Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

ÖZEL AY OKULLARI ÖĞRETMENLERİ, OECD EĞİTİM RAPORUNU DEĞERLENDİRDİ, PISA SINAVI YAKIN TAKİPTE…

Özel AY Koleji öğretmenleri, Prof. Dr. Dilek GÖZÜTOK liderliğinde ilk ara tatilde  uluslararası sınavları “OECD EĞİTİM RAPORUNA” göre değerlendirdiler. PİSA, TİMSS gibi uluslararası sınavlarda başarıyı arttıracak eğitim, yöntem ve tekniklerini  tartıştılar. Eğitimde; etkili sınıf yönetimi, öğrenci merkezli eğitim, sosyo-ekonomik altyapının etkisi, öğrenci-öğretmen iletişimin öğrenci başarısındaki önemi gibi başlıkları irdelediler.

Ölçme değerlendirmede üst düzey becerileri ölçen soruların çözüm tekniklerin de öğrencinin başarısını artırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına odaklandılar. Özel AY Okulları öğretmenleri tarafından, PISA raporu çıkarımlarının, okulumuzda uygulanması ve yöntemlerin geliştirilmesi çalışmaları heyecanla kabul gördü. Eğitim yönetim liderleri tarafından yürütülmekte olan STUDY LESSON – İMECE olarak adlandırılan projemiz ile öğretmenlerimize etkili eğitim yönetimi konusunda liderlik yapılmasına devam edilmesi ve geri bildirimler ile geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Çalışkan öğretmeniyle güzel Özel AY Koleji, öğretmeni – eğitim liderleri- için de bir okuldur.

Comments are closed.