında ekibimiz ile birlikte yaptık.

İlk adım Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü ziyareti ile başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Sayın Mustafa BAŞARAN ve ekibi proje ekibimizle toplantı yaptı. Sorularımızı yanıtladı. Sarıgöl Bölgesinin analitik raporlarını verdiler. Dönüşte çoğumuz yani 90%ımız Müdürümüzün mesleğini ve yapılan işi çok sevdik ve Matematik mühendisi olmak istediğimiz söyledik.Analitik raporu proje dersimizde inceledik. Rapordaki matematik bilgilerini aldık. Excelde değerlendirdik. Fikir projesi oluşturmak için gezilerimize başladık. Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesini gördük. Pera müzesinde temamıza uygun “Zamanda Değişim Sergisini” gezdik. Videoda bir kentin kuruluşu ile ilgili görseller ve animasyonlar çok etkileyiciydi. GOPAŞ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Bürosu temsilcileri ile tanıştık. Bu tanışma projemize renk ve boyut kattı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Koordinatörü Sayın Ferize IŞIK’ ın enerjisi projemizin enerji kaynağı oldu. GOPAŞ mimarı bizim mimar hocamız Lütfullah AKPINAR olmazsa olmazımızdı. Fikirlerimiz mimar fikriyle buluşunca üçüncü boyutu yakalamaya başladı. Projemizde ilk günden bu yana aramızda olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm koordinatörü Ferize IŞIK Ve GOPAŞ Mimarı Lütfullah AKPINAR katkılarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Haftalarca şehirde matematik çalıştık. Alan hesaplamaları, yüzdelik hesaplamaları, oran-orantı, konutların oluşturduğu taban alanları, raporda belirtilen yüzdeliklerle bizim planladığımız yüzdelikleri karşılaştırma, kat sayısı, daire sayısı ve yaşayacak aile sayısı gibi hesaplamalar yaptık. Matematikle oynamak güzeldi.

SOSYAL DONATI NASIL YAPILANDI?

Planlama Alanımız: 60.000 metrekaredir. Şehrimiz iki kattan oluşmaktadır. Zemin katta sosyal donatı alanı 60.000 m2 dir. Birinci kattaki konut alanı 30.000 metrekaredir.

KONUT YAPI TABAN ALANI NE OLMALI?

Konut alanının planlanmasında şu verileri elde ettik.

Bu bölgeden yuvarladığımızda 4.000 kişinin yaşayacağını biliyoruz. Her aile ortama 4 kişi olduğunu varsaydığımızda 1000 aile yaşayacaktır.

Yerleşim alanımız 30.000 metrekaredir.

AY 5 SEHIRDE MATEMATIK POSTER.pdf

  1. SINIF ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ

Ailelerin kendilerine ait müstakil evlerde ve komşuluk ilişkileri güçlü olarak yaşamalarını öngördük. Avlulu konut yerleşimlerinin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini biliyoruz.

KAÇ KONUT BİRİMİ GEREKİYOR?

Bir avlulu birim 9 bölümden oluşmasını var saydık. Ortadaki birim ortak avlu olarak tanımlandığında her avlulu birimde 8 Aile 32 kişi yaşamaktadır.

1000 aile için 125 adet 8 ailenin yaşayacağı avlulu birim gereklidir. 30.000 metrekarede yer alan 125 avlulu birimin her birinin taban alanı 240 m2dir.  30.000 metrekare 125 birime bölündüğünde 240 m2 elde ederiz. Bu her bir birimin alanıdır.

KONUT YAPI TABAN ALANI NE OLMALI?

Her aile için 3 katlı müstakil konutun taban alanı 30 m2dir.

3 katlı bitişik nizam ortak avlusu olan konutların üç kattaki toplam yaşam alanı 90 m2dir. Dört kat olması da projemizin matematiğini değiştirmemektedir.

8 aile için ayrılan her birimin avlusu bir yeşil alan ve toplanma alanıdır.

Zemin katın tamamı sosyal donatı alanlarına (lise alanı, sosyal-kültürel tesis alanı, ibadethane, park ve yeşil alan) ayrıldı.

İki kat arası ulaşım; üst kattan alt kata, her bir kenarın tam ortasından inen eğimli yollar ile sağlandı.

Yerleşim alanları ve sosyal donatı alanları iki katta tanımlandı.

  1. sınıfların fikir projesinde; sosyal yaşamın, kültürel iletişimin ve toplum olmanın sağlanmasına önem verildi. 8 birimlik avlulu yapılar ile komşuluk ilişkisi güçlendirildi.

Zemin kattaki sosyal donatı alanlarında ortak kullanım esnasında toplum olarak ilişkilerin güçlendirilmesi sağlandı.

Teknik alt yapının iki ayrı katta yapılandırılan şehirde daha nitelikli ve ekonomik olacağı ön görüldü.

Şehirde hem yerleşim alanları hem de sosyal donatı alanları iletişimi güçlü kılmasına önem verildi.

AY 6 SEHIRDE MATEMATIK POSTER.pdf

ŞİMDİ 6. SINIF ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ PAYLAŞIMLARI

4 katlı ve “L” şeklinde kontların konumlanması ile sosyal donatı alanının toplulaştırılması ön gördük.

KAÇ KONUT BİRİMİ GEREKİYOR?

1000 aile için 4 katlı her konutta, her katta 10 daire olması durumunda 25 bina gerekmekte. 25 bina, 4 kat, 10 daire için toplam 1000 daire yani 1000 aile 4000 kişi için konut yerleşimi yapılanması sağlanmakta.

KONUT YAPI TABAN ALANI NE OLMALI?

Planlamada konut yerleşimi için ayrılan 30.000 m2 alanda 25 bina olduğunda her bina için 1200 m2 taban alanı gerekmekte.

1200 m2 taban alanında, bir katta 10 daire olan, 4 katlı,  25 adet konutta 4000 kişi yaşamakta.

Konut alanları ‘’L’’ şeklinde tasarlandığını Ece SOYGAN arkadaşım vurguladı.

KONUTLAR NASIL YAPILANDI?

Dörder katlı ‘’L’’ alanda 25 yapı, çatısı diğerinin ortak yaşam alanı olması ile sosyalleşme alanı da yapılandırıldı.

Konut alanlarını ‘’L’’ şeklinde ve birbirine destekli bir biçimde tasarlayarak insanların bir arada, sosyal ilişkilerini güçlendirerek yaşamalarını amaçladık.. Kazanılan ortak kullanım alanlarında toplum kavramının gelişeceğini öngördük.

Şehrin “L” şeklinde kenarlarına yerleştirdiğimiz binalar ile ise, günlük hayatın yoğunluğundan uzak bir yaşam alanı oluşturmak istedik.

SOSYAL DONATI NASIL YAPILANDI?

“L” konut yapılanması ile sosyal donatı alanları (Lise alanı, sosyal-kültürel tesis alanı, ibadethane, park ve yeşil alan) toplulaştırılması sağlandı. Alt yapının toplulaştırılması ile ekonomik olması da sağlandı.

TOPLUM OLMA KOŞULLARI NASIL SAĞLANDI?

  1. sınıfların fikir projesinde; toplumsal iletişim, hem konutların çapraz konumlanması ile hem de ortak kullanım alanlarının toplulaştırılması ile sağlandı.6. sınıfların fikir projesinde; toplumsal ilişki ve yeşil alanların konumuna birlikte olmayı sağlamasına önem verildi. Yatay ancak geniş binalar tasarlanarak görsellik, birbiri ile destekli yapılar sayesinde ise ferah bir yaşam alanı amaçlandı.

AY 7 SEHIRDE MATEMATIK POSTER.pdf

  1. SINIF ŞEHİRDE MATEMATİK FİKİR PROJESİ PAYLAŞIMLARI

Bizim ekip önce nasıl bir yaşam ortamı istediğimizi belirledik. 4 ve 5 katlı geniş yapılanma modelimizi tanımladık.

KONUT YAPI TABAN ALANI NE OLMALI?

Planlamada konut yerleşimi için ayrılan 30.000 m2 alanda toplam 8 yapı birimi olduğunda her bir yapı birimi için 3750 m2 taban alanı ayrılmaktadır.

KAÇ KONUT BİRİMİNDE KAÇ AİLE YAŞAYACAKTIR?

5 katlı 4 konut ve 4 katlı 4 konut olduğunda toplam 36 kat olmaktadır. Bu alandan 1000 ailenin yaşayacağını biliyoruz. 4 katlı 4 yapıda 1000 ailenin %44 ü yani 440 aile, 5 katlı 4 yapıda 1000 ailenin %56sı yani 560 aile yaşayacaktır.

KONUT YAPI TABAN ALANI NE OLMALI?

Planlamada konut yerleşimi için ayrılan 30.000 m2 alanda toplam 8 yapı birimi olduğunda her bir yapı birimi için 3750 m2 taban alanı ayrılmaktadır.

DAİRE TABAN ALANI NE OLMALI?

3750 m2 taban alanı olan yapıların;

  • 5 katlı olan 4 konutun her birinde 140 aile yaşayacaktır. Her katta ortalama 35 aile ikamet edecektir. Daire başına 107 m2 alan düşecektir.140 aile / 5 kat = 35 aile /kat ve 3750 m2 / 35 aile = 107 m2
  • 4 katlı olan 4 konutun her birinde 110 aile yaşayacaktır. Her katta 27,5 aile ikamet edecektir. Daire başına 136,36 m2 alan düşecektir. 110 aile / 4 kat = 27,5 aile /kat ve 3750 m2 / 27,5 aile = 136,36 m2

KONUTLAR NASIL YAPILANDI?

KALE diye adlandırdığımız yapı grubu olan; 5 katlı 4 konut yapısı 4 katlı 4 konut yapısı yerleşim alanını çevreledi. Böylece sosyal donatı alanının konut yerleşim alanının merkezinde olması ön görüldü.

SOSYAL DONATI NASIL YAPILANDI?

“KALE” konut yapılanması ile sosyal ve teknik donatı alanları (Lise alanı, sosyal-kültürel tesis alanı, ibadethane, park ve yeşil alan) merkezde toplulaştırılması sağlandı.

TOPLUM OLMA KOŞULLARI NASIL SAĞLANDI?

  1. sınıfların fikir projesinde; Göze hoş gelen mimari tasarımımız ile basamaklar arasındaki toplanma alanları ile güçlü komşuluk iletişimi ve merkezdeki sosyal donatı alanları ile mahalle olarak birlikte zaman geçirme ile toplum olma bilincinin değerli kılınmasına özen gösterildi.

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “GOPTA MÜNAZARA”  PROJESİNİN FİNALİNİN TEZ VE ANTİ TEZİ OLARAK “YATAY KENTLEŞME Mİ, DİKEY KENTLEŞMEM Mİ TOPLUM İÇİN DAHA YARARLIDIR” OLARAK BELİRLENMİŞTİ.

23 Mayısta okulumuzda yapılan finalde; finalistlerinin konuşmalarını hayranlıkla izledik. Konuk konuşmacılar bu münazaradan bir kesit sunacaklar. Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu- Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulunun değerli yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini bir kez daha kutluyoruz. Tadı damağımızda kalan münazara konuşmalarından bir kesit dinliyoruz.

Alkışlarımızla güçlü işbirlikleri için Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu ekibine ve Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu ekibine teşekkür ediyoruz.

Comments are closed.