Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

El Kitabı

Worthwhile School

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:08+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Positive Impact

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:18+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

İÇİNDEKİLER

 1. SUNUŞ VE HOŞ GELDİNİZ
 2. KURUMSAL İŞLEYİŞİ
  • MİSYONUMUZ
  • VİZYONUMUZ
  • İLKELERİMİZ
 3. KAYIT
  • ADAY KAYIT
  • KAYIT YENİLEME
 4. AKADEMİK PROGRAM
 5. İLK YILLAR PROGRAMI (PYP)
  • IB ÖĞRENEN PROFİLİ
  • ANA DİL (TÜRKÇE) PROGRAMI
  • YABANCI DİL (İNGİLİZCE) PROGRAMI
  • MATEMATİK PROGRAMI
  • SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI
  • FEN BİLİMLERİ PROGRAMI
  • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI
  • BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMI
  • GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI
  • MÜZİK PROGRAMI
  • PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ
  • KÜTÜPHANE
  • ÖLÇME – DEĞERLENDİRME
   • İLKELERİMİZ
   • ÜÇ ANA EKSEN
   • AMACIMIZ
   • HEDEFLERİMİZ
   • DEĞERLENDİRME
  • LGS SINAV ÇALIŞMALARI
  • PROJELER
  • SINIF GÜNCESİ
  • PAYLAŞIM ZAMANI
 6. DİSİPLİN POLİTİKASI
 7. KULÜPLER ve PROJELER
 8. OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
 9. İDARİ KONULAR
 10. İLETİŞİM
  • ÖĞRETMENLERLE İLETİŞİM
  • E- POSTA İLE VELİ İLETİŞİMİ
  • KURUMLA İLETİŞİM
  • VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME PROGRAMI
  • KURUMSAL İLETİŞİM PORTALI
  • KURUMSAL WEB SİTESİ
  • VELİ BÜLTENİ
  • SMS MESAJLARI
 11. SAĞLIK BİRİMİ
 12. BESLENME HİZMETLERİ
 13. OKUL SERVİS ARAÇLARI
 14. OKUL KIYAFETLERİ
 15. SINIRLAMALAR
 16. DEPREM ACİL DURUM KURALLARI
 17. SERVİS ARAÇLARI İÇİN ACİL DURUM PLANI 

 

 1. SUNUŞ VE HOŞ GELDİNİZ

Sevgili AY Eğitim Kurumları Ailesi,

Okul İşleyiş Kitabımızda, akademik programlarımız ve değerlendirme süreçlerimizin yanı sıra okulumuzun günlük işleyişiyle ilgili detayları bulabilirsiniz.

Bizler AY Eğitim Kurumları olarak Milli Eğitim Bakanlığının tüm müfredat gerekliliklerini yerine getirmekteyiz ve aynı zamanda uluslararası ilke ve standartları uygulamaktayız. Öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen öğretim programımız PYP İlke ve Uygulamalarına dayanmaktadır. Amacımız, çocuklarımızın sorumlu, dengeli, okul içinde ve yaşadıkları dünyada toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bireyler olmalarına yardım etmek, yarının nitelikli, donanımlı yaratıcı ve üretken bireylerini yetiştirmektir. Ayrıca onlara yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum ve kavramları kazandırmaktır. Bu misyonumuzu gerçekleştirmede bizimle birlikte ve AY Eğitim Kurumları Ailesinin aktif katılımcıları olmanızı bekliyoruz.

Okul İşleyiş Kitabında okulumuz ve programlarımızla ilgili sorularınızın cevaplarını bulacağınızı umuyoruz. Web sayfamızı düzenli olarak ziyaret ederek güncel çalışmalar ve diğer konularla ilgili bilgi alabilirsiniz. Sorularınız ve sorunlarınızla ilgili okul yöneticileri ve öğretmenlerimizden yardım alabilirsiniz.

Sizlere yardımcı olmak için her zaman hazırız.

Hepimize başarılı bir yıl dilerim.

 

Saadet BADEM, Kurucu

 1. KURUMSAL İŞLEYİŞ
  • MİSYON

Misyonumuz, eşitlikçi, karşılıklı saygı ve hoşgörünün ilke olarak kabul edildiği, toplumun değerleri kadar evrensel değerlerin de önemsendiği bir öğrenme ortamı tasarlamaktır. Öğrencilerimizin özgün, çağdaş ve bilimsel temele dayalı yüksek kalitede eğitim yoluyla, çoğulcu bir toplum anlayışına katkı sağlayan geleceğin dünya yurttaşı olmaları için hizmet sunmaktır.

 • VİZYON

Yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYABİLMİŞ ve DEĞER VERİLMİŞ kişiler olacaktır.

 • İLKELERİMİZ
 1. Evrensel değerleri benimser, ulusal ve toplumsal değerleri önemser. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.
 2. Tüm çocukların ortak çıkar ve kazanımlarını esas alır, ayrım yapmaz. “Evrensel Çocuk Hakları Bildirgesinde” tanımlanan hakları benimser.
 3. Çocukların yaşam ve akademik başarıları koşulsuz desteklenir.
 4. Kurumda tüm birimler ve uygulamalar çağdaş bilimin kabul gördüğü teknik ve yöntemlerle yapılır.
 5. Kurumda hiçbir öğrenci, çalışan, veli zarar göremez. Yüksek yararları temel alınır.
 6. Eğitimin herkes için zorunlu ve sürekli olduğu ilkesinden yola çıkarak tüm çalışanlar sürekli, yenilik ve bilimsel gelişmelerden haberdar edilip eğitim programlarına katılırlar. Bu çalışmalara katılım zorunludur.
 7. Çocuklarımızın akademik başarısı yanında spor ve sanat başarılarını da önemser, uygun çalışma alanları ve imkanları sağlar.
 8. Okulun her çalışması çoğulcu demokratik yöntemlerle yapılır ve ekip çalışması temel alınır. Başarı da başarısızlık da tüm ekibin sorumluluğundadır. Dolayısıyla herkesin görev ve statü sıralaması gözetilmeksizin eşit fikir, öneri, söz hakkı vardır.
 9. Bireylerin ekip çalışma ruhunu gönülden benimsemeleri, kişisel hırs veya çıkar duygularına kapılmamaları, ekip çalışmasının önemini kavramaları önemli ve esastır…
 10. Özel AY Eğitim Kurumları büyük ve sürekli büyüyen bir ailedir. Ailemizde yaşam; samimiyet, içtenlik, sıcaklık, fedakarlık, sevgi ve sadakat temelleri üzerine kurulmuştur.
 11. Ailemizin her bir ferdi bu ilkeler doğrultusunda hareket eder.
 12. KAYIT-KABUL
  • ADAY KAYIT

Özel AY Eğitim Kurumları her eğitim-öğretim yılı sonunda, belirlenen kontenjan açığı doğrultusunda kayıt kabul etmektedir. Kurum tarafından açıklanacak erken kayıt tarihleri okul web sitesinde ve MEB resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen velilerin Aday Kayıt Bilgi Formunu doldurarak, öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte bizzat okulumuzda bulunan Kayıt Kabul Ofisine gelerek teslim etmeleri gerekmektedir. İsteyen veliler web sitesinde bulunan Aday Kayıt Formunu doldurarak da başvuruda bulunabilirler.

 • KAYIT YENİLEME

Okulumuzda bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl kurum tarafından açıklanacak tarihler arasında yapılmaktadır. Kayıt Kabul ve Halkla İlişkiler Ofisi tarafından takip edilen kayıt yenileme süreci sonunda kaydı yenilemeyen öğrencilerimizin kontenjanı boş kabul edilir. Ayrıca açıklanan tarih aralığında kaydı yenilenmemiş öğrenci velilerimiz erken kayıt avantajlarından yararlanmazlar.

Ayrıntılı bilgi için: Kayıt Kabul ve Halkla İlişkiler Bölümü Yöneticisine başvuruda bulunulur. Telefon: 0 (212) 609 26 00 /114 ve +90 (543)6092605 E-posta: aykoleji@outlook.com

 1. AKADEMİK PROGRAM

Ay Okullarının temel hedeflerinden biri ulusal değerlerine sahip çıkarken evrensel değerleri doğru analiz edip yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir. Okullarımız öğrencilerine üstün kalitede eğitim vermek amacıyla mesleki gelişimi önemser. Bu amaçla eğitim bilimleri alanında ulaşılan yeniliklere açık olmayı ve bu yenilikleri eğitim anlayışına kazandırmayı ilke edinmiştir. Eğitim bilimleri alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir “Danışma Kurulu” oluşturulmuş ve bu uzmanların eğitim-öğretim programımızı geliştirmesi amacıyla bizlerle birlikte olması sağlanmıştır. Kurulun değerli üyeleri, belirli dönemlerde gerek öğretmen ve yöneticilerle birlikte çalışarak gerekse siz velilerimizle buluşarak çocuklarımızın yüksek yararı adına daha verimli program, teknik, yöntem ve ilkelerle çalışmamızı sağlamaktadır.

 1. İLK YILLAR PROGRAMI (PYP)

İlkokulumuz akademik çalışmalarında Uluslararası Bakalorya’nın (IB) İlk Yıllar Programı’nın (Primary Years Program / PYP) ilke ve standartlarından yararlanmaktadır. Milli Eğitim Müfredatının da hazırlanışında benimsenen “yapılandırmacı” yaklaşım ilke, teknik ve yöntemleriyle hazırlanmış programda öğretim yılı boyunca öğrencilerle sorgulanan 6 tema bulunmaktadır. Tüm MEB kazanımları disiplinler arası bir anlayışla düzenlenmiş bu temalar çerçevesinde işlenmektedir. Temalar;

 

 1. Kim olduğumuz
 2. Bulunduğumuz yer ve zaman
 3. Kendimizi ifade etme yollarımız
 4. Dünyanın işleyişi
 5. Kendimizi düzenleme biçimimiz
 6. Gezegeni paylaşma

 

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin evrensel değerlere sahip, yurtsever, üretken birer dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme ortamları tasarlanır.

5.1. IB ÖĞRENEN PROFİLİ

PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi de öğrencilerinin aşağıda belirtilen profile uygun birer birey olmalarını sağlamaktır. Profil özellikleri;

 

 • Araştıran-sorgulayan
 • Düşünen
 • İletişim kuran
 • Riski göze alan
 • Bilgili
 • İlkeli
 • Duyarlı
 • Açık görüşlü
 • Dengeli
 • Dönüşümlü düşünen

 

 

PYP’nin temel öğeleri olan bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemin eğitim sürecinde uygulanmasında ve IB öğrenen profilinin geliştirilmesinde, velilerden programı anlamaları ve desteklemeleri beklenir. Bu amaçla, her sene okul tarafından velilere yönelik toplantılar düzenlenir (http://www.ibo.org/en/programmes/ adresinden program ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir).

5.2. DİL/TÜRKÇE PROGRAMI

AY Eğitim Kurumlarında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ana dil eğitiminde temel hedef, öğrencilerimizin kendilerini doğru biçimde ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Okulda görevli tüm öğretmen ve yöneticiler öğrencilerin ana dil gelişimden sorumludur. Onlara duygu ve düşüncelerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ifade etmeleri için gerekli olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak programın temel amacıdır. Hazırlık sınıfında ses tanıma ve ses eşleştirme etkinlikleriyle başlayan program, mekanik okuma çalışmaları, metin analizleri, hikaye okuma-yazma çalışmaları, görsel okuma gibi etkinliklerin yanı sıra münazara, sunum becerilerini de geliştirecek etkinlikleri içerir.

İlkokulda temel okuma-yazma becerileri üzerine kurulan program ortaokul sınıflarında akademik/bilimsel kazanımlarla ardışık bir süreç izler. Ulusal (LGS Sınavı vb.) ve uluslararası sınavlara hazırlık süreci program doğrultusunda yürütülür.

5.3. YABANCI DİL (İNGİLİZCE / FRANSIZCA) PROGRAMLARI

AY Eğitim Kurumları küresel dil olarak kabul ettiği İngilizceyi Ay Ortaokulundan mezun olan öğrencilerinin bağımsız kullanıcı seviyesinde (CEFR -Avrupa Ortak Dil Çerçevesi B1+ seviyesinde) öğrenmelerini ve eğitim hayatları boyunca öğrendikleri iki yabancı dili kullanarak farklı kültürleri anlamalarını hedefler ve öğrencilerin bu hedeflere ulaşmaları için gerekli olanakları ve ortamı sağlar. AY Eğitim Kurumları mezunları gündelik yaşamlarında, eğitim ve iş ortamlarında İngilizceyi yetkin olarak kullanır. İngilizcenin yanı sıra AY Eğitim Kurumları öğrencilerine 4.sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verilmektedir. AY Eğitim Kurumlarındaki eğitim hayatları sonunda öğrencilerin seçtikleri ikinci yabancı dilde kendilerini ifade edebilmeleri ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi A2+ (temel kullanıcı) seviyesine ulaşmaları hedefi güdülmektedir.

Üniteler, planlar, günlük dersler ve değerlendirmeler öğrencilerin bu hedeflere ulaşması amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz, anlamlı dil kullanımı ve yeteneklerini ölçen uluslararası Cambridge ESOL sınavlarına (YLE, KET ve PET) girmeleri için teşvik edilir.

5.4. MATEMATİK PROGRAMI

Program, MEB’nın öngördüğü temel kavramların öğrenilmesiyle hazırlık sınıfından itibaren bir bütünsellik içerisinde yapılandırılır. “Eğlenceli Matematik” programıyla başlayan program, örüntüler, sayılar, dört işlem becerileri, veri değerlendirme, ölçme ve geometri gibi konu ve kavramlara yönelik etkinliklerle zenginleştirilmiştir.

Matematik programı, ortaokul sınıflarında akademik çalışmalar ve ulusal sınavlara hazırlık süreciyle sürdürülür.

5.5. SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI

Sosyal Bilgiler programında öğrenciler günlük yaşamlarıyla bağlantılı problemleri çözmelerini sağlayacak sorgulama bilgi ve becerileri edinirler. Ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmanın, yerel ve evrensel değerlere saygı duymanın gerekliliğini ve önemini kavrarlar. Sosyal sorunların çözümüne aktif olarak katkıda bulunabilmek için sosyal sorumluluk bilinci geliştirirler. Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın merak ve işbirliği tutumları ile iletişim becerileri, öz yönetim becerileri, araştırma becerileri ve sosyal becerilerini kazanırlar. Öğrenciler öğrenme sürecinin sorumluluğunu almaya ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeye teşvik edilirler. İnsanların yerel ve evrensel topluluklar içinde nasıl örgütlendiklerini, hak ve sorumluluklarını nasıl yerine getirdiklerini anlamalarını sağlayacak evrensel bir bakış açısı geliştirirler.

İnsanların mekanı ve zamanı nasıl etkilediklerine ve değişimler yarattıklarına dair derin bir anlayış oluştururlar.

5.6. FEN BİLİMLERİ PROGRAMI

Fen Bilimleri programında öğrenciler sorgulama becerileri edinirler ve nesnel bir bakış açısı kazanırlar. Ayrıca, sorgulama yürütmek, canlıları ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için gerekli becerileri edinirler. Çevre bilinçlerini arttırmak için öğrencilerin doğal merakları canlı tutulur. Öğrenciler bilimsel araştırmanın basamaklarını öğrenirler ve tahmin etme, deney yapma, çıkarımda bulunma, bağlantılar kurma, eyleme geçme becerilerini geliştirirler. Gözlemlerini ve deneyimlerini doğru bilimsel terimlerle açıklamayı öğrenirler. Günlük yaşamda karşılaştıkları olayları bilimsel ilkelerle değerlendirirler.

5.7. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) PROGRAMI

Teknoloji hazırlık sınıfından itibaren başlayan bir programdır. Öğrencilerde bilişim teknolojilerinin kullanımında tutum geliştirmeyi amaçlayan program, temel beceriler edindikleri ve iletişim, sorun çözme, araştırma ve sorgulama üzerine odaklanan bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

Öğrencilerimiz, İnternet kullanımı, kelime-işlem çalışmaları, sunum hazırlama, kodlama gibi çeşitli teknoloji becerileri edinirler.

5.8. BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMI

AY Eğitim Kurumlarında spor diğer tüm disiplinler kadar önemsenir. Öğrencilerin küçük yaştan itibaren sporla tanışmaları sağlanarak beden gelişimleri ve sağlıklı yaşam açısından yaşam boyu spor yapmanın önemi kavratılır.

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler. Düzenlenen etkinlikler yoluyla öğrencilerin kas koordinasyonu ve büyük kas-küçük kas gelişimlerine destek verilir. Ayrıca grup oyunlarıyla grupta sorumluluk üstlenme, takım çalışmasına uyum programda yer alan hedeflerdir.

Yüzme dersi her on beş günde bir beden eğitimi programında yer alır. Okulun yarı olimpik havuzunda verilen eğitimin temel amacı öğrencilere kas gelişimi açısından sporlar üstü olarak kabul edilen bu spor dalında beceriler kazandırmaktır.

AY Eğitim Kurumlarında spor diğer tüm disiplinler kadar önemsenir. Öğrencilerin küçük yaştan itibaren sporla tanışmaları sağlanarak beden gelişimleri ve sağlıklı yaşam açısından yaşam boyu spor yapmanın önemi kavratılır.

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler. Düzenlenen etkinlikler yoluyla öğrencilerin kas koordinasyonu ve büyük kas-küçük kas gelişimlerine destek verilir. Ayrıca grup oyunlarıyla grupta sorumluluk üstlenme, takım çalışmasına uyum programda yer alan hedeflerdir.

Yüzme dersi her on beş günde bir beden eğitimi programında yer alır. Okulun yarı olimpik havuzunda verilen eğitimin temel amacı öğrencilere kas gelişimi açısından sporlar üstü olarak kabul edilen bu spor dalında beceriler kazandırmaktır.

5.9. GÖRSEL SANATLAR PROGRAMI

Görsel sanatlar programı, öğrencilerin düşüncelerini görsel olarak ifade edebilme ve sanat yapıtlarını anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Küçük yaştan itibaren alanı verimli kullanma çalışmalarıyla başlayan program, öğrencilere yaratıcılıklarını, düşüncelerini ve çözümleme becerilerini güçlendiren sanat yapıtları üretme fırsatları tanır. Öğrenciler, iki ve üç boyutlu tekniklerden yararlanarak çalışmalar yürütürler. Program boyunca öğrenciler, sanatçıları ve sanat yapıtlarını inceler, gözlemler, yorumlar ve değerlendirir; sanatçıların dünyayı yorumlama biçimini öğrenirler. Kil atölyesinde etkinliklere katılarak ince kas gelişimlerini desteklerler.

5.10.        MÜZİK PROGRAMI

Ritim algısını geliştirmeyi amaçlayan program hazırlıktan 3.sınıfa kadar iki sesli şarkı söyleme programını içerir. 3.sınıf itibariyle nota bilgisi, nota okuma, solfej ve basit enstrüman çalma becerisi ile devam eden program, ortaokul sınıflarında nota değerleri ve kompleks enstrümanların eğitimi ile öğrencilerin müzik eğitiminde akademik çalışmalara doğru evrilir.

Koro çalışmaları müzik programının önemli etkinliklerindendir.

5.11.       PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı izleyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin gelişim süreçlerini yakından izlemeyi hedefler. Rehberlik programının temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği ve eş güdümle çalışarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları verimli ders çalışma, sınavlara hazırlık stratejileri geliştirme ve motivasyon yükseltme programlarıyla desteklenir. Mesleklerin tanıtımı ve seçimi (mesleki rehberlik), bir üst öğrenim kurumlarının tanıtımı ve okul danışmanlığı rehberlik servisinin ortaokul öğrencileriyle yürüttüğü çalışmalar arasındadır.

5.12.        KÜTÜPHANE

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi olarak gün geçtikçe büyüyen koleksiyonumuz; başvuru kaynakları, bilgi/araştırma kitapları, roman, dergi, DVD/VCD olmak üzere bünyesinde Türkçe, İngilizce ve farklı dillerdeki kaynakları barındırmaktadır. Koleksiyonumuz, ayrıca, Atatürk Kitapları, okul çalışanları ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerine yönelik kitapları da içeren bir bölüme sahiptir. Akademik araştırmalarda kullanılmak üzere yerel ağa bağlı iki adet bilgisayardan internet erişimi mümkündür.

Kaynaklarımız, uluslararası kataloglama kurallarına göre kataloglanıp kullanıma sunulmuştur.

Kütüphanemiz kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik işler.

Öğrencilerimiz bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde destek görmektedirler. Çocuklarımız; meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı, bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirebilmek için, okulumuzda uygulanmakta olan PYP Uluslararası Sorgulama Programı ve ulusal programımız göz önünde bulundurularak yıllık müfredatla bütünleştirilmiş haftalık dersler ile desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz ana sınıfı ve birinci sınıftan itibaren kütüphane öğretmenleri ile birlikte masal saatleri, araştırma, sorgulama, kitap incelemeleri yaparak kütüphanede geçirmektedir. Ortaokul öğrencilerimiz ise Kitap Atölyesi adını verdiğimiz, Türkçe öğretmenleri ile birlikte kitapları inceleyip, sorguladıkları ve araştırma yaptıkları bir ders ile haftanın iki saatini burada değerlendirmektedir.

Kütüphanemiz yaşayan bir kütüphane felsefesinden hareketle kitaplarla ilgili etkinliklerin yapıldığı, belirli aralıklarla yazar söyleşilerinin gerçekleştiği ferah ve renkli bir yerdir.

KÜTÜPHANE KULLANIM İLKELERİMİZ

 1. Okul kütüphanemiz hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında tüm Ay Ailesi’nin kullanımına açıktır.
 2. Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmemelidir.
 3. Kullanıcılarımızın, ödünç aldıkları materyalleri gününde iade etmeleri önemlidir. İade süresi geçen yayın teslim edilmez ise kullanıcı yeni yayın ödünç alamaz.
 4. Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve vaktinde geri getirmekle yükümlüdür. Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda materyalin aynısının ya da eş değerinin alınması gerekmektedir.
 5. Kullanıcılarımız, okulun kapanmasına iki hafta kala ödünç aldıkları kaynakları teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜNÇ VERME ESASLARI

 1. İlkokul öğrencilerimiz bir hafta süre ile 1 adet; ortaokul öğrencilerimiz iki hafta süre ile 2 adet kitap ödünç alabilirler.
 2. Aynı materyal başka bir okuyucu tarafından istenmedikçe, süresi uzatılabilir.
 3. Multimedya (DVD, VCD) materyalleri ödünç verilmemektedir. Öğrencilerimiz bu kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilirler. Öğretmenlerimiz ve personelimiz bu kaynaklardan yararlanabilirler.
 4. Dergiler (yeni sayıları hariç) bir hafta süreyle bir adet ödünç olarak verilmektedir.
 5. Danışma Kaynaklarından (ansiklopedi, atlaslar, sözlükler, gibi) kütüphane içinde yararlanılabilir, bu yayınlar ödünç verilmemektedir. Öğretmenler, ders içi kullanımları için bu kaynakları kütüphaneden alabilirler.
 6. Ödünç verme işlemleri, okulun kapanmasına iki (2) hafta kala durdurulur.

5.13.         ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

5.13.1.  İLKELERİMİZ:

 • Eğitim bilimsel bir süreçtir ve her bilimsel süreçte olduğu gibi DEĞERLENDİRME ESASTIR.
 • Değerlendirme amaç değil ARAÇTIR.
 • Değerlendirme sonuç değil SÜREÇTİR.
 • Değerlendirmenin temel amacı bireyin kendi gelişimi konusunda farkındalığını artırmaktır.
 • Öğrenciler değerlendirme yoluyla kıyaslanamaz. Değerlendirme öğrenciye karşı TEHDİT AMACIYLA KULLANILAMAZ.
 • Değerlendirmenin amacı bireyin yaşamı boyunca izlerini taşıyacağı BAŞARISIZLIK DUYGUSUNU yaratmak DEĞİLDİR.
 • Öğrenci performansını değerlendirirken (ödev, proje, sözlü sınav, quiz vb.) sonuçta elde edilen not değeri, yasal mevzuat gereği yapılan sınav sonuçlarının ALTINDA OLAMAZ.
 • Ölçme-değerlendirme sonuçları değerlendirilirken ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI en temel ilke olarak gözetilir.

5.13.2.  AY EĞİTİM KURUMLARINDA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÜÇ ANA EKSEN

 1. Kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilene bildirilmesi,
 2. Değerlendirme sürecine öğrenenin katılımının sağlanması,
 3. Öğrenene değerlendirme sonuçlarıyla ilgili geri bildirimde bulunulması

Genel ilkemiz “Öğrenciler her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Öğrencileri, sınav-not kaygısına sürüklemeden, “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir.

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda ölçme-değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve nesnel bir yöntemle, akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir.

AY Eğitim Kurumlarında uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemleri/uygulamaları zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir ancak, değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir, çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır.

5.13.3.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE AMACIMIZ:

AY Okulları, eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak;

 1. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim özelliklerine uygun olmasına özen gösterir.
 2. Ders programlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptar.
 3. Çalışmaları yürütürken okul yönetimi, bölüm başkanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve ilgili diğer bölümlerle işbirliği halindedir.
 4. Çalışmaları bir yılı kapsayacak program doğrultusunda yürütür.
 5. Veli bilgilendirme ve veli katılımını özendirir.

5.13.4.  HEDEFLERİMİZ

 1. Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alabilmek.
 2. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmada ölçme ve değerlendirmeyi ana unsur haline getirmek, alandaki yenilikleri okulumuza kazandırmak.
 3. Çalışmalarımızın geçerli ve güvenilir bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Çalışmaların bütüncül bir yapı ve belirli standartlarda yürütülebilmesi amacıyla eşgüdüm disiplini oluşturmaktır.
 5. “Öğrenmeyi öğretme” faaliyetlerini takip ederek, bireyin bilgi, beceri ve her türlü gelişim düzeyini en üst seviyeye çıkaracak göstergeler oluşturmak.
 6. Öğrenme faaliyetlerindeki rehberlik çalışmaları için güvenilir ve güncel bir yapı oluşturmak.
 7. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme düzeylerinin sürekli farkında olmasını sağlamak.
 8. Bir üst okula hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlayacak sınav ortamları ve denemeleri oluşturmak.
 9. Öğrencilere yönelik elde edilen bilgilerin bir sistematik doğrultusunda muhafaza edilmesi (gelişim sürecini takip edebilmek) için bilgi teknolojilerinden yararlanmak.
 10. Öğrenme eksikliklerinin telafisi için yeni öğretim durumları (bireyin kişisel ihtiyacına göre)hakkında işbirliği yapmak.
 11. Öğretim programlarının kazanımlar-içerik-eğitim yaşantıları-ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından bütüncül bir yapıda yürütülebilmesine aracılık etmek.
 12. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme amacıyla; ilgili bölümler tarafından yazılı sınavlar, konu tarama testleri, genel değerlendirme sınavları, kazanım değerlendirme sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletmek.
 13. Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla Lise Geçiş Sistemi Deneme Sınavı örnekleri hazırlamak, bu amaçla hazırlanmış deneme sınavlarını uygulamak ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletmek.
 14. Değerlendirme sonuçlarını temel alarak, öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlar (etüt, kurs vb.) oluşturmak.
 15. Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurmak, yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb. türde yayınların teminini sağlamak.
 16. Hazır bulunuşluk sınavları uygulayarak ders programlarının hazırlanmasına katkı sağlamaktır.
 17. PYP ilke ve standartları doğrultusunda Öğrenci Gelişim Dosyası, rubrik, portfolyo (öğrenci ürün dosyası), proje değerlendirme, sunum değerlendirme vb. alternatif değerlendirme araçları geliştirmek ve uygulanma ilkelerini belirlemek.
 18. Kurum çalışanlarının performans değerlendirme sürecini yürütmek ve veriler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.
 19. Veli, öğrenci ve çalışan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla program oluşturmak ve ilgili birimlerle gerekli işbirliği ve eş güdümü oluşturmaktır.

5.13.5.  DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hazırlık sınıfı, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Eğitim-öğretim yılı boyunca, her çeyrek dönemde olmak üzere 4 kez olmak üzere, rubrik formatında hazırlanmış “Gelişim Raporu” velilerle paylaşılır.

İlkokul 4.sınıftan itibaren ve ortaokul sınıflarında öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır.

Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

PUAN   NOT  DERECE

85 – 100   5      Pekiyi

70 – 84     4    İyi

55 – 69     3    Orta

45 – 54     2    Geçer

0 – 44       1    Başarısız

Dönem puanı, yılsonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

 1. sınıfların eğitim-öğretim yılı boyunca 6 temel dersteki performansları Haziran ayında yurt genelinde ortak uygulanan Lise Geçiş Sistem (LGS) sınavıyla değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları öğrencinin bir üst öğretim kurumuna girişini belirleyici puan olarak kullanılır.

5.14.        LİSEYE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAV ÇALIŞMALARI

AY Eğitim Kurumları öğrencileri 2016-2017 öğretim yılında yapılan LGS’ den önce kullanılan TEOG sınavındaki % 91lik doğru yanıt yüzdesi ile ilçe birincisi olmuşlardır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında https://www.aykoleji.k12.tr/arsivler/4718 öğrencilerimizin %80i en az bir dersten tam puan almıştır.

Sınav hazırlık süreci AY Eğitim Kurumlarında, öğretim programlarına paralel olarak yürütülmektedir. Sınav hazırlık programı Ağustos ayında başlatılan yaz kursları, hafta sonu deneme sınavları, çok sayıda deneme sınavı ve konu tarama testleri, okul sonrası istasyon çalışmalarıyla yürütülen maraton programı ve yılda iki kez okul dışında bir tesiste ve yılda iki kez kütüphanede sınav öncesi “LGS Kampı” süreciyle desteklenir.

Öğrencilerin akademik durumları, her hafta düzenlenen “Öğretmenler Değerlendirme Kurulu” toplantılarında ele alınır, yapılan deneme ve konu tarama testleri sonuçları değerlendirilerek velilere sınav raporu formunda iletilir. Her bir öğrencinin performansı kurul tarafından ayrı değerlendirilerek, ihtiyaç duydukları ders ve konularda etüt çalışmaları yapılır.

5.15.        PROJE HAZIRLANMASI VE SUNUMU

Öğrenciden sorun yaşanan konuda araştırma yaparak, araştırma sonuçlarını bir sunumla tüm sınıf üyelerine sunması beklenir. Amaç; öğrencinin olumsuz davranış ve yerine geliştirmesi gereken olumlu davranış modelleri konusunda farkındalığını sağlamaktır. Örnek durum: Öğrenci arkadaşına fiziksel zarar vermişse, arkadaşlık ilişkisi konusunda bir sunu hazırlayabilir. Bu sunuda arkadaşlık kavramından ne anlıyor, iyi bir arkadaşlık ilişkisi neleri içerir gibi soruları yanıtlarken, izlediği filmlerdeki olumu–olumsuz arkadaşlık örneklerine de değinebilir.

İlkokulda her tema bir proje çalışması olarak ele alınır ve ürün tema sonunda drama, dans, müzik ve bilim olarak dört başlıkta bilim ve sanata dönüşerek sunulur.

5.16.        SINIF GÜNCESİ

Her sınıf düzeyinde, sınıfça uygun görülen bir defter “sınıf güncesi” olarak belirlenir. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından paylaşılmak istenilen yaşantılar bu deftere yazılır. Paylaşım zamanlarında günceye yazılı bulunan notlar tüm sınıf üyeleriyle paylaşılarak konu hakkındaki duygu, düşünce ve çözüm görüşleri alınır. Günce, sınıfa derse giren tüm öğretmenlerin de kullanımına açıktır.

5.17.        PAYLAŞIM ZAMANI

Tüm sınıflar düzeyinde öğretmen, belirlenen zamanlarda rutin “paylaşım zamanı” toplantılarını düzenler. Sınıftaki yaşantıyla ilgili her türlü konu gündeme alınarak öğrencilerle tartışılır. Bu toplantılarda sınıf güncesinde yer alan sorunlar da sınıfça paylaşılır. Öğretmen, öğrencilerin konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini sorgular. Ayrıca çözüm önerileri üretmelerini ister. Amaç, öğrencilerin sınıf içinde meydana gelen sorunları sahiplenmelerini ve/veya konuyla ilgili sorumluluklarını üstlenmeleri sağlamaktır. Bu toplantılara, gerek duyulduğunda branş öğretmenleri de katılarak yaşantılarını öğrencilerle paylaşır, onları çözüm önerileri üretmeleri ve desteklemeleri konusunda teşvik eder.

Paylaşım zamanlarında yaşanılan sorunlar kadar olumlu gelişmeler, mutlu haberler de konuşulur. Ayrıca, sınıfça ya da bireysel olarak öğrencilerin davranışlarında gözlemlenen gelişim de, onları cesaretlendirmek amacıyla bu toplantılarda gündeme alınarak paylaşılır.

 1. DİSİPLİN POLİTİKASI

Disiplin; bireye kazandırılan alışkanlıklar yoluyla onu, kendisi ve çevresi ile uyumlu yaşama hazırlama sürecidir. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz sorumluluklarımızı üstlenme ve yerine getirme enerjimizi temsil eder, davranışı yönlendirmeyi amaçlar.

AMACIMIZ;

 1. Bireyde saygı ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi,
 2. Öğrenci ile öğretmen arasında, öğrencinin kendisini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi için yaşanması gereken olumlu ve uygun ilişkinin sağlanması ve düzenlenmesi,
 3. Öğrencinin ahlaki, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi,
 4. Öğrencinin en yüksek düzeyde ekip çalışmasını ve kendini birey olarak ortaya koyabilmesinin desteklenmesi,
 5. Öğrencinin farkındalık düzeyini artırmaya yönelik ilke ve tekniklerin kullanılması,
 6. Öğrencilerin olumsuzun yerine olumlu davranışı geliştirebilmeleri için teşvik edilmeleri ve cesaretlendirilmeleridir.

 ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİ;

 1. Kendine, başkasına, içinde bulunduğu çevreye karşı SAYGILIDIR. DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK, ADALET duyguları ile hareket eder.
 2. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna SAYGILIDIR. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının SORUMLULUĞUNU üstlenir.
 3. Farklılıklara SAYGI duyar ve birey ve toplumların temel hak ve özgürlüklerine DUYARLIDIR.
 4. Okul içinde bütünün önemli bir parçası olduğunun bilincindedir.

BULUNDUĞU ORTAMDA, KENDİSİNDEN BEKLENEN KURALLARI BİLİR VE BU KURALLARA UYARAK KENDİSİNİ SOSYAL YAŞAMA HAZIRLAR.

AY EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİ SAYGILIDIR;

 1. Zamanın önemini ve değerini bilir, kullanımı konusunda özenli ve dikkatlidir. Ders ve teneffüs zamanlarını verimli kullanır. Arkadaşlarını da verimli kullanma konusunda teşvik eder.
 2. Yaşadığı çevreyi diğer canlılarla paylaştığının farkındadır. Bu nedenle canlıların yaşam alanlarını korur, başkalarını da duyarlı davranmaları için teşvik eder.
 3. Araç–gereç ve malzemelerin üretimindeki emeğin ve kaynakların sınırlılığının farkındadır. Bu nedenle kendisine, başkalarına ait eşyaları korur ve kollar. Çevresindeki araç–gereç, malzeme ve kaynak kullanımında dikkatli ve özenlidir. Kendisine ait olmayan araç-gereç, malzeme ve kaynak kullanımı gerekiyorsa ilgili kişilerden izin alır.
 4. Toplumların, bireylerin konum, dil, inanç, değer ve kültürlerine saygılıdır. Farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşır.
 5. İnsanların “düşünme” ve “düşüncelerini özgürce ifade etme” hakkı olduğunun bilincindedir. Bu nedenle öğrenme ortamlarında arkadaşlarının farklı düşüncelerini müdahale etmeden dinler.
 6. Günlük iletişiminde ve ifadelerinde kullandığı dil olumludur. Kaba ve hakaret içeren sözcükleri kullanmaktan kaçınır.
 7. Çevresi ile yaşadığı problemlerin çözümünde olumlu ve çözüm odaklı davranış sergiler. Fiziksel, sözel ya da duygusal şiddete başvurmaz.
 8. Kendisinin ve arkadaşlarının öğrenme hakkına saygılıdır. Öğrenme ortamlarına uygun davranır, ortamı bozacak davranışlardan kaçınır.
 9. Oyun alanlarını tüm öğrencilerle paylaştığının bilincindedir. Arkadaşlarının oyun oynama hakkına saygılıdır.

 AY EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİ SORUMLUDUR;

 1. Her öğretim yılı başında okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından belirlenen okul ve sınıf kurallarına uyması gerektiğini bilir ve uygular.
 2. Kendisinin ve arkadaşlarının can güvenliğinin önemini bilir ve tehlikeye atacak davranışlarda bulunmaz.
 3. Canlıların yaşamını tehdit eden çevresel sorunlarının öneminin farkındadır. Üzerine düşen sorumluluklar konusunda duyarlıdır. Çevresini temiz tutar ve atıklarını belirlenmiş noktalara atar. Bu davranışıyla çevresine öncülük eder.
 4. Derse zamanında gelmek ve önceden gereken hazırlığı yapmak, geçerli bir gerekçesi varsa durumu ilgili öğretmenine bildirmek AY Eğitim Kurumları öğrencisinin en temel sorumluluklarındandır.
 5. Kendisine verilen görevi (ödev, proje vb.) zamanında, beklenilen içerik ve kalitede tamamlar ve teslim eder.
 6. Ders araç-gereç ve malzemelerinin zamanında, eksiksiz getirilmesi ve korunmasında sorumluluğunu üstlenir.
 7. Servis aracında geçen sürenin okul yaşantısının devamı olduğunu bilir ve servis kurallarına uyar.

AY EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİ DUYARLIDIR;

 1. Çevresinde yardıma ihtiyaç duyanlara yardım elini uzatır. Tavırlarında destekleyici ve ilkelidir.
 2. Okul dışında Ay Okullarının bir temsilcisi olduğunun bilincindedir. Katıldığı gezi, sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde bu bilinçle hareket eder.
 3. Tören ve kutlamalarda günün anlam ve önemini bilir. Toplumsal değerlere duyarlı davranır.
 4. Ders içi ve günlük yaşantısında karşılaştığı durumları verilere dayanarak yorumlar, değerlendirir. Çevresiyle olan ilişkilerini bu yorumlara göre düzenler.
 5. Tüm çalışmalarında başvurduğu ve gözlemlediği bilim insanlarına ve bilimsel kaynaklara; bu kaynaklar oluşturulurken bilim insanlarının harcadığı emeğe saygılı ve duyarlıdır.
 6. Yaşadığı olaylarda karşısındaki kişinin duygularını önemser ve bu duyguları dikkate alarak davranır (empati kurar).

 AY EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİSİ ÜRETKENDİR;

 1. Üretimin ve üretmenin insan varlığı açısından değerini bilir. Yaşama bakış açısı ÜRETKEN olmak üzerine yapılandırmıştır.
 2. Sahip olduğu kaynakları (sosyal yaşam, akademik bilgi, deneyim vb.) yaşadığı toplum, insanlık ve dünya adına üretmek amacıyla kullanır.
 3. BİLİNÇLİ TÜKETİMİN de üretmek kadar değerli olduğunun farkındadır. Sınırlı kaynakların diğer bireyler, toplumlar ve canlılar ile adil paylaşımı konusunda duyarlıdır.
 4. Sınırlı kaynakların tüketiminde SORUMLU davranır.

DİSİPLİN SÜRECİNDE İŞLEYİŞ;

1.      BİRİNCİ DURUMDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI SÖZLÜ UYARI İLE BAŞLAR…

 1. Öğretmen, öğrenci ile baş başa konuşabileceği uygun ortamı belirler.
 2. Öğretmen yapacağı konuşmaya öğrenci ile ilgili olumlu gözlemlerini paylaşarak başlar.
 3. Uyarı kısa ve net; kullanılan ifadenin ise “kişiliğe” değil, “davranışa” yönelik olmasına özen gösterir.
 4. Sözlü uyarının ardından öğretmen, öğrencinin davranışını değiştirmesi için zaman tanır ve süreci gözlemler.
 5. Öğretmen, öğrencinin davranışlarında olumlu bir değişim gözlemliyorsa, bu değişimi öğrencisiyle paylaşarak takdir eder.
 1. TENEFFÜS ZAMANINDAN ALIKOYMA
 2. Öğrenci sorumluluğunu herhangi bir haklı gerekçesi olmaksızın yerine getirmediğinde (ev ödevi, bir sınıf çalışması vb.) teneffüs zamanından sorumluluğunu yerine getirebileceği bir süre alıkonularak ödevini, sınıf çalışmasını vb. tamamlaması beklenir.
 3. Verilen süre ve öğrenciden beklenti açık ve anlaşılır biçimde ifade edilir.
 4. Öğrencinin çalışmasını verilen süre sonunda tamamlayıp tamamlamadığı ilgili öğretmen tarafından kontrol edilir.
 5. Çalışmanın tamamlanmış olması durumunda öğrenci takdir edilir ve oyun zamanından kaybetmiş olmasının onda yaratmış olduğu duygu üzerine konuşulur. Çalışma tamamlanmadıysa ek süre verilir.
 6. Bu uygulama, derse geç kalan öğrenciler için de kullanılır. Derse geç kaldığı süre kadar teneffüsten alıkonulur.
 7. İKİNCİ DURUMDA “İYİLEŞTİRİLECEK DAVRANIŞ KAYIT FORMU” SÜREÇ YÖNETİMİ BAŞLAR…

Dört aşamadan oluşur. İlkinde rehberlik servisi, ikincide onur kurulu/sınıf öğretmeni, üçüncü durumda veli ve dördüncü durumda davranış değerlendirme kurulu işbirliği ile iyileştirme odaklı çalışma yürütülür.

 1. İyileştirilecek davranış yaşandığında; sınıf öğretmeni ya da branş öğretmeni konuşabileceği uygun ortamı sağlayarak, öğrenciye davranışının devamında karşılaşacağı sonuçları açıklar. Gelişmeler konusunda ilgili “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu”nu doldurur. Rehberlik Servisine verir. İyileştirilecek davranışın devamı ihtimalinde uygulanabilecek yöntemler paylaşılır (bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir).
 2. İlk “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu” kayıt tekrarında; Yaşanan süreç ve alınacak önlemlerle ilgili rehberlik servisi “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu” ile bilgilendirilir.
 3. İkinci “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu” kayıt tekrarında; Rehberlik Servisi, Ortaokulda Onur Kurulu/ İlkokulda sınıf öğretmeni katılımı ile süreç ve alınacak önlemlerle ilgili yapılabilecek tutum ve davranışlar; rehberlik servisi öğrenci ile birlikte değerlendirilir.
 4. Üçüncü “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu” kayıt tekrarında; rehberlik servisi, sınıf öğretmeni ve veli katılımı ile süreç ve alınacak önlemlerle ilgili yapılabilecek tutum ve davranışlar birlikte değerlendirilir.  Öğrenciye bildirilir.
 5. Dördüncü “İyileştirilecek Davranış Kayıt Formu” kayıt tekrarında; Rehberlik Servisi, Davranış Değerlendirme Kurulunu (DDK) bilgilendirir. DDK Yönetmeliğe uygun yaptırımı tanımlar ve kararını okul müdürüne bildirir. Okul müdürlüğü veliye ve öğrenciye kararı tebliğ eder.
 6. “Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” döngüsü ile süreç Yönetimi ilkesi ile 5N1K Nerede, Ne Zaman, Niçin, Ne kadar, Nasıl ve Kim bilgi yapılandırması esas alınır.
 7. KULÜP ve PROJE ÇALIŞMALARI

Kulüp çalışmaları, haftada iki gün 15.45 -16.50 saatleri arasındadır.  Kulüp günlerinde; 15.45 de erken çıkış yapılabilir.

Proje çalışmaları, cuma günü 15.45- 16.50’dir. Cuma günü erken çıkış izni yoktur.

KULÜP ÇALIŞMALARINDA AYDA BİR ROTASYON UYGULANIR.

AY Eğitim Kurumları öğrencilerinin hayata hazırlanış sürecinde akademik gelişimleri kadar kişisel gelişimlerini de önemser. Kulüpler öğrencilerin yetenekli oldukları akademik, spor, sanat ve/veya herhangi bir kültürel alanda kendilerini ifade edebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlikleri içerir. Okulların açılış tarihinden en geç üç hafta sonra kulüp etkinlikleri başlar.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları sunmak amacıyla, Ortaokul öğrencileri için Pazartesi- Çarşamba ve İlkokul Ortaokul öğrencileri için Salı-Perşembe günleri 15.45-16.50 saatleri arasında kulüp çalışmaları düzenlenmektedir.

Öğrencilere her öğretim yılı başında düzenlenen kulüplerin listesi hazırlanır ve okul web sitesinde duyurusu/tanıtımı yapılır. Öğrencilerin spor, sanat, kişisel gelişim alanlarında kendilerini keşfetmelerini sağlamak için ayda bir ürün/gösteri odaklı bir yıl boyunca 8 adet kulübe katılımları yapılandırılmaktadır.

Öğrenciler kulüp çalışmaları başladıktan sonra her dört haftanın son dersinde ürününü velisine sergiler ve bir diğer kulüp çalışmasına katılır.

Rehberlik Servisi tarafından destek olunur. Kulüp sorumlu öğretmeni/eğitmeni tarafından raporlama yapılır. Rehberlik Servisi arşivi oluşturur.

PROJE ÇALIŞMALARINDA ÜRÜN ODAKLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜR.

İlkokulda 6 tema çalışması; bir proje olarak ele alınır ve ürün odaklı çalışmalarla sonlandırılır. Her bir öğrenci ilk dört temada sırayla müzik, dans, drama ve sunu ile sahne alır, temaya uygun gösteri yapar. Son iki temada en sevdiği sanat alanında tercih yapma fırsatı verilir. Kendini gerçekleştireceğine inandığı alanda proje çalışmasına katılır.

Ortaokulda her branş bir proje temasını yıl boyunca yapılandırır ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunarak ev sahibi olmayı hedefler.  Yılsonunda panel, minazara, gösteri, çalıştay ve zirve olarak geniş izleyici grubuna takdim eder.

Rehberlik Servisi tarafından destek olunur. Proje sorumlu öğretmeni/eğitmeni tarafından raporlama yapılır. Rehberlik Servisi arşivi oluşturur.

 1. OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ

Seçim Takvimi ikinci hafta açıklanır. İlkokul, Ortaokul ve Lisede her sınıf düzeyinde sınıf temsilcileri aday olur, sınıflarında sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde propaganda yapar ve gizli oy ile seçilir.

Sınıf temsilcileri arasından İlkokul, Ortaokul ve Lisede Okul Öğrenci Meclisi Adayları Rehberlik Servisine dilekçe verir ve onaylanması durumunda, sunu hazırlar ve propaganda yapar.  Sandıkta oy verilir.

İlkokul, Ortaokul ve Lise Okul Öğrenci Meclisi Başkanları kendi aralarında başkan seçer. Sınıf temsilcilerinden oluşan kurulda komisyonları ve liderlik edecekleri kulüpleri seçer. Yıllık takvimini yapar ve çalışmaları haftalık toplantılarda değerlendirirler. Haftada bir gün kulüp saatinde toplanırlar.

Rehberlik Servisi tarafından destek olunur. Proje sorumlu öğretmeni/eğitmeni tarafından raporlama yapılır. Rehberlik Servisi arşivi oluşturur.

 1. İDARİ KONULAR

Okul Saatleri

Okulda eğitim 08.30’da başlamaktadır. Öğrencilerin en geç 08.20’de okulda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Dersler 15.35 de biter. Servis hareket saatleri erken çıkışta 15.40, geç çıkışta 17.00 dir.

Geç çıkış için, 15.35 den 17.00 ye kadar devam eden kulüp, ödev ve proje çalışmaları için veli izin dilekçesi gerekmektedir.

15.35-16.55 saatlerinde iki gün ödev, iki gün kulüp ve bir gün proje çalışmaları yürütülür.

!5.35 den sonra öğrenci erken çıkış yapabilir. Bu durumda öğrenci ödevini evde yapmak durumundadır.

Proje günü 17.00 de geç çıkış yapılır. Erken çıkış yoktur.

Okul çıkış saatlerinin belirlenmesinde velinin sene başında vereceği dilekçe esastır. Değiştirilmemesi öngörülür.

 1. İLETİŞİM

10.1.  ÖĞRETMENLERLE İLETİŞİM

Okulumuzda her öğretmen ve yöneticinin kurumsal e-posta adresi bulunmaktadır. Öğretmenimize ulaşmak isteyen veli, e-posta aracılığıyla iletişim kurabilir.

Velilerimiz acil durumlarda okul danışma, ilgili asistanlar ve yöneticilere telefon aracılığıyla ulaşarak iletişim kurabilirler. Kurumsal iletişim portalımız STOYS okul ve öğretmenlerle iletişim kurma amacıyla kullanılmaktadır.

Öğretmenlerin şahsi GSM numaraları kurum politikası gereği velilerimizle paylaşılmamaktadır.

10.2.       E- POSTA İLE VELİ İLETİŞİMİ

Kurumda görevli bulunan her öğretmenin velisiyle iletişim kurabilmesini sağlayan kurumsal bir e-posta adresi bulunmaktadır. ay.adisoyadi@gmail.com  Her öğretmenin adı soyadı ile böyle bir eposta adresi bulunmaktadır.

Öğretmenlerin kurumsal e-posta adreslerine web sitesinden ulaşılabilir.

10.3.  KURUMLA İLETİŞİM

İhtiyaç duyan velimiz ilgili telefon numaralarından okul danışmaya, ilgili asistanlar ve yöneticilere ulaşabilirler.

10.4.   VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME PROGRAMI

Okulumuzda görevli tüm öğretmen arkadaşlarımızın, velilerimize her öğretim yılı başında duyurusu yapılan gün ve saatte “Veli-Öğretmen Bireysel Görüşme Zamanı” bulunmaktadır. Bu saatler velilere öğrencileri aracılığıyla ve web sitesinde duyurulur. İhtiyaç duyan velimiz, randevu zamanının en az bir gün öncesinde, gerek e-posta yoluyla gerekse telefon ederek ilgili öğretmenden randevu alır. Belirlenen gün ve saatte okula gelerek görüşmesini yapar.

Ayrıca her dönem veli-öğretmen başarı değerlendirme toplantıları düzenlenir. Hafta sonuna planlanan toplantılara isteyen veli katılarak ilgili öğretmen ve/veya yöneticiyle görüşmesini yapar.

10.5.   KURUMSAL İLETİŞİM PORTALI ve KURUMSAL WEB SİTESİ

Okulumuzda yürütülmekte olan çalışmalara ait bilgileri web sitemizden izleyebilirsiniz. Sitede ayrıca duyurularımız bulunmaktadır. Okul, yönetim ve öğretmenler hakkında bilgi edinmek isteyenler web sitemizden yararlanabilirler. Sosyal Medya hesaplarımıza da web sayfamızdan yayın yapılmaktadır.

10.6.   VELİ BÜLTENİ

Her altı haftada bir tüm öğrencilere portal üzerinden veli bülteni gönderilecektir. Okulda yürütülen akademik çalışmalar, ziyaretçiler, okul gezilerinin yanı sıra sizlerden beklentilerimizi ve sizlere önerilerimizi içeren bültenler her sınıf seviyesi için ayrı hazırlanmaktadır. Tüm derslerin yanı sıra rehberlik servisi ve kütüphane bölümlerini de içeren bültenler ayrıca çalışmalara ait görselleri de içermektedir.

10.7.   SMS MESAJLARI

Kısa bilgilendirmeler ve acil duyurular için SMS mesajları kullanılmaktadır. Ancak mesajların doğru adreslere ulaşabilmesi amacıyla velilerimizin Öğrenci İşlerinden GSM numaralarını doğrulamaları gerekmektedir.

Görüşme isteğinizi ve acil notunuzu iletmesi için Okul Sekreterliğini arayabilirsiniz.

Telefon: 0 (212) 609 26 00 /111 ve +90 (543)6092605 E-posta: aykoleji@outlook.com

 1. SAĞLIK BİRİMİ

Okulda yaşanan kazalar ve ani gelişen sağlıkla ilgili olumsuz durum belirtileri sağlık sorunu olarak tanımlanır. Acil durumlar için müdahale edecek bir sağlık görevlisi okul saatleri içerisinde görevli bulunmaktadır. Reçetesi olması durumunda günde bir kez ilaç verilme desteği sağlanır. Veli onayı olmadan herhangi bir ilacın öğrenciye uygulanması söz konusu değildir.

Okul sınırları dâhilinde ve servis aracında meydana gelebilecek sağlık sorunuyla ilgili birim sorumlusunun yükümlülüğü;

 1. Öğrencinin öğretmenini bilgilendirmek,
 2. Öğretmenin bilgilendirilmesinin ardından veliyi arayarak meydana gelen olayla ve sonucuyla ilgili, öğrencinin sağlık durumuyla ilgili veliyi bilgilendirmek,
 3. Gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yaparak, velinin yönlendirmesi ve onayıyla en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımını sağlamak,
 4. Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin takibini yapmak,
 5. Öğrencilerin sağlık durumları ve gelişim süreçlerine ait bilgileri içeren formların doldurulmasını sağlamak ve arşivlemek,
 6. Öğrencilerin sağlıklı yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemektir.

SAĞLIK BİRİMİ GÖREVLİSİ ACİL DURUMLAR DIŞINDA ENJEKSİYON VELİ ONAYI OLMASI DURUMUNDA DAHİ YAPAMAZ.

 1. OKUL BESLENME HİZMETİ

Okulumuzda tek seferde 300-350 kişiye yemek hizmeti sunabilecek bir yemekhane bulunmaktadır. Öğrenci yemekleri kurumumuz tesislerinde ve kurum kadrolu personeli tarafından pişirilmektedir. Yemeklerde kullanılan malzeme en üst kalite seçilmekte, sağlık ve beslenme açısından katkı maddeli gıda ürünleri asla kullanılmamaktadır. İlk ve ortaokul öğrencilerinin farklı saatlerde yararlandığı yemekhanemiz hijyen ve kullanılan malzemenin kalitesi açısından ilgili bakanlık tarafından “Beyaz Bayrak” ile ödüllendirilmiştir.

Okulumuzda hazırlık sınıfı dışında öğrencilerimize yalnız öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır. Ancak fuaye alanında bulunan kantinimiz ev yapımı gıda ürünleri, raf ömrü kısa, katkısız paketli ürünler ve içecek olarak yalnızca su ve ayranla öğrencilerimizin hizmetindedir.

İsteyen velilerimiz blok saatte uygulanan beslenme zamanında tüketmeleri için öğrencilerimizin yanında yiyecek gönderebilirler.

 1. OKUL SERVİS HİZMETİ

Okulumuz kurulduğu zamandan beri servis ulaşım hizmetini “Güvenli Turizm” firması aracılığıyla yapmaktadır. Servis araçlarının bakım-onarım ve donanım özellikleri her yıl yenilenen sözleşme yoluyla belirlenmektedir.

Servis ücretleri, mesafeye bağlı olarak her öğretim yılı başında Valilikçe açıklanan bedel üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca servis hostes ücreti veli tarafından karşılanmaktadır.

Servis şirketi her veliye aracın plaka numarasını, şirketin telefon numaralarını, şoförün ismini ve telefon numarasını içeren bir bilgi kartı verir.

Her öğrenci, belirlenen saatte, servise binmek için hazır olmalıdır. Yol üzerinde diğer çocukların alınmasını geciktireceği için, hiçbir servis belirli bir durakta iki dakikadan fazla beklemeyecektir.

AY Eğitim Kurumları servis araçlarını kullanan öğrenciler için aşağıda belirtilen davranış ilkelerini belirlemiştir:

 1. Servise zamanında gelmek,
 2. Okul servisine dikkatli binmek ve dikkatli inmek,
 3. Okul servis aracı hareket halindeyken gıda maddesi tüketmemek,
 4. Emniyet kemerini bağlamak ve koltuğunda oturmak,
 5. Okumak, kulaklıkla müzik dinlemek, kendi kendine oynamak,
 6. Diğer öğrencilerle alçak sesle ve saygıyla konuşmak,
 7. Herkese nazik olmak, Kendisinden küçüklere yardımcı olmak,
 8. Güvenliği esas almak,
 9. Yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmek,
 10. Herhangi bir emniyetsiz davranış gözlemlediğinde yetkili birime bildirmektir.

Servis yetkilileri ve AY Eğitim Kurumları adına Etkinlik ve Destek Koordinatörü sizlere yardımcı olmak amacıyla okulda bulunmaktadırlar.

Çocuğunuz okuldan sizin uygun göreceğiniz bir başkası tarafından alınacaksa veya o gün için farklı bir servise binecekse ve yine sizin tarafınızdan alınacağı için o gün servise binmeyecekse, bu durumun aynı gün saat 13.00’e kadar Öğrenci İşleri ofisine bildirilmesi gerekmektedir.

Kurumsal güvenlik politikası gereği VELİ ONAYI OLMADAN ÖĞRENCİ, AKRABASI OLMASI DURUMUNDA BİLE BAŞKASINA TESLİM EDİLEMEZ.

 1. OKUL KIYAFETLERİ

Okul forması; Okul arması bulunan giysilerdir. Kız öğrenciler için; ilkokulda lacivert jile, şort etek, lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır. Erkek öğrenciler için; lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır.  Liseli öğrenciler için lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört ve özel siyah kapişonlu polar mont okul formasıdır. Öğrenciler beden eğitimi ve spor aktivitesi yaptıkları günlerde okula eşofmanları ile gelirler. Diğer günler forma giyerler.

Erkek öğrencilerimizin saçlarının kısa, kız öğrencilerimizin ise saçları uzunsa toplu olarak okula gelmeleri hijyen açısından önemlidir.

Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı işlenmelidir. Bu şekilde işlenmemiş giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve ailesine aittir. İsim işlenmemiş kıyafetler bulunduğunda, yıl sonuna kadar kayıp eşya odasında saklanacaktır. Her öğretim yılı sonunda sahibi tarafından teslim alınmamış eşyalar ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır.

 1. OKULDAKİ SINIRLAMALAR

Aşağıda sıralananlara okul sınırları dâhilinde ve servis araçlarında izin verilemez:

 1. Velilerin okul saatleri içerisinde okul koridorlarında dolaşmaları, sınıflara girmelerine izin verilmez.
 2. Her türden oyuncak bile olsa okula silah türü bir şey getirilemez.
 3. Tütün ve tütün ürünleri okul alanının herhangi bir yerinde veya okul içerisinde kullanılamaz.
 4. Kimyasal maddeler, patlayıcılar, havai-fişek, uyuşturucu ve alkol okul içinde ve çevresinde kesinlikle yasaktır.
 5. Sivri uçlu, kesici, delici aletler okula sokulamaz.
 6. Elektronik oyuncaklar, eğitimsel işlevi olmayan bilgisayar oyunları ve hareketli figür oyuncaklar okula getirilmez.
 7. Velilerimizin cep telefonları okul içerisinde sessiz konumda tutulmalıdır.
 8. Veliler ve velilerin yetkilendirdiği kişiler ve/veya akrabalar okul sınırları dâhilinde başka öğrencilere olumsuz davranışta bulunamaz, taraf olamaz, müdahale edemez.
 9. Okula veli izin talebinin yönetim onayı ile cep telefonu getiren öğrenciler, telefonlarını okula geldikleri zaman ilgili yöneticiye teslim ederler ve çıkış saatinde geri alırlar. Öğrencilerimiz okula elektronik ve değerli eşyaları (tablet, vb.) getiremezler. Sınıf öğretmeninin bilgisi dâhilinde ders kullanımı için getirdikleri zamanlarda ise sınıf öğretmenine teslim ederler ve gün sonunda geri götürürler.
 10. Okul Müdürü’nün onayı olmaksızın okula hayvan getirilemez. Hayvanlar için okula girme izni alınmadan önce aşı ve sağlık belgelerinin sunulması gerekmektedir.
 11. DEPREM ACİL DURUM KURALLARI

Deprem Sırasında:

 1. Sakin olunuz.
 2. Bina içerisinde iseniz, camlardan uzak durarak bir eşya yardımı ile üçgen teşkil ediniz. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz.
 3. Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz.
 4. Çevreyolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz, arabanızı binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız.
 5. Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz. Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata normal bir hızla inecektir.

Depremden Sonra:

 1. Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak sakin bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanır.
 2. Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir.
 3. Öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığını kontrol ederek gereken durumda ilk yardım uygulanır.
 4. Asansörler kullandırılmaz.
 5. Acil durumlar dışında telefonlar kullanılmaz.
 6. Elektrikler kapatılır.
 7. Gaz veya su kaçağı olmadığını kontrol edilir.
 8. SERVİS ARAÇLARI ACİL DURUM PLANI
 9. Okulun servis şoförleri kendi sorumlulukları alındaki öğrencilerin çok değerli olduğunun bilincindedirler. Bir felaket durumunda öğrencilere çok iyi bakacaklarından emin olunuz.
 10. Öğrencileri okula götürüp getirdikleri sırada yıkıcı bir deprem olduğunda BÜTÜN SERVİSLER OKULA YÖNELECEKLERDİR. Öğrencilerin toplanma yeri okul binası ve oyun alanları olacaktır. Böyle bir felaket durumunda çocuğunuz okulda daha güvenli olacaktır.
 11. Deprem, öğrencileri okula götürüp getirdikleri bir sırada olur ve kapanan yollar nedeniyle okula gelmek mümkün olamaz ise, servis araçları yollarında güvenli bir yere park edip haber veya yardım bekleyeceklerdir.
 12. Deprem servislerin okuldan ayrılmasına yakın bir zamanda olursa servisler park yerinde kalacaklardır. Belediye yetkilileri ile iletişim sağlanıp, yolların güvenliği konusunda garanti alınınca araçlar okuldan ayrılacaklardır.
 13. Köprüleri veya tünelleri geçerken servisler trafik akışının elverdiği ölçüde, mümkün olabilecek en seri bir şekilde hareket edeceklerdir.
 14. Servislerde acil durumlar için güvenilir kapalı şişe suyu ve hafif yiyecekler bulundurulacaktır.
 15. Servislerin yakıt depoları düzenli bir şekilde doldurulacaktır.

Okulumuzda uyguladığımız davranış eğitimi modeli; kuralların çok iyi bilinmesi, uygulamanın denetimi ve giderilmesi için akademik, gelişimsel ve eğitsel rehberlik verilmesi temeline dayanır.

Uygulamada eğitim yönetim liderleri, eğitim lideri öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği esastır.

ÖNSÖZ

“Okul Yönetim Sistemi Ve Süreç Yönetiminde” ilk adım okul kültürünün öngörülerle masaya yatırmakla başlar. Sorunlar, çözümler, elde ne var dosyaları açılmaya başlanıldığında yani “DURUMSALLIK” tanımlandığında “SÜREÇ YÖNETİMİ” başlar.

Özel AY Koleji eğitim liderleri olarak seminer döneminde prosedürlerin adını koyarak işe başladık.  50 adet prosedürü “Görev Tanımları, Alan Kullanımları ve İşleyiş Yönetimi” olarak üç kategoride grupladık.  Farklı branşlardan oluşan takımlar kurduk. Prosedürleri yazdık. Her yazdığımız prosedürü öğretmenler kuruluna sunduk, tartıştık ve onayladık. Bu belgeyi prosedürlerimizin ışığında hazırladık.

Okulumuzda uyguladığımız davranış eğitimi modeli; kuralların çok iyi bilinmesi, uygulamanın denetimi ve giderilmesi için akademik, gelişimsel ve eğitsel rehberlik verilmesi temeline dayanır. Uygulamada eğitim yönetim liderleri, eğitim lideri öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği esastır.

 1. GÜNLÜK İZİN NASIL ALINIR?

TANIMLAR:

DEVAMSIZLIK:  5 ders gelmemek 1 gün sayılır. 

ÖZÜR BELGESİ: Veli mazereti açıklayan özür belgesini 5 /20 işgünü içinde okul yönetimine verir.

GEÇ GELME: İlk ders servis nedeniyle geç kalırsa derse kabul edilebilir. Kendi koşulları ile geliyorsa kabul edilmez.

DERSE GİRİŞ BELGESİ: Öğrenci sekreterlikten veya Öğrenci İşlerinden mazeret yazılarak alınır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Derse zamanında gelir.

Geç gelirse DERSE GİRİŞ BELGESİNİ sekreterlikten alır ve derse girer.

İlk derse servis nedeniyle 10 dakika geç gelen derse kabul edilir.

ÖĞRETMEN

GEÇ GELME durumunda DERSE GİRİŞ BELGESİ ile öğrenciyi derse alır.

Aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU düzenler. Yönetimi cep mesajı yoluyla bilgilendirir ve yönetim ile birlikte takip eder.

YÖNETİM

Sekreterlik/ Öğrenci İşleri; DERSE GİRİŞ BELGESİNDE özrü açıklar.

Yönetim, DEVAMSIZLIK durumunu e-Okul sistemine işler.

Alışkanlık haline gelme durumunu İlkokulda Sınıf öğretmeninde, Ortaokul ve Lisede REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasındaki DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile takip eder.

VELİ

Devamsızlık ve geç gelme durumu olmaması için titiz davranır.

Veli devamsızlık için özür belgesi veya yazılı veli beyanını, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde özel durumlarda 20 gün içinde okul yönetimine elden verir.

 1. OKUL KIYAFETİ NASIL OLMALI?

TANIMLAR:

Okul forması; Okul arması bulunan giysilerdir. Kız öğrenciler için; ilkokulda lacivert jile, şort etek, lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır. Erkek öğrenciler için; lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır.  Liseli öğrenciler için lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört ve özel siyah kapişonlu polar mont okul formasıdır.

ÖĞRENCİ

Okulda forma giyilmelidir. Bu kural genel kural uyumunun göstergesidir.

Kız ve erkek öğrencilerin saçları boyalı ve abartılı modelde olmamalıdır.

Makyaj yapılmamalı ve oje sürülmemelidir. Saat dışında takı takılmamalıdır.

Erkek öğrencilerde sakal olmamalıdır.

Kişisel bakımlı, tırnaklar kısa, giysiler temiz ve ütülü olmalıdır.

ÖĞRETMEN

Kıyafet kuralına uymayan öğrenci için; dersin öğretmeni DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurur. Bu formu aynı teneffüste İlkokulda sınıf öğretmenine; Ortaokul ve Lisede REHBERLİK Servisine vererek iyileştirme sürecini başlatır.

YÖNETİM

Okulu temsilen katıldığımız okul dışı etkinliklerde giyilecek okul formasını tanımlar ve öğrencilere ve veliye 7 iş günü öncesi yazılı olarak cep mesajı ile ya da posta ile bildirir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasından günlük takip eder.

VELİ

Veli öğrencinin okul kıyafet kurallarına uygun ve temiz giyinmesini sağlar.

Yedek kıyafetleri okul forması olur. İkinci yedek kıyafetin okul renklerinde olmasını sağlar.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. CEP TELEFONU, KOL TELEFONU, LAP-TOP, I-PAD, I-POD OKULA GETİREBİLİR MİYİM?

ELEKTRONİK CİHAZLAR: Cep telefonu, kol telefonu,  dizüstü, i-Pad, i-Pod gibi bilişim ve iletişim araçlarıdır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Okula cep telefonu ve elektronik cihaz getirmemelidir.

Akademik Koordinatörün veli tarafından bilgilendirilip uygun görüldükten sonra okula gelince Akademik Koordinatöre teslim edilmelidir.

Elektronik cihazlar gün içinde kullanılmamalıdır. Proje çalışmaları için getirilen elektronik cihazlar öğretmen denetiminde kullanılabilir.

Kurallara uygun olmayan durumlarda DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile iyileştirme süreci başlatılır.

ÖĞRETMEN

Elektronik cihaz kullanma kuralına uymayan öğrenci için DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile süreci başlatır.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında kayıt formunu doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Öğrencinin cep telefonu kullanma kurallarına uygun davranması için destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

OKULA GETİREMEYECEĞİM MALZEMELER NELER?

TANIMLAR:

OKULA GETİRİLMESİ UYGUN OLMAYAN MALZEMELER: Kesici alet, şaka malzemeleri, yanıcı – patlayıcı madde ve yaş grubuna uygun olmayan yayınlardır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Okula getirilmesi uygun olmayan malzemeleri okula getirmez.

ÖĞRETMEN

Okula getirilmesi uygun olmayan malzemeleri gördüğünde el koyar ve akademik koordinatöre teslim eder.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

OKULA GETİRİLMESİ UYGUN OLMAYAN MALZEMELERİ okula getirmemesine uygun davranması için destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. ÖZELLİKLE ODAKLANMAMIZ GEREKEN DEĞERLERİMİZ NELER?

TANIMLAR:

DEĞERLERİMİZ: “Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Üretkenlik, Farkındalık ve Sorumluluk” değerlerimizdir.

VİCDAN: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

ZARAR VEREN DAVRANIŞ: Güç ve baskı kullanmak, eşyalara ve/veya ortama yönelik kendisine ve başkalarına zarar vermek davranışlarında bulunmaktır.

ÖĞRENCİ

“Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Üretkenlik, Farkındalık ve Sorumluluk” değerlerine önem verir. Güç ve baskı kullanılmamasına özen gösterir.

Okul eşyalarına ve kendi eşyalarına değer verir ve korur.

Toplum tarafından kabul gören davranışları benimser ve uygular.

ÖĞRETMEN

Değerler-vicdan kavramını fırsat eğitimi olarak yapılandırmaya önem verir.

Değerlerimize uygun olmayan ve ZARAR VEREN DAVRANIŞTA bulunan öğrenciyi kampüs sınırları içinde gözlemlediğinde not alır.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

DEĞERLERİMİZ ve VİCDAN temalı öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik eğitim ve çalıştay düzenler. Akademik takvimde yer verir.

VELİ

Değerlerimize uygun davranması için evde ve her yerde destek olur.

Toplum tarafından kabul gören davranışların kazandırılmasına önem verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. OKUL SERVİSLERİNDE NASIL DAVRANILMALI?

TANIMLAR:

Okulumuza ulaşım, anlaşmalı olduğumuz firmaya ait servislerle gerçekleştirilmektedir. Servislerimizin her türlü yönlendirilmesinden ve düzeninden servis firması sorumludur.

ÖĞRENCİ

Aşağıda belirtilmiş olan servislerle ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler:

Okul servisine binen öğrenci okul sınırlarında kabul edilir. Dolayısıyla velinin yazılı izni olmadan güzergâh dışından biniş ve iniş yapılamaz.

Öğrenciler, servisin kendilerini alacağı bekleme yerine servis saatinden 5 (beş) dakika önce gelmelidir. Servis öğrenciyi 2 (iki) dakikadan fazla beklemekle yükümlü değildir.

VELİ

Adres değişikliklerini okulun muhasebe bölümüne ve servis yetkilisine bildirir.

Zaman yönetiminde öğrenciye destek olur.

 1. DOLAP DÜZENİM NASIL OLMALI?

TANIMLAR:

ÖĞRENCİ DOLABINDA BULUNABİLECEK MALZEMELER: Kitap, kırtasiye,  proje çalışmaları ile Beden Eğitimi dersi eşofmanı ve ayakkabısını ve yedek okul formasını ya da aynı renkte-modelde olan kıyafetini dolabında bulundurulabilir.

EVDE DOLAP: Evde dolabı olur. Her akşam çantasını hazırlar ve okula gelince okul dolabına koyar. Eve giderken çantasını götürür.

OKULDA DOLAP:  Okul malzemelerini okuldaki dolabında saklar. Okul çıkışı; çantasına ertesi günün kitap ve kırtasiyesini koyar.

ÖĞRENCİ

Evde ya da okulda dolap kullanma tercihini yapar.

Evde dolabı olan çanta düzenine önem verir. Okul çıkışı dolabı boş olur.

Okulda dolabı olan okul çıkışı çantasına ertesi günün kitap ve kırtasiyesini koyar. Dolabının her zaman düzenli olmasına önem verir.

ÖĞRETMEN

Öğrencilere dolaplarını dağıtır.

Öğrencilerin isimlerini dolaplara yazar.

Her hafta pazartesi öğle arasında dolapları öğrenci ile kontrol eder.

Kullanımında sorun yaşanan dolaplar için akademik koordinatöre bilgi verir.

YÖNETİM

Sorun yaşanan dolapların onarılmasını sağlar.

Dolapların düzenli olması için öğretmene rehberlik eder.

VELİ

Evde de okul malzemeleri ve giysilerinin dolap düzeni ile ilgili davranış eğitimi verir ve destek olur.

Evde dolap/ okulda dolap kullanım kararına destek olur.  Öğrenciye uygun tutumun gelişimini sağlar.   

 1. TEMİZ ve TASARRUFLU OLMAYA NASIL ÖNEM VERELİM?

TANIMLAR:

TEMİZ OLMAK: Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çeker.  Tuvalet sonrası kişisel bakımını yapar.  Ellerini yıkar ve kurular.  Atıkları çöp sepetine atar. Yere düşse alır ve çöp sepetine atar. Elini yıkar.  Sınıftan çıkarken sırasının temiz ve düzenli olmasına önem verir.

TASARRUFLU OLMAK: Kırtasiye, elektrik ve su gibi tükenir kaynakların değerini bilir, önem verir ve yeterince kullanır. Gerekli olup olmadığına göre karar verir ve kapatır, yeterince kullanır.

ÖĞRENCİ

Kampüste kullandığı alanın temiz olmasının farkında olur ve yiyecek paketini, boş şişeyi, kullandığı peçeteleri, tuvalet kâğıdını çöp tenekesine atar.

Tuvalet kullanımından sonra ellerini yıkamaya özen gösterir.

Elektrik, suyu açık bırakmaz. Kırtasiye kullanımında tasarruflu davranır.

ÖĞRETMEN

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını; kaynak tüketiminde bireysel, ülkesel ve evrensel düzeyde düşünmek gerektiği bilincini belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak yapılandırır.

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir. Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Akademik takvimde de yer alacak, yılda dört kez eğitim etkinlikleri ve çalıştay düzenler.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. NEZAKETE NASIL ÖNEM VERELİM?

TANIMLAR:

KURALLARA UYMAK:  Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilkelere uymaktır. Kurallar toplum içinde yaşamayı kolaylaştırır.  Mutsuz eden olumsuz durumları ortadan kaldırır.

NEZAKET: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik demektir.

ÖĞRENCİ

“Günaydın, iyi akşamlar, merhaba, nasılsınız,” gibi sözcükleri kullanır.

Kampüse gelen misafire “Hoş geldiniz, nasılsınız?”  diye gözüne bakıp gülümseyerek söyler.

Kampüste ve serviste kurallara uyar. Ses tonu, hareketleri ve sözleri ile çevresini rahatsız etmemeye özen gösterir.

Kantin ve yemekhanede sıra kuralına uyar ve başkalarının haklarına saygı duyar.

ÖĞRETMEN

NEZAKET için kültürümüzden gelen birikimi; bireysel, ülkesel ve evrensel düzeyde düşünmek gerektiği bilincini belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak yapılandırır.

Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nezaket tutum ve davranışına önem verir. Odasına gelen kişiyi ayakta karşılar, elini sıkar ve yer gösterir.  Dikkatle dinler ve gerektiğinde not alır.

Nezaket konusunda akademik takvimde de yer alacak, yılda iki kez eğitim etkinlikleri ve/veya çalıştay düzenler.

Nezaket tutum ve davranışını DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

Nezaket tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. BAYRAK TÖRENLERİ DEĞERLİDİR. NASIL DAVRANMALIYIM?

TANIMLAR:

Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan törendir. Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni ile Müzik öğretmeni yönetir. İstiklal Marşı canlı söylenir.

Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

BAYRAĞI SELAMLAMAK: Bayrağı direkten indirecek ve çekecek kişinin yavaşça indirmeden önce ve hızlıca çektikten sonra hazır ol duruşta başıyla selamlamasını;  tören alanına getirilen ve götürülen seyyar direkli Bayrağı, törende yer alan kişilerin hazır ol duruşta başıyla takip edilir.

TÖRENDE PAYLAŞIM: Duyurular bir gün önceden Akademik Koordinatöre metin olarak verilir.

ÖĞRENCİ

Hava durumuna bağlı son ders öğretmenince verilen bilgiye göre bahçede, lobide, salonda, okul forması ile elinde ve yanında çanta, üst giysi bulundurmadan katılır.  Bunun için okul çıkış saatinden bir önceki teneffüste bayrak töreni yapılır.

Bayrak töreninde konuşmaları dikkatle dinler.

Bayrak töreninde hazır ol! Komutundan sonra kımıldamaz bayrağı selamlayarak istiklal Marşımızı canlı söyler.  Uzakta duyduğunda güvenli yerde hareketsiz durur.

ÖĞRETMEN

Törene kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda sınıfının yanında katılır.

Tören paylaşım konuşma önerisi varsa akademik koordinatöre bir gün önceden bildirir.

Öğrencilerine bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

YÖNETİM

Törene Atatürk büstünün yanında katılır.

Başarı paylaşımlarını ve kutlamaları törende mikrofon kullanarak kısa konuşma olarak yapar.

Bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

VELİ

Okulda ise BAYRAK TÖRENİNE katılır.

Bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

Okul forması ile katılım konusunda titiz davranır ve öğrenciye destek olur.

 1. SINIF KURALLARI OKUL HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIR MI?

TANIMLAR:

SINIF KURALLARI: Sınıfın düzenini sağlamak amacıyla öğrencilerle birlikte, uygulaması için bazı kurallar konulur. Bu kurallara da sınıf kuralları denir. 

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.  

ÖĞRENCİ

Derse zamanında gelir, kaynaklarını hazırlar ve dersin başlamasını bekler.

Yerine oturur. Derse katılır. Soru sorar. Söz alarak konuşur.

Dersi dikkatle dinler. Yanındaki ile konuşmaz. İyi geçime, işbirliği ve yardımlaşmaya önem verir.

Eşyalarını düzenli kullanır.

İzinsiz başkalarına ait eşyaya dokunmaz.

Sınıf eşyalarını korur.

Bir sonraki ders kaynağını masasına koyar. Teneffüse çıkar.

Dersliğe yiyecek getirmez. Çöplerini çöp kutusuna atar.

ÖĞRETMEN

Sınıf kurallarının gerektirdiği bilinci;  belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak değerlerle birlikte yapılandırır.

Sınıfta öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Sınıf kurallarına uyum tutum ve davranışını DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. ÖĞRETMENİN NÖBET GÖREVİNE ÖĞRENCİ NASIL DESTEK OLUR?

TANIMLAR:

ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ Yönetmeliğimizin 44 maddesinde tanımlanmıştır.

Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

NÖBET GÖREVİNDE uyulması gereken tutum ve davranışlar ile süresi öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

ÖĞRENCİ

Ders dışı zamanlarda, teneffüslerde, öğle arasında, okula geldiğinde ve okuldan çıkmadan önceki sürede nöbet görevi olan öğretmenlerin nöbet alanında olduğunun farkında olur.

İhtiyacı olduğunda bulunduğu alandaki nöbet görevi olan öğretmeninden yardım alır.

Alan kullanımı ile ilgili tanımlanan kurallara uyar.

ÖĞRETMEN

Öğretmenler kurulunda alınan nöbet görevi olarak tanımlanan görev tanımını uygular.

Zamanında görev alanında bulunur. Nöbet defterini doldurur ve imzalar.

Oturmaz, tek noktada durmaz alanını adımlar, derslikleri de görür, seslere önem verir.

Cep telefonu kullanılamaz. Sadece revir ile iletişim için kullanabilir.

Nöbet görevi esnasında öğrencileri gözlemler ve rehberlik eder. Gerektiğinde not alır, DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nöbet görevi görev tanımı belgesini öğretmene yazılı olarak bildirir.

Nöbet defterini inceler ve onaylar.

Nöbet görevi esnasında kayıt altına alınan tutum ve davranışa ilişkin DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. ÖĞRENCİ NÖBET GÖREVİ VAR MI?

TANIMLAR:

Evet, var. Okul yıl boyunca nöbet görevi verilecek öğrenci listesini yapar. Görev tanımı ile pano hazırlar yayınlar.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN NÖBET GÖREVİ İlköğretim Yönetmeliğimizin 77.  maddesinde tanımlanmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve duyurulur. Nöbetçi öğrenci kendi devresinde, ders saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutar

ÖĞRENCİ

Ders dışı zamanlarda, teneffüslerde, öğle arasında, okula geldiğinde ve okuldan çıkmadan önceki sürede nöbet görevi olan öğretmenlere nöbet alanında destek olur.

Alan kullanımı ile ilgili tanımlanan kurallara uyulma durumunu gözlem yapar. Gözlemlediği bir tutum ve davranışı not alır ve bulunduğu alandaki nöbet görevi olan öğretmenine bilgi verir.

Öğretmen

Nöbet görevi olan öğretmen ve öğrenci ile gün başında tanışır. Görev tanımını verir ve formu imzalatır.

Nöbet görevi olan öğrenciden gelen geri bildirime değer verir ve rehberlik eder. Verilen notu inceler, gerekli görürse DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nöbet görevi görev tanımı belgesini öğrenciye yazılı olarak bildirir.

Öğrenci nöbet defterini inceler ve onaylar.

Nöbet görevi esnasında kayıt altına alınan tutum ve davranışa ilişkin DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

Nöbet görevi verilen çocuğunu olumlu yönde motive eder.

 1. KENDİMİ NASIL KEŞFEDEBİLİRİM?

TANIMLAR:

Abraham H. Maslow, insan ihtiyaçlarını beş temel kategoride incelemiştir.

Fizyolojik İhtiyaçlar: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak, soluk almak

Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasıdır.

Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba ait olma, yardımseverlik, şefkat türündeki ihtiyaçlardır.

Saygı ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında kendilerine saygı duyulmasını da isterler. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlardır.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı:  Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamış olan birey son aşamada ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

ÖĞRENCİ

İhtiyaçlarının farkında olur ve karşılar ya da karşılanması için ailesinden, arkadaşlarından, rehberlik servisinden, öğretmeninden, okul yönetiminden destek talebinde bulunur.

Yeteneklerini bilir ve kendini gerçekleştirmek için girişimde bulunur.

Ders kazanımlarının davranışa dönüşmesi gerektiğinin farkında olur, sorgular, öğrenir ve kendinde yapılandırır.

ÖĞRETMEN

Öğrencinin ihtiyaçlarının farkında olur ve karşılanması için rehberlik eder.

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için algısı açık olur. Formu doldurur ve takip eder.  Katılım için rehberlik eder

Veli, “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar, bu süreci sürdürülebilir kılar.

Etkinliklere öğrencilerin demokratik katılımı için algısı açık olur ve teşvik eder. Çizelge ile takip eder.

YÖNETİM

Öğrenci etkinlik katılım çizelgesi hazırlar ve demokratik olarak katılımın sağlanmasına rehberlik eder.

Öğrencinin kendini keşfedilmesi için; öğretmene ve veliye rehberlik eder, bu konuda algı açıklığı için seminer ve eğitim alınmasını sağlar.

VELİ

Öğrencinin ihtiyaçlarının farkında olur ve karşılanması için destek sağlar.

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için algısı açık olur ve rehberlik eder.

“Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar, bu süreci sürdürülebilir kılar.

 1. OKULU TEMSİL ve ETKİNLİKLERE KATILIM KATıLIMDA NELERE DİKKAT EDELİM?

TANIMLAR:

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM: Akademik çalışmaların yanında öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak olan etkinliklere katılımdır.

ÖĞRENCİ

Kendini gerçekleştirebileceği alanda katıldığı etkinliğin kurallarını bilir ve uygular.

Birey olarak kendini, ailesini ve okulu temsil ettiğinin farkında olur ve olumlu davranışlar için özen gösterir.

ÖĞRETMEN

SÜREÇ YÖNETİMİ olarak “Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” aşamalarını yapılandırır.

Katılımı teşvik eder. Kayıt yapar ve etkinliği yapılandırır.

Zümrede karar alır. Bütçesini Yönetim Kuruluna onaylatır. Yıllık planında yer ver, akademik takvime yerleştirir.

4 hafta önce etkinlik planı yapar. Nöbet ve ders görevini zümre arkadaşı ile değiştirerek ders kaybını önler.  Zümre kuruluna ve yönetim kuruluna onaylatır.

YÖNETİM

Planlama çalışmalarını inceler zümre kurulu kararı ile yönetim kuruluna sunar.

Yıllık planda ve akademik takvimde bulunmasını sağlar.

Okul dışı etkinliklere katılan öğretmenin nöbet ve ders planının yapılandırılmasını kontrol eder ve destek olur.

VELİ

Okul ile iletişim içinde olur, gerektiğinde maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirir.

Katılım için gerekli izin belgelerini zamanında onaylar ve öğretmene ulaşmasını sağlar.

Çalışmaları izler, izleyici olarak katılır ve olumlu yönde motive eder.

 1. OYUN OYNAMA YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR?

OYUN: Açık alan oyunları, kutu oyunları ve spor etkinlikleridir. Teneffüslerde ve öğle arasında oynanır. Kuralları vardır ve uygulanır.  Kazanım sağlaması hedeflenir ve hedefe ulaşma gözlemlenir. Oyunalar katılım teşvik edilir.  Oyunun aktif olarak verimliliği gözlemlenir ve SÜREÇ YÖNETİMİ ZÜMRE KURULU toplantısında yapılandırılır. Sürdürülebilir kılınması ve geliştirilmesi de dikkate alınır.

ÖĞRENCİ

Oyun oynamak için algısı açık olur.

Oyun kurallarına uyar. Kurallara uyum sağlamada zorlandığı alanları not eder ve öğretmeninden destek ister.

Oyun arkadaşları ile olumlu tutum ve davranışta olunmasına önem verir.

ÖĞRETMEN

Oyunları öğrencilerine tanıtır. Videolarını izletir. Kurallarını açıklar.

Öğrencelerini gözlemler ve tutum ve davranışlarını iyileştirmeleri için rehberlik eder.

Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır.

Gerektiğinde DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Oyun alanlarını ve materyallerini talepler doğrultusunda sağlar.

Oyun oynama alanlarını izler ve öğretmenlere rehberlik eder.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. YEMEKHANE ve KANTİNDE TUTUM VE DAVRANIŞLARIM

TANIMLAR:

YEMEKHANE VE KANTİNDE TUTUM VE DAVRANIŞLAR: Başkalarının haklarını dikkate alarak davranmak esastır. Atıkların belirtilen yere konulması alışkanlığına önem verilmelidir. Rica etme ve teşekkür etme tutumu için rehberlik ve rol model olunması değerlidir.

ÖĞRENCİ

Yemek saatinde ilkokul sınıf öğretmeni ile yemekhaneye çıkar.20 dakikadan önce çıkamaz. Sıra olur. Yemeğini alır. Sınıfının olması gereken yere oturur.

Sessiz konuşur. Yemeğine konsantre olur.

Yiyeceği kadar yemek alır ve tabağında yemek bırakmamaya özen gösterir.

Tepsisini yerine teslim eder. Elinize sağlık, teşekkür ederim, der.

ÖĞRETMEN

İlkokul sınıf öğretmeni öğrencileri ile birlikte yemek süresince olur.

Tutum ve davranışları için rol model olur, rehberlik eder.

Derslerde beslenme ve çeşitli besinlerle beslenme konusunda videolar izletir ve fırsat eğitimi yapar.

Ortaokul ve Lisede nöbetçi öğretmen rol model olur, rehberlik eder.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

Evde de çeşitli beslenme ve sofra adabına uygun davranması için rehberlik eder.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. KAMPUSTE VELİ KARŞILAMA YÖNETİMİ NASIL?

TANIMLAR:

VELİ KARŞILAMA YÖNETİMİ: Dersliklerin bulunduğu alanlarda bulunmamaya özen gösterir.

Randevulu ya da davet edilerek okula gelir. Bekleme salonunda davet eden kişi karşılar.

Etkinlik davetinde ise asansörü kullanır ya da dersliklerin dışındaki merdiveni kullanır. 

Fuaye alanına geldiklerinde yine orada görev alan öğretmenler tarafından konferans salonuna yönlendirilirler.

Konferans salonundaki öğretmenler velileri salonda karşılayıp oturacakları yerlere yönlendirme yaparlar.

ÖĞRENCİ

Velisine etkinlik davetiyesini verir.

Karşılaştığında velisine “Hoş geldin, geldiğin için teşekkür ederim,” der.

ÖĞRETMEN

Veliye etkinlik daveti gönderdiğinde okula giriş çıkış ve kullanılacak kapı konusunda bilgi verir. Velisini güler yüzle karşılar, rol model olur.

Velinin randevu talebini yapılandırır ve yönetimi bilgilendirir.

Velileri ile ayda bir kez şube veli toplantısı gerçekleştirir. Veli randevu ya da davetle geldiğinde güvenlik tarafından yönlendirilir. Bekleme salonunda karşılanır ve toplantı alanına alır.

YÖNETİM

Velinin randevu ile davet edilmesini ajandasına işler.

Randevu saatinde karşılama yerinde olur ve toplantıya katılım sağlamaya özen gösterir.

Görüşmeleri not alır ve yönetim kurulunun haftalık toplantılarında bilgi verir, değerlendirir varsa olumsuz durum için önlem alır.

Yılda iki kez veli ile birebir görüşme planlar.

VELİ

Katılım davetinde belirtilen koşullara uygun davranır.

Randevu alarak okula gelmesi nitelikli zaman yönetimi sağlar.

Bekleme salonundan dersliklerin olduğu bölüme geçilmemesi gerektiğini bilir.  

 1. REVİRE HANGİ DURUMDA VE NASIL GİDERİM?

TANIMLAR:

SAĞLIK SORUNU: Okulda yaşanan kazalar ve ani gelişen sağlıkla ilgili olumsuz durum belirtileridir.

REVİR: Okul içinde sağlık sorunu yaşayan öğrencilere müdahale edilen, gözetim altında tutulan ve içinde bazı tıbbı araç gereç ile ilkyardım ekipmanı bulunan odadır.

OKUL HEMŞİRESİ: Sağlık sorunlarının ilk yardımından sorumlu kişidir.

ÖĞRENCİ

Sağlık sorununu ders / nöbetçi öğretmenine bildirir.

ÖĞRETMEN

Sağlık sorunu tespit ettiğinde hemşireyi telefon ile bilgilendirir.

Öğrenciyi revire gönderir.

Acil durumlarda hemşire gelinceye kadar öğrencinin yanında durur.

HEMŞİRE

“Sağlık Sorunu Tespit Formunu” doldurur.

Öğrencinin sağlık sorunu ile ilgili gerek işlemi yapar.

Gerektiğinde veliyi bilgilendirir ve okula davet eder.

VELİ

Öğrencinin sağlık sorununu hemşireye bildirir.

Hekim reçetesi ile günde bir kez verilmek üzere ilacı verir.

Verilen sağlık sorunu bilgisine göre okula gelir.

 1. VELİME İMZALATACAĞIM BELGELERDE NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?

TANIMLAR:

VELİYE TESLİM EDİLECEK BELGE: Gezi Formu,  Veli Bilgilendirme Toplantı Daveti,  Proje Sunum Daveti,  Anket gibi velinin imzasını gerektiren belgelerdir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Veli iletişimi için kendisine verilen belgeyi aynı gece velisine teslim eder.

Geri bildirimi alır ve ertesi gün öğretmenine teslim eder.

ÖĞRETMEN

Veliye teslim edilecek belgeyi öğrencilere açıklar ve Excelde teslim/alndı tutanağı düzenler. Geri bildirimleri bu liste ile yönetime teslim eder.

Sorumluluğunu yerine getiremeyen öğrenci için aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

Veli iletişim aracını cep telefonu ve eposta olarak belirler.

Dağıtılması gereken belgeleri ilgili öğretmene teslimini sağlar.

Geri bildirim belgelerini ilgili klasörde dosyalar. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Okul ile iletişim aracını belirler ve takip eder, sorumluluklarını yerine getirir.

Okulun WEB sayfası ile sasyal medya hesaplarını takip eder, destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

 1. OKUL SONRASINDA; ERKEN ÇIKIŞ, GEÇ ÇIKIŞ, KULÜP VEYA OKUL SONRASI KURS ve PROJE NASIL UYGULANMAKTA?

TANIMLAR:

OKUL SONRASI: 15.35 – 17.00 arasında dersler bittikten sonra, veli izni ile öğrencinin okulda kalabildiği zamandır.  Okul sonrası zamanda okulda yapılan çalışmalara (kulüp ya da okul sonrası kurs, ödev ve proje çalışmalarına katılım zorunludur.

ERKEN ÇIKIŞ: 15.35 de ders saatleri bitince okuldan çıkış demektir.

PROJE ÇALIŞMALARI: Cuma günü yapılan kulüp çalışmalarına öğrencilerin tamamının katılımı zorunludur. İlkokulda 6 adet PYP temaları proje çalışması olarak istasyon şeklinde – DRAMA, DANS, ŞARKI ve RAPOR – yapılacaktır. Ortaokul ve lisede Sosyal Bilimler; Zaman Makinasında Hukuk, Türkçe; GOP’ta Münazara Zirvesi; Fen Bilimleri; karbonun Ayak İzinde Geri Vites; Matematik; Şehirde Matematik; Yabancı Dil; Kültür Kapsülü ve Rehberlik Servisi UBUNTU Çocuk Zirvesi (Akran İletişimini Güçlendirme) Projeleri yürütülecektir.

GEÇ ÇIKIŞ: 15.35 – 17.00 arasında okulda kalıp, kulüp, ödev ya da okul sonrası kurslara katılmak demektir.

KULÜPLER: Okul sonrasında hafta iki gün olarak yapılan çalışmalardır. Dört tercih yapılır ve iki tercih Rehberlik Servisi tarafından belirlenir. Ücretsizdir.

OKUL SONRASI KURS PROGRAMIMIZ   (AFTER SCHOOL COURSE: Sanat, spor ve bilim ile ilgili seviyesine uygun yetenek geliştirme kurs programıdır. Ücretlidir.

SÜREÇ YÖNETİMİ: “Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” döngüsüdür.

ÜRÜN: Gösteri, yarışma, proje gibi etkinliklerdir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR: SÜREÇ YÖNETİMİ: hedefe ulaşıncaya kadar aşamalı olarak yürütülmesidir.

EĞİTMEN: KURS programını yürütecek belgesi olan usta öğreticidir.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME (KEŞEFETME): Yetenek ve mizacına uygun yetkinlik kazanmasını sağlayan ve başladığı yerden ileride olarak başarılı olmaktır.

ÖĞRENCİ

Kendini gerçekleştirebileceği bir alanda KULÜP ya da KURS ve PROJE tercihi yapar.

KULÜP ya da KURS kurallarına uygun davranır.

KULÜP ya da KURS ve PROJEUN ve PROJENİN amacına uygun yarışma, gösteri, proje sunumu gibi ürüne odaklanır ve rol alır.

KULÜP ya da KURS ve PROJE SORUMLU ÖĞRETMEN ya da EĞİTMENİ

SÜREÇ YÖNETİMİNİ yapılandırır. «Planlar. Uygular, Kontrol eder ve Önlem Alır.

KULÜP ya da KURS ve PROJE için sunu ve afiş hazırlar. Tanıtım yapar. Kayıt koşullarını oluşturur.

KULÜP ya da KURS ve PROJE hedefinde yer alan amacına uygun ürün odaklı süreci yönetir.

KULÜP ya da KURS ve PROJE A devamlılığa ve KULÜP ya da KURS ve PROJE kurallarının uygulanmasına önem verir.

KULÜP ya da KURS ve PROJE programını belirler, sürekliliğini sağlar ve sürdürülebilir olmasına odaklanır.

YÖNETİM

Okulumuz, KURS programı için hizmet satın alabilir.

KULÜP ya da KURS ve PROJE programına karar verir ve süreç yönetiminin denetlenmesine destek olur.

KULÜP ya da KURS ve PROJE programının sürdürülebilir olmasını sağlar.

VELİ

Öğrencinin KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ KULÜP ya da KURS ve PROJE seçmesi için olumlu motivasyon sağlar.

Öğrencinin KULÜP ya da KURS ve PROJE devamlılığı konusunda titiz davranır.

KULÜP ya da KURS ve PROJE  Programımızın gerektirdiği maddi ve manevi desteği sağlar..

 1. ÖĞRETMENİN DERS PLANLAMASI İLE ÖĞRENCİNİN ÖDEV YAPMASI ZAMANI YÖNETİMİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMEKTE?

TANIMLAR:

Ödevlerin yapılmasını sağlamaktan ders öğretmeni sorumlu olacaktır.

DERS PLANLAMA ZAMANI: Okul sonrasında 15.45 – 17.00 saatleri arasında ders planlama için planlanan zamandır.

ÖDEV YAPMA ve TEKRAR ZAMANI: Üç bölüme ayrılır: Okul sonrasında 15.45 – 17.00 saatleri arasında haftada iki gün bireysel tekrar ve ödev yapmak için okulda ya da evde öğrenci için uygun olan saatlerde planlanan zamandır.

Her akşam evde yapılacak olan kitap okuma çalışmaları ile araştırma çalışmaları da ödev ve tekrar kapsamdadır.

Hafta sonu için Cuma günü verilen çalışmalar ile evde ödev yapılır.

 

ÖĞRENCİ

Ödev yapma ve tekrar zamanında günlük tekrar ve ödev yapar.

Bireysel çalışma yapar. Sessiz çalışır.

Öğretmenin izniyle arkadaşları ile proje çalışmalarını yapabilir.

Öğretmeni ile konuşmaz. Bireysel çalışma alışkanlığı kazanır.

ÖĞRETMEN

Ders planlama saatinde ertesi günün ders planını yapar.

Ders materyalini hazırlar.

İki sınıf öğretmeni nöbet yapabilir.

Haftalık planlamada varsa sınıf öğretmenliği çalışması yapabilir.

YÖNETİM

Planlama zamanında; zaman yönetiminde yönetim lideri rehberlik yapar.

Verimliliğini izler, haftalık zümre toplantılarında değerlendirir.

Önlem politikaları oluşturur.

VELİ

Öğrencinin okulda ve evde günlük tekrarı, araştırmaları ve proje çalışmaları için olumlu yönlendirmelerle motive eder.

 1. BAŞARILI ÖĞRENCİLER NASIL ÖDÜLLENDİRİLMEKTE?

TANIMLAR:

Akademik başarılar teşekkür, takdir ve onur belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Her geçen yıl artan sayıda öğrencinin aşağıdaki kriterler doğrultusunda Onur Belgesi almasını sağlamak amacıyla Onur Belgesi kriterleri şunlardır:

 

 1. Türkçeyi doğru kullanma,
 2. Tören kurallarına uyma,
 3. İnsan ilişkileri – görgü kurallarına uyma,
 4. Konferans gibi toplantılarda dinleme kurallarına uyma,
 5. Projelere ve kulüp çalışmalarına aktif katılma,
 6. Okula zamanında gelmek ve devamlılık kurallarına uyma,
 7. Ders araç gereçlerinin tam olmasına önem verme,
 8. Sorumluluklarını yerine getirme,
 9. Kılık-kıyafet kurallarına uyma,
 10. Okul servis kurallarına uyma,

 

Etkinliklerde görev alan öğrencilere; numaralandırılmış katılım belgesi verilecektir.

Deneme sınavlarında; birinci, ikinci ve üçüncü olanlara bayrak töreninde başarı belgesi verilecektir. Deneme sınavlarında en yüksek puan ortalamasına göre dönem sonunda ödüllendirilecektir.

Ödüller Bayrak Töreninde ilan edilerek kitapla ödüllendirilecektir.

Başarı panosunda ve web sayfamızda başarı belgesi alan öğrencilerle yapılan röportajlar yayınlanacaktır.

 1. YAPTIRIM SÜRECİ NASIL OLACAKTIR?

Yaptırım süreci “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU” ile takip edilerek Süreç Yönetimi (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al!) yapılandırılacaktır.

Bir sonraki maddede açıklanmaktadır.

 1. “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU” İLE NASIL BİR YOL İZLENMEKTE?

TANIMLAR:

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

Sınıf Öğretmeni; öğrencilerinin; devam devamsızlığını, okul kurallarına uyumunu, başarı durumunu, başarısızlığı giderici çalışmalarını, öğrenciye uygulanan rehberlik çalışmalarının sonuçlarını, “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU” takip eder.

“DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU”: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde sınıf öğretmeni ve rehberlik servisi, ikinci durum tespitinde rehber öğretmen ile sınıf öğretmeni ve veya onur kurulu üçüncü durum tespitinde veli desteği ve dördüncü durum tespitinde Davranış Değerlendirme Kurulu işlem yapar.

Öğretmen olumsuz durum gözlemlendiğinde “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU”nu doldurur. İlkokulda sınıf öğretmenine verir. Sınıf öğretmeni imzalar ve rehberlik servisine iletir. Rehber öğretmen, öğrenci ile görüşür ve sınıf öğretmenine e-posta yoluyla görüşme raporunu gönderir. İkincisinde öğrenci ile sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen aynı anda görüşür. İyileştirilecek davranışın, aynı dönemde üçüncü tekrarı gerçekleştiğinde rehber öğretmen veliyi okula davet eder ve destek almak için görüşür.

Olumsuz davranış dördüncü kez tekrarlanırsa, öğrenci rehber öğretmen tarafından hazırlanan raporla Davranış Değerlendirme Kuruluna yönlendirilmek üzere okul müdürüne verir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİ BÖLÜM Madde 51 den Madde 63 e kadar olan bölüme göre Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi uygun işlemleri sürdürür. Karar danışman öğretmene ve rehber öğretmene tebliğ edilir. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf

Biz; güçlü bir ekibiz. Görüşlerimiz önerilerimiz değerlidir…

Sinerjimiz; ışık kaynağımızdır.

OKULDA ZAMAN YÖNETİMİ NASILDIR?

1.DERS YÖNETİMİ

Dersler 40 dakikadır.

Öğretmen dersin ve sınıfın yönetim lideridir. Öğrenciler,sınıf yönetim modeli adımlarına uygun derse katılır.

Öğretmen derste aşağıdaki adımları uygular.

Derse başlarken süre belirterek ders planı açıklanır. Tahtaya ders planının ana hatları yazılır.

Ödev,ödevin özelliğine göre yöntemine uygun denetlenir.

Kazanıma uygun yöntem ve sınıf yönetim modeli uygulanır.

Yapılandırmacı model uygulaması ile kazanımlar; birbiri ile ve günlük hayatla ilişkilendirilir.

İletişim diline önem verilir.

Demokratik olma ve katılımı sağlamada eşitlik ilkesine önem verilir.

Ders materyali ve eğitim teknolojisi kullanımına önem verilir.

Ders sonunda kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığı ölçülür. Bir sonraki derste bu veri dikkate alınarak ders planı hazırlanır.

2.ÇİFT ÖĞRETMEN (Co_Op)

Çift Öğretmen çalışması etüt niteliğindedir. Bu çalışmaya katılacak öğrenciler; ileri düzeyde ya da iyileştirilecek düzeyde kazanımı olan 2-6 öğrenciden oluşan bir gruptur.

Her branşta haftada 4 ders çift öğretmen ile İngilizce adıyla Co_Operative (İşbirliği) kısa adı “Co_Op” çalışması yapılır.

Öğretmenin ders programında Co_Op dersini hangi şube ile yapacağı tanımlanmıştır.

Aynı branşta olan öğretmenler; haftalık zümre toplantısında Co_Op çalışmasına katılacak öğrenciyi ve ders planını belirler.

Co_Op çalışması tekrar yapılan derslerde uygulanır.

Co_Op çalışması yapılacak derste; ders öğretmeni tarafından yoklama alındıktan sonra

Co_Op öğretmeni öğrencileri derslikten alır ve Co-Op odasına götürür.

Co_Op Öğretmeni “DERS YÖNETİMİ” başlıklı birinci maddeye uygun dersi yönetir.

Kazanım raporu formunu ders öğretmenine teslim eder.

Co_Op çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında değerlendirilir.

3.DERS İMECESİ

Ders İmecesi; aynı branştan öğretmenlerin ve okul yönetim liderlerinin ders gözlemi ile yapılan liderlik çalışması niteliğindedir.

Ders İmecesi ile öğretmenin ders yönetimi başarısının işbirliği ile artırılması hedeflenmektedir.

Ders İmecesi yapan uzmanlar; derslikte kendileri için ayrılan bir bölümde derse katılmadan gözlem yaparlar.

Ders İmecesi Uygulama aşamaları şöyledir:

Ders İmecesi yapılacak olan ders saatleri sene başında hazırlanan öğretmen ders çizelgesinde belirtilir.

Ders İmecesi değerlendirme raporu haftalık zümre toplantısındadeğerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

Ders İmecesi esnasında öğrencilerin öğrenme ortamını etkileyebilecek bir durum oluşmaz.

4.İSTASYONDA PEKİŞTİRME

İstasyon; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında üç gün altı oturumda yapılır.

İstasyon; evde ödev yapılması benzeri bir çalışmadır.

İstasyonda; öğrencinin tekrar etme ve pekiştirme yapma sorumluluğu almasına destek olunur.

İstasyonda; her bir oturum farklı bir branş öğretmeninin gözetiminde yapılır.

İstasyonda; öğrenci yapamadığı, anlayamadığı kazanımların farkına varması beklenir.

İstasyonda; öğrencinin öğrenemediği kazanım için akranından ya da branş öğretmeninden destek alması için yönlendirilir.

İstasyonda; branş öğretmeni tarafından deneme sınavı sonrasında soruların yanıtları çözülür ve pekiştirme çalışması yapılması sağlanır.

İstasyon çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir.Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

5.ÖDEV VE GERİ BİLDİRİM

Ödev; evde bireysel ya da grup halinde yapılan; araştırma, deney vetekrarı yani pekiştirmeyi sağlayan çalışmalardır.

Ödev, öğretmen tarafından titizlikle belirlenir ve gereksiz tekrarlardan kaçınılır.

Ödev; öğrencinin çalışma alışkanlıklarını kazandıracak ölçüde olur.

Ödev; önceki öğrenilen bilgileri pekiştirmek ve yeniden gözden geçirmek için verilir.

Ödev ile eleştirel düşünme becerileri ve okuma – yazma becerilerini geliştirmeye yardım edilir.

Ödev ile öğrencinin sorumluluk düzeyi izlenir ve destek olunur.

Ödevle birlikte yönerge verilir. Bu yönergede; yapılacak işin görev adımları ile geri bildirim yöntemiaçıkça tanımlanır.

Geri bildirim; ödevin niteliğine göre sınıf olarak, gruplar halinde ya da öğretmen tarafından bireysel olarak yapılır.

Ödev çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, SINAV SİSTEMİ, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

Kazanım öğrenme düzeyinin belirlenmesi için;  “Yazılı Sınav, Deneme Sınavı, Konu Tarama Testi KTT), Ünite Değerlendirme Testi (ÜDS), Sunum, Proje, Performans” gibi ölçme araçları kullanılır.

Ölçme araçları; online kaynaklar ile bireysel öğrenmeyi destekleyen nitelikte olur.

Bireysel öğrenme; öğretmen rehberliğinde İstasyon oturumlarında desteklenerek deneyim sağlanır.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Dördüncü BölümündeÖğrenci Başarısının Değerlendirilmesi açıklanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

c)(Değişik ibare: RG-10/7/2019-30827) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Puanla değerlendirme

MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul nda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

d) (Ek:RG-31/1/2018-30318) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) (Ek:RG-31/1/2018-30318) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318)  Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) (Mülga:RG-31/1/2018-30318)

(4) (Değişik: RG-31/1/2018-30318) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Yazılı Sınavlar:

Bilimsel yöntemle hazırlanır ve bilgi, analiz, sentez, uygulama düzeyini ölçecek nitelikte sorulardan oluşur.

Sınav haritasında soruların zorluk düzeyi, türü ve çeşitliliği bilimsel yöntemlere uygun olarak belirtilir.

Dönemde her dersten iki kez yapılır.

Deneme Sınavları:

Türkiye genelindeki sınavlarda; öğrencinin okul, ilçe, ilçedeki katılımcılar arasında düzeyi izlenir.  LGS ve Üniversite seçme sınavına hazır bulunurluk düzeyi belirlenir.

Optik okuyucuda kodlanır.

Sınav karnesinde kazanım düzeyi görülür.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

7.KULÜP ÇALIŞMALARI

Kulüp; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında bir gün blok oturumda yapılır.

Kulüp; Öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim kurumu içi ve dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan gruptur.

Kulüpler; öğretmenler kurulu kararıyla belirlenir.

Kulüpler; kulüp danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda yürütülür.

Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve tanıtımına yönelik açıklamalar, eğitim kurumu yönetimi, sosyal etkinlikler kurulu, danışman öğretmenler ve sınıf/şube rehber öğretmenlerince yapılır.

Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur.

Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılında geçerlidir.

Kulüp çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

8.PROJE ÇALIŞMALARI

Proje çalışması bir kulüp çalışması niteliğindedir.

Proje; ders saatleri dışında, 15.35-17.00 saat aralığında haftada bir gün blok oturumda yapılır.

Proje; bir konuda olumlu değişim sağlamak için bilimsel, kazanım ve ürün odaklı yapılan bir çalışmadır.

Proje sürecinde; okullar ve mesleki gruplar/uzmanlar, resmi kurum, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile ortaklık yapılır.

Proje uygulama basamakları; lider öğretmen rehberliğinde, proje konusuna ilgi duyan öğrencilerden oluşan takımların kurulması ile başlar. Araştırma, sentez, uygulama, ürün tasarımı ya da çalıştay, zirve konferans, panel, gösteri sanatları, maket-görsel sanatlar, müzik gibi araçlarla sunum çalışması ve paylaşım basamakları iş birliği ile yapılandırılır ve sunulur.

İlkokulda Uluslararası İlk Yıllar Programının İngilizce kısa adıyla PYP kapsamında tema çalışmalarının ürünü proje olarak yapılandırılır. Ortaokulda ve lisede her branş bir proje çalışması yapılandırılır ve yürütülür. 2018-2019 da başlatılan proje çalışmaları web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://www.aykoleji.k12.tr/projeler/neden-proje-okuluyuz

Proje çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

9.KURS ÇALIŞMALARI

Kurs; okul sonrası bir kulüp çalışması niteliğindedir.

Kurs; ders saatleri dışında, 17.00-18.30 saat aralığında hafta içi 2 gün ve cumartesi günü yapılır.

Kurs; bir öğretmen ya da usta öğretici liderliğinde ve okul yönetimi denetiminde yürütülür.

Kurs; öğrenci kaydı velinin yazılı izni ile yapılır.

Kurs; spor, sanat ve bilimsel çalışmalardan oluşur.

Kurs programı 24 öğrenci ile sınırlıdır.

Kursa devam zorunludur. Yoklama alınır ve kurs defterine işlenir. Sekreterlik yoklamayı kurs alanından alır. Gelmeyen öğrenciyi velisine anında bildirir.

Kursa katılamama durumunda; veli gerekçe belirterek izin dilekçesini yazılı olarak sekreterliğe teslim eder. Sekreter tarafından bu dilekçe kurs defterine konulur.  Okul yönetimi bu dilekçeyi öğrenci kurs dosyasında saklar.

Kurs; yıllık plana uygun yürütülür. Kurs defterine yapılan çalışma yazılır ve imzalanır. Okul yönetimi tarafından onaylanır.

Kurs tamamlandığında katılım belgesi ya da lisans verilir.

Kurs çalışmalarının verimliliği haftalık zümre toplantılarında okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

10.DOSYALAMA VE PORTFOLYO SUNUMU

Dosyalama; etkinlik ve başarı ürünlerinin üç ayrı şekilde düzenlenmesidir. Belgeler için klasör, üç boyutlu ürünler için kutu hazırlanır.

Etkinlik dosyası ürünleri; ders, kulüp, kurs ve proje etkinliklerine ait belge ve ürünlerin arkasına ya da not olarak üstüne yapıştırılan tarih, ünite, konu ve öğrencinin yorumunu yazarak saklanan belgelerdir. Bu dosya ilkokulda derslikte, ortaokul ve lisede evde saklanır.

Başarı dosyası ürünleri; ölçme ve değerlendirme, başarı belgeleri ayrı bir dosyada saklanır. Dosya; şeffaf ya da telli dosyaların olduğu bir klasör ya da resim çantası olabilir. Bu dosya ilkokul, ortaokul ve lisede evde saklanır.

Üç boyutlu ürün kutusu;  iki klasör ile birlikte üç boyutlu ürünlerin saklandığı dosyalama araçlarındandır. Bu kutu ilkokul, ortaokul ve lisede okulda saklanır.

Portfolyo sunumu; İlkokulda veliler ile dosyaların paylaşımı portfolyo sunumu olarak yapılır.

Portfolyo sunumu mayıs ayında veli, öğrenci, öğretmenin bulunduğu derslikte randevu ile yapılır.

11.KİŞİSEL GELİŞİM HAYAT VEBOYU ÖĞRENME İZLEME ÇALIŞMASI

Eğitim Bilimcisi Abraham H. Maslow, insan ihtiyaçlarını beş temel kategoride incelemiştir. Fizyolojik İhtiyaçlar: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak, soluk almaktır. Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasıdır. Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba ait olma, yardımseverlik, şefkat türündeki ihtiyaçlardır. Saygı ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında kendilerine saygı duyulmasını da isterler. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlardır. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı:  Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamış olan birey son aşamada ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

Öğrenci, İhtiyaçlarının farkında olur ve karşılar ya da karşılanması için ailesinden, arkadaşlarından, rehberlik servisinden, öğretmeninden, okul yönetiminden destek talebinde bulunur.

Öğrenci, yeteneklerini bilir ve kendini gerçekleştirmek için girişimde bulunur.

Öğrenci; ders kazanımlarının davranışa dönüşmesi gerektiğinin farkında olur, sorgular, öğrenir ve kendinde yapılandırır.

Hayat boyu öğrenme; öğrenmeye ihtiyaç duymakla olur. Öğrencinin bu duyguyu yaşaması fırsat eğitimi ile tüm derslerde ve ders dışı etkinliklerde yapılandırılır.

Eğitim liderleri ve veli işbirliği ile öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için fırsat oluşturulur. Rehberlik Servisi e-posta ile bilgilendirilir.

Rehberlik servisi tarafından hayat boyu öğrenme çalışmalarının verimliliği haftalık toplantılarda okul yönetim lideri ile birlikte değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda önlem alınacak hususlar ve iyileştirme yol adımları belirlenir ve uygulanır.

KURULLARIN SORUMLULUK ALANLARI NELER?

11.YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri; Başkan, okul kurucusudur. Üyeler; okulda görev alan yöneticilerdir. Genel Müdür, İlkokul Müdürü, Ortaokul Müdürü, Lise Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim Yöneticisi ve İşletme Yöneticisinden oluşur.

Yönetim Kurulu; eğitim öğretim çalışmalarının verimlilik ile yürütülmesinde gerekli ortamın sağlanmasına odaklıdır.

Yönetim Kurulu; okul ortamının vizyon, misyon ve ilkelere uygun başarı odaklı yürütülmesinde strateji belirler ve uygulanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu haftada bir önceden belirlenmiş gündem ile toplantı yapar. Toplantı tutanağı iş planı niteliğinde olur. Gündem maddesinin uygulanacağı tarih, saat, yer, katılımcı, sorumlu ve değerlendirme sonucu olan kararlardan oluşur.

Yönetim Kurulu toplantı tutanağı öğretmen ve çalışanlar ile ertesi gün paylaşılır.

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısı bir önceki kararların değerlendirilmesi ve akademik takvim, kayıt durumu, sosyal medya durumu değerlendirmeleri ile başlar.

12.ÖĞRETMENLER KURULU

Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur.

Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

14.ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehberlik öğretmeninden oluşur. Sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

Sınıf/şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve ders yılı sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında ayrı ayrı toplanır. Ayrıca, gerektiğinde sınıf/şube öğretmenler kurulu, şube rehber öğretmeni veya okul rehberlik öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Sınıf/şube öğretmenler kurulunda; sınıf/şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, ailenin ekonomik durumu ve benzeri konular ile alınacak önlemler görüşülür. Bunun yanı sıra şube öğretmenler kurulunda öğrencilerin başarıları değerlendirilerek uygulanmak üzere karar defterine yazılır

15.ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU

Zümre öğretmenler kurulu; ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve lisede ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Bu öğretmenler alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına da katılır.

Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak ders yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

16.DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME KURULU

Ortaokulda öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyerek olumlu davranışlar kazanmaları ve olumsuz davranışların önlenmesi için öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulur.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu;

Okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.

Üyeler; her ders yılının ilk öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç öğretmenden oluşur.

Okul-aile birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisi de kurulun üyedir.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Asıl üyenin mazereti sebebiyle bulunmaması durumunda bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplantılarına, ihtiyaç duyulması hâlinde okulun rehberlik öğretmeni de katılır. Ancak oy kullanamaz.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır;

Okul düzenini sağlamak üzere okul yönetimi, öğretmen, okulun diğer personeli, öğrenci ve veli tarafından getirilen olumlu veya olumsuz davranış ve uygulamalara ilişkin önerileri görüşmek ve aldığı kararları okul müdürüne bildirmek,

Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek,

Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrencinin davranışlarını incelemek, nedenlerini araştırmak, değerlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,

Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak okul rehberlik servisi ile eş güdüm içerisinde çalışmak,

Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde yaptırım yerine çatışma çözme, arabuluculuk ve benzeri çözüm yöntemlerini kullanmak,

Öğrencilerin olumlu davranış kazanmalarına katkıda bulunmak, zararlı alışkanlıklardan korunmaları için veli ve çevre ile iş birliği yapmak,

Okul müdürünün havale ettiği olumsuz davranışlarla ilgili olayları incelemek ve karara bağlamak.

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun çalışması

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu, başkanın ya da üyelerin yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır.

Kurula iletilen konulara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça kurul üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Yaptırıma ilişkin davranıştan şikâyetçi olan, zarar gören veya olumsuz davranışta bulunanın ikinci dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan üyeler kurula katılamaz.

Kurul, kendisine ulaştırılan görüş ve önerileri en geç beş iş günü içinde inceleyip değerlendirir. Alınan kararlar, karar defterine kayıt edilir ve uygulanmak üzere en geç iki iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir.

İfadelerin alınması,  kanıtların toplanması ve kararların yazılması

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna sevk edilen öğrenci ile tanıkların ifadeleri kurul başkanı tarafından rehberlik öğretmeni, bulunmaması durumunda bir öğretmen eşliğinde alınır ve tutanakla tespit edilir.

Olayın gerçekleştiği yerde bulunanların ifadesine başvurulur. Çağrıldığı hâlde gelmeyen, savunma yapmayan veya ifade vermeyenlerin durumu tutanakla tespit edilir. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.

Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yazılır veya yazılan karar bu deftere yapıştırılır. Kararda, yaptırım takdirinde esas alınan hususlar özetlenir. Dayanılan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararlar, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Karar Örneği forma uygun şekilde yazılır.

Okul müdürü, kurulun kararını uygun bulmazsa kendi itirazını içeren görüş ve önerisini de ekleyerek dosyayı en geç beş iş günü içinde okul öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna iade eder. Kurulda ikinci kez görüşülüp verilen karar okulun nihai kararıdır.

Kararların yazılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından, karar defterinin saklanmasından ve diğer okul içi yazışma işlemlerinden kurul başkanı sorumludur.

Zararın ödetilmesi

Okulun ve öğrencilerin mallarına verilen maddi zararlar, o öğrencinin velisine ödettirilir.Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/ 11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrencilerin olumsuz davranışları ve uygulanacak yaptırımlar

Ortaokul öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

Sözlü uyarma;

Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.

Öğrenci ile sözleşme imzalama;

Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin Öğrenci Sözleşme Örneği EK-9’u imzalar.

Veli ile görüşme;

Öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa (Değişik ibare: RG-10/7/2019-30827) rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüşülmek üzere öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna verir.

Kınama;

Öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

Okul değiştirme;

Öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

Yaptırım gerektiren davranışlar

Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek,

2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak,

3) Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek,

4) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak,

5) Yalan söylemek,

6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek,

7) Görgü kurallarına uymamak,

8) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek,

9) Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak.

10) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamak.

Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak,

2) Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek,

3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek,

4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak,

5) Okulda ya da okul dışında sigara içmek,

6) Resmî evrakta değişiklik yapmak,

7) Okulda kavga etmek,

8) Bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak.

9) Başkasının malını haberi olmadan almak,

10) Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek,

11) Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek.

12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak,

13) Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak,

14) Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek.

Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar:

1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak,

2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,

3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,

4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak,

5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek,

6) Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak,

7) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak,

8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak,

9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek,

10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi alışkanlık hâline getirmek,

11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak,

12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele ve arkadaşlarına şiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,

13) Yatılı bölge ortaokullarında, gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,

14) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,

15) Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamak, başkasının yerine sınava girmek,

16) Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek,

Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar

Yaptırım takdir edilmesinde öğrencinin;

a) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,

b) Okul içinde ve dışındaki genel durumu,

c) Yaş ve cinsiyeti,

ç) Derslerdeki ilgi ve başarısı,

d) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumu,

e) Aynı eğitim ve öğretim yılı içinde daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığınadikkat edilir.

Uyarma ve kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.

Aynı olumsuz davranışın o eğitim ve öğretim yılı içinde tekrarı hâlinde bir üst yaptırım uygulanır.

Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiştirme yaptırımı ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayından sonra uygulanır.

Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilmez.

Yaptırımlar, e-Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

17.SOSYAL ETKİNLİK KURULU

Sosyal etkinlikler kurulu: Sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla oluşturulan kuruldur.

Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğrenci ile okul-aile birliğince belirlenen bir veliden oluşur.

Kurul, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri eylül ayında planlar, ekim ayından itibaren yürütür.

Kurul, eylül ayında yapılmış olan planlamaya ek olarak eğitim ve öğretim yılı içerisinde değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara göre sosyal etkinliklerle ilgili yeni planlamalar yapabilir ve kararlar alabilir.

Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları, eğitim kurumu müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.

Kurul, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapar ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.

Kurul, sosyal etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.

Kurulun sekretarya işleri eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

Kurul tarafından yapılan iş ve işlemler, öğretmenler kurulu toplantılarında değerlendirilir.

Kurul, sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek öğrencileri belirler, buna ilişkin listeyi eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.

18.OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

Okul Aile Birliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapar.

Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapar.

Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlar.

Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunur.

Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanır.

Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlar aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunur.

Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapar.

Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlar.

Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olur.

Üyelik ve üyeliğin sona ermesi

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesidir.

Velilerin üyeliği, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde sona erer.

Yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda, olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

19.OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ

MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi ile yürütülür. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/286.pdf

Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Okul öğrenci meclisi, her şubenin kendi içinden seçeceği bir temsilcinin katılımından meydana gelir. Birleştirilmiş sınıflarda birinci sınıflar hariç bütün öğrenciler meclis üyesi olarak kabul edilir.

Okul öğrenci meclisi başkanlık divanı seçimi, okuldaki seçmen öğrencilerin oylarıyla yapılır. Başkanlık divanına yalnız okul öğrenci meclisine seçilmiş sınıf temsilcileri aday olabilir. Seçimler, hazırlanacak listeler üzerinden bu Yönergenin 31’inci maddesine göre yapılır.

Okullar, okul öğrenci meclisleriyle, ilgili iş ve işlemleri ekim ayı içinde tamamlayacak şekilde planlar ve uygularlar.

GÖREVLİLERİN SORUMLULUK ALANLARI NELER?

20.YÖNETİM ve EĞİTİM ÖĞRETİM LİDERLERİ

OKUL MÜDÜRÜ

Eğitim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir.

Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

MÜDÜR YARDIMCISI

Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

ÖĞRETMEN

Eğitim kurumları öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler.

İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince ya da sınıf öğretmenince okutulur.

İlkokullarda branş öğretmenlerince verilen derslerde sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemez.

Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar.

Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az beş gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.

Anasınıflarında sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlar.

21.HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİCİSİ

Halkla ilişkiler yöneticisi, veliler ve ziyaretçileri kurumu temsilen ağırlar. Kayıt görüşmeleri yapar. Yönetim kurulunun kararlarını ve politikalarını uygular. Destek hizmetleri çalışanlarına liderlik yapar.

22.İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ

Resmi kurum işleri yöneticisi, resmi kurumlarla yazılı ve sözlü iletişimi sağlar. Çalışanların iş sözleşmelerini hazırlar ve onay sürecini yönetir.

23.YÖNETİM SEKRETERİ

Yönetim sekreteri, okula gelen veli ve ziyaretçileri karşılar. İlgili kişiye yönlendirir.Telefon iletişimini sağlar.Yoklamaları alır ve velilere bilgi verir.

24.DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI

Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek için teknisyen,

Okula ait aracı kullanan şoför,

Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,

Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,

Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere güvenlik görevlisi,

Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,

Yemekhanede yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı ve aşçı yardımcısı, görev almaktadır.

OKULDA NEREDE NASIL DAVRANALIM?

25.GÜNLÜK İZİN NASIL ALINIR?

TANIMLAR:

DEVAMSIZLIK:  5 ders gelmemek 1 gün sayılır.

ÖZÜR BELGESİ: Veli mazereti açıklayan özür belgesini 5 /20 işgünü içinde okul yönetimine verir.

GEÇ GELME: İlk ders servis nedeniyle geç kalırsa derse kabul edilebilir. Kendi koşulları ile geliyorsa kabul edilmez.

DERSE GİRİŞ BELGESİ: Öğrenci sekreterlikten veya Öğrenci İşlerinden mazeret yazılarak alınır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Derse zamanında gelir.

Geç gelirse DERSE GİRİŞ BELGESİNİ sekreterlikten alır ve derse girer.

İlk derse servis nedeniyle 10 dakika geç gelen derse kabul edilir.

ÖĞRETMEN

GEÇ GELME durumunda DERSE GİRİŞ BELGESİ ile öğrenciyi derse alır.

Aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU düzenler. Yönetimi cep mesajı yoluyla bilgilendirir ve yönetim ile birlikte takip eder.

YÖNETİM

Sekreterlik/ Öğrenci İşleri; DERSE GİRİŞ BELGESİNDE özrü açıklar.

Yönetim, DEVAMSIZLIK durumunu e-Okul sistemine işler.

Alışkanlık haline gelme durumunu İlkokulda Sınıf öğretmeninde, Ortaokul ve Lisede REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasındaki DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile takip eder.

VELİ

Devamsızlık ve geç gelme durumu olmaması için titiz davranır.

Veli devamsızlık için özür belgesi veya yazılı veli beyanını, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde özel durumlarda 20 gün içinde okul yönetimine elden verir.

26.OKUL KIYAFETİ NASIL OLMALI?

TANIMLAR:

Okul forması; Okul arması bulunan giysilerdir. Kız öğrenciler için; ilkokulda lacivert jile, şort etek, lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır. Erkek öğrenciler için; lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört, kırmızı yelek ve önü fermuarlı kollu ve kolsuz polar mont okul formasıdır.  Liseli öğrenciler için lacivert pantolon, kırmızı ve beyaz lakost, siyah eşofman ve sıfır yaka beyaz tişört ve özel siyah kapişonlu polar mont okul formasıdır.

ÖĞRENCİ

Okulda forma giyilmelidir. Bu kural genel kural uyumunun göstergesidir.

Kız ve erkek öğrencilerin saçları boyalı ve abartılı modelde olmamalıdır.

Makyaj yapılmamalı ve oje sürülmemelidir. Saat dışında takı takılmamalıdır.

Erkek öğrencilerde sakal olmamalıdır.

Kişisel bakımlı, tırnaklar kısa, giysiler temiz ve ütülü olmalıdır.

ÖĞRETMEN

Kıyafet kuralına uymayan öğrenci için; dersin öğretmeni DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurur. Bu formu aynı teneffüste İlkokulda sınıf öğretmenine; Ortaokul ve Lisede REHBERLİK Servisine vererek iyileştirme sürecini başlatır.

YÖNETİM

Okulu temsilen katıldığımız okul dışı etkinliklerde giyilecek okul formasını tanımlar ve öğrencilere ve veliye 7 iş günü öncesi yazılı olarak cep mesajı ile ya da posta ile bildirir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasından günlük takip eder.

VELİ

Veli öğrencinin okul kıyafet kurallarına uygun ve temiz giyinmesini sağlar.

Yedek kıyafetleri de okul forması olur. İkinci yedek kıyafetin okul renklerinde olmasını sağlar.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

27.CEP TELEFONU, KOL TELEFONU, LAP-TOP, I-PAD, I-POD OKULA GETİREBİLİR MİYİM?

ELEKTRONİK CİHAZLAR: Cep telefonu, kol telefonu,  dizüstü, i-Pad, i-Pod gibi bilişim ve iletişim araçlarıdır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Okula cep telefonu ve elektronik cihaz getirmemelidir.

Müdür Yardımcısının veli tarafından bilgilendirilip ve idari olarak uygun görüldükten sonra okula gelince Müdür yardımcısına teslim edilmelidir.

Elektronik cihazlar gün içinde kullanılmamalıdır. Proje çalışmaları için getirilen elektronik cihazlar öğretmen denetiminde kullanılabilir.

Kurallara uygun olmayan durumlarda DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile iyileştirme süreci başlatılır.

ÖĞRETMEN

Elektronik cihaz kullanma kuralına uymayan öğrenci için DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile süreci başlatır.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında kayıt formunu doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Öğrencinin cep telefonu kullanma kurallarına uygun davranması için destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

28.OKULA GETİREMEYECEĞİM MALZEMELER NELER?

TANIMLAR:

OKULA GETİRİLMESİ UYGUN OLMAYAN MALZEMELER: Kesici alet, şaka malzemeleri, yanıcı – patlayıcı madde ve yaş grubuna uygun olmayan yayınlardır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Okula getirilmesi uygun olmayan malzemeleri okula getirmez.

ÖĞRETMEN

Okula getirilmesi uygun olmayan malzemeleri gördüğünde el koyar ve müdür yardımcısına teslim eder.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

OKULA GETİRİLMESİ UYGUN OLMAYAN MALZEMELERİ okula getirmemesine uygun davranması için destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

29.ÖZELLİKLE ODAKLANMAMIZ GEREKEN DEĞERLERİMİZ NELER?

TANIMLAR:

DEĞERLERİMİZ: “Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Üretkenlik, Farkındalık ve Sorumluluk” değerlerimizdir.

VİCDAN: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

ZARAR VEREN DAVRANIŞ: Güç ve baskı kullanmak, eşyalara ve/veya ortama yönelik kendisine ve başkalarına zarar vermek davranışlarında bulunmaktır.

ÖĞRENCİ

“Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Üretkenlik, Farkındalık ve Sorumluluk” değerlerine önem verir. Güç ve baskı kullanılmamasına özen gösterir.

Okul eşyalarına ve kendi eşyalarına değer verir ve korur.

Toplum tarafından kabul gören davranışları benimser ve uygular.

ÖĞRETMEN

Değerler-vicdan kavramını fırsat eğitimi olarak yapılandırmaya önem verir.

Değerlerimize uygun olmayan ve ZARAR VEREN DAVRANIŞTA bulunan öğrenciyi kampüs sınırları içinde gözlemlediğinde not alır.

Dersin öğretmeni aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

DEĞERLERİMİZ ve VİCDAN temalı öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik eğitim ve çalıştay düzenler. Akademik takvimde yer verir.

VELİ

Değerlerimize uygun davranması için evde ve her yerde destek olur.

Toplum tarafından kabul gören davranışların kazandırılmasına önem verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

30.VELİME İMZALATACAĞIM BELGELERDE NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?

TANIMLAR:

VELİYE TESLİM EDİLECEK BELGE: Gezi Formu,  Veli Bilgilendirme Toplantı Daveti,  Proje Sunum Daveti,  Anket gibi velinin imzasını gerektiren belgelerdir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

ÖĞRENCİ

Veli iletişimi için kendisine verilen belgeyi aynı gece velisine teslim eder.

Geri bildirimi alır ve ertesi gün öğretmenine teslim eder.

ÖĞRETMEN

Veliye teslim edilecek belgeyi öğrencilere açıklar ve Excelde teslim/alndı tutanağı düzenler. Geri bildirimleri bu liste ile yönetime teslim eder.

Sorumluluğunu yerine getiremeyen öğrenci için aynı teneffüste REHBERLİK Servisinde bulunan öğrenci dosyasında DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU doldurmaktan sorumludur.

YÖNETİM

Veli iletişim aracını cep telefonu ve eposta olarak belirler.

Dağıtılması gereken belgeleri ilgili öğretmene teslimini sağlar.

Geri bildirim belgelerini ilgili klasörde dosyalar. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Okul ile iletişim aracını belirler ve takip eder, sorumluluklarını yerine getirir.

Okulun WEB sayfası ile sosyal medya hesaplarını takip eder, destek olur.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

31.DOLAP DÜZENİM NASIL OLMALI?

TANIMLAR:

ÖĞRENCİ DOLABINDA BULUNABİLECEK MALZEMELER: Kitap, kırtasiye,  proje çalışmaları ile Beden Eğitimi dersi eşofmanı ve ayakkabısını ve yedek okul formasını ya da aynı renkte-modelde olan kıyafetini dolabında bulundurulabilir.

EVDE DOLAP: Evde dolabı olur. Her akşam çantasını hazırlar ve okula gelince okul dolabına koyar. Eve giderken çantasını götürür.

OKULDA DOLAP:  Okul malzemelerini okuldaki dolabında saklar. Okul çıkışı; çantasına ertesi günün kitap ve kırtasiyesini koyar.

ÖĞRENCİ

Evde ya da okulda dolap kullanma tercihini yapar.

Evde dolabı olan çanta düzenine önem verir. Okul çıkışı dolabı boş olur.

Okulda dolabı olan okul çıkışı çantasına ertesi günün kitap ve kırtasiyesini koyar. Dolabının her zaman düzenli olmasına önem verir.

ÖĞRETMEN

Öğrencilere dolaplarını dağıtır.

Öğrencilerin isimlerini dolaplara yazar.

Her hafta pazartesi öğle arasında dolapları öğrenci ile kontrol eder.

Kullanımında sorun yaşanan dolaplar için Müdür yardımcısına bilgi verir.

YÖNETİM

Sorun yaşanan dolapların onarılmasını sağlar.

Dolapların düzenli olması için öğretmene rehberlik eder.

VELİ

Evde de okul malzemeleri ve giysilerinin dolap düzeni ile ilgili davranış eğitimi verir ve destek olur.

Evde dolap/ okulda dolap kullanım kararına destek olur.  Öğrenciye uygun tutumun gelişimini sağlar.

32.TEMİZ ve TASARRUFLU OLMAYA NASIL ÖNEM VERELİM?

TANIMLAR:

TEMİZ OLMAK: Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çeker.  Tuvalet sonrası kişisel bakımını yapar.  Ellerini yıkar ve kurular.  Atıkları çöp sepetine atar. Yere düşse alır ve çöp sepetine atar. Elini yıkar.  Sınıftan çıkarken sırasının temiz ve düzenli olmasına önem verir.

TASARRUFLU OLMAK: Kırtasiye, elektrik ve su gibi tükenir kaynakların değerini bilir, önem verir ve yeterince kullanır. Gerekli olup olmadığına göre karar verir ve kapatır, yeterince kullanır.

ÖĞRENCİ

Kampüste kullandığı alanın temiz olmasının farkında olur ve yiyecek paketini, boş şişeyi, kullandığı peçeteleri, tuvalet kâğıdını çöp tenekesine atar.

Tuvalet kullanımından sonra ellerini yıkamaya özen gösterir.

Elektrik, suyu açık bırakmaz. Kırtasiye kullanımında tasarruflu davranır.

ÖĞRETMEN

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını; kaynak tüketiminde bireysel, ülkesel ve evrensel düzeyde düşünmek gerektiği bilincini belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak yapılandırır.

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir. Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Akademik takvimde de yer alacak, yılda dört kez eğitim etkinlikleri ve çalıştay düzenler.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

VELİ

Temiz olmak ve tasarruflu olmak tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

33.NEZAKETE NASIL ÖNEM VERELİM?

TANIMLAR:

KURALLARA UYMAK:  Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilkelere uymaktır. Kurallar toplum içinde yaşamayı kolaylaştırır.  Mutsuz eden olumsuz durumları ortadan kaldırır.

NEZAKET: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik demektir.

ÖĞRENCİ

“Günaydın, iyi akşamlar, merhaba, nasılsınız,” gibi sözcükleri kullanır.

Kampüse gelen misafire “Hoş geldiniz, nasılsınız?”  diye gözüne bakıp gülümseyerek söyler.

Kampüste ve serviste kurallara uyar. Ses tonu, hareketleri ve sözleri ile çevresini rahatsız etmemeye özen gösterir.

Kantin ve yemekhanede sıra kuralına uyar ve başkalarının haklarına saygı duyar.

ÖĞRETMEN

NEZAKET için kültürümüzden gelen birikimi; bireysel, ülkesel ve evrensel düzeyde düşünmek gerektiği bilincini belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak yapılandırır.

Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nezaket tutum ve davranışına önem verir. Odasına gelen kişiyi ayakta karşılar, elini sıkar ve yer gösterir.  Dikkatle dinler ve gerektiğinde not alır.

Nezaket konusunda akademik takvimde de yer alacak, yılda iki kez eğitim etkinlikleri ve/veya çalıştay düzenler.

Nezaket tutum ve davranışını DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

Nezaket tutum ve davranışını evde de sürdürmesi için rehberlik eder ve yol yordam eğitimi verir.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

34.BAYRAK TÖRENLERİ DEĞERLİDİR. NASIL DAVRANMALIYIM?

TANIMLAR:

Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan törendir. Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni ile Müzik öğretmeni yönetir. İstiklal Marşı canlı söylenir.

Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

BAYRAĞI SELAMLAMAK: Bayrağı direkten indirecek ve çekecek kişinin yavaşça indirmeden önce ve hızlıca çektikten sonra hazır ol duruşta başıyla selamlamasını;  tören alanına getirilen ve götürülen seyyar direkli Bayrağı, törende yer alan kişilerin hazır ol duruşta başıyla takip edilir.

TÖRENDE PAYLAŞIM: Duyurular bir gün önceden Müdür yardımcısına metin olarak verilir.

ÖĞRENCİ

Hava durumuna bağlı son ders öğretmenince verilen bilgiye göre bahçede, lobide, salonda, okul forması ile elinde ve yanında çanta, üst giysi bulundurmadan katılır.  Bunun için okul çıkış saatinden bir önceki teneffüste bayrak töreni yapılır.

Bayrak töreninde konuşmaları dikkatle dinler.

Bayrak töreninde hazır ol! Komutundan sonra kımıldamaz bayrağı selamlayarak istiklal Marşımızı canlı söyler.  Uzakta duyduğunda güvenli yerde hareketsiz durur.

ÖĞRETMEN

Törene kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda sınıfının yanında katılır.

Tören paylaşım konuşma önerisi varsa Müdür yardımcısına bir gün önceden bildirir.

Öğrencilerine bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

YÖNETİM

Törene Atatürk büstünün yanında katılır.

Başarı paylaşımlarını ve kutlamaları törende mikrofon kullanarak kısa konuşma olarak yapar.

Bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

VELİ

Okulda ise BAYRAK TÖRENİNE katılır.

Bayrağa bakarak duruş ve canlı İstiklal Marşını söyleme konusunda örnek olur.

Okul forması ile katılım konusunda titiz davranır ve öğrenciye destek olur.

35.SINIF KURALLARI OKUL HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIR MI?

TANIMLAR:

SINIF KURALLARI: Sınıfın düzenini sağlamak amacıyla öğrencilerle birlikte, uygulaması için bazı kurallar konulur. Bu kurallara da sınıf kuralları denir. 

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar. 

ÖĞRENCİ

Derse zamanında gelir, kaynaklarını hazırlar ve dersin başlamasını bekler.

Yerine oturur. Derse katılır. Soru sorar. Söz alarak konuşur.

Dersi dikkatle dinler. Yanındaki ile konuşmaz. İyi geçime, işbirliği ve yardımlaşmaya önem verir.

Eşyalarını düzenli kullanır.

İzinsiz başkalarına ait eşyaya dokunmaz.

Sınıf eşyalarını korur.

Bir sonraki ders kaynağını masasına koyar. Teneffüse çıkar.

Dersliğe yiyecek getirmez. Çöplerini çöp kutusuna atar.

ÖĞRETMEN

Sınıf kurallarının gerektirdiği bilinci;  belgeselleri de kullanarak fırsat eğitimi olarak değerlerle birlikte yapılandırır.

Sınıfta öğrencilerin bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır. DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Sınıf kurallarına uyum tutum ve davranışını DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

36.ÖĞRETMENİN NÖBET GÖREVİ NASIL?

TANIMLAR:

ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ Yönetmeliğimizin 44 maddesinde tanımlanmıştır.

Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

NÖBET GÖREVİNDE uyulması gereken tutum ve davranışlar ile süresi öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

ÖĞRENCİ

Ders dışı zamanlarda, teneffüslerde, öğle arasında, okula geldiğinde ve okuldan çıkmadan önceki sürede nöbet görevi olan öğretmenlerin nöbet alanında olduğunun farkında olur.

İhtiyacı olduğunda bulunduğu alandaki nöbet görevi olan öğretmeninden yardım alır.

Alan kullanımı ile ilgili tanımlanan kurallara uyar.

ÖĞRETMEN

Öğretmenler kurulunda alınan nöbet görevi olarak tanımlanan görev tanımını uygular.

Zamanında görev alanında bulunur. Nöbet defterini doldurur ve imzalar.

Oturmaz, tek noktada durmaz alanını adımlar, derslikleri de görür, seslere önem verir.

Cep telefonu kullanılamaz. Sadece revir ile iletişim için kullanabilir.

Nöbet görevi esnasında öğrencileri gözlemler ve rehberlik eder. Gerektiğinde not alır, DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nöbet görevi görev tanımı belgesini öğretmene yazılı olarak bildirir.

Nöbet defterini inceler ve onaylar.

Nöbet görevi esnasında kayıt altına alınan tutum ve davranışa ilişkin DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

37.ÖĞRENCİ NÖBET GÖREVİ VAR MI?

TANIMLAR:

Evet, var. Okul yıl boyunca nöbet görevi verilecek öğrenci listesini yapar. Görev tanımı ile pano hazırlar yayınlar.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN NÖBET GÖREVİ İlköğretim Yönetmeliğimizin 77.  maddesinde tanımlanmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve duyurulur. Nöbetçi öğrenci kendi devresinde, ders saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutar

ÖĞRENCİ

Ders dışı zamanlarda, teneffüslerde, öğle arasında, okula geldiğinde ve okuldan çıkmadan önceki sürede nöbet görevi olan öğretmenlere nöbet alanında destek olur.

Alan kullanımı ile ilgili tanımlanan kurallara uyulma durumunu gözlem yapar. Gözlemlediği bir tutum ve davranışı not alır ve bulunduğu alandaki nöbet görevi olan öğretmenine bilgi verir.

ÖĞRETMEN

Nöbet görevi olan öğretmen ve öğrenci ile gün başında tanışır. Görev tanımını verir ve formu imzalatır.

Nöbet görevi olan öğrenciden gelen geri bildirime değer verir ve rehberlik eder. Verilen notu inceler, gerekli görürse DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Nöbet görevi görev tanımı belgesini öğrenciye yazılı olarak bildirir.

Öğrenci nöbet defterini inceler ve onaylar.

Nöbet görevi esnasında kayıt altına alınan tutum ve davranışa ilişkin DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder. Önlem alır.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

Nöbet görevi verilen çocuğunu olumlu yönde motive eder.

38.KENDİMİ NASIL KEŞFEDEBİLİRİM?

TANIMLAR:

Abraham H. Maslow, insan ihtiyaçlarını beş temel kategoride incelemiştir.

Fizyolojik İhtiyaçlar: Temel içgüdüsel ihtiyaçlardır. Yemek, içmek, uyumak, soluk almak

Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasıdır.

Sevgi ve Aidiyet İhtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba ait olma, yardımseverlik, şefkat türündeki ihtiyaçlardır.

Saygı ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında kendilerine saygı duyulmasını da isterler. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlardır.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı:  Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamış olan birey son aşamada ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

ÖĞRENCİ

İhtiyaçlarının farkında olur ve karşılar ya da karşılanması için ailesinden, arkadaşlarından, rehberlik servisinden, öğretmeninden, okul yönetiminden destek talebinde bulunur.

Yeteneklerini bilir ve kendini gerçekleştirmek için girişimde bulunur.

Ders kazanımlarının davranışa dönüşmesi gerektiğinin farkında olur, sorgular, öğrenir ve kendinde yapılandırır.

ÖĞRETMEN

Öğrencinin ihtiyaçlarının farkında olur ve karşılanması için rehberlik eder.

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için algısı açık olur. Formu doldurur ve takip eder.  Katılım için rehberlik eder

Veli, “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar, bu süreci sürdürülebilir kılar.

Etkinliklere öğrencilerin demokratik katılımı için algısı açık olur ve teşvik eder. Çizelge ile takip eder.

YÖNETİM

Öğrenci etkinlik katılım çizelgesi hazırlar ve demokratik olarak katılımın sağlanmasına rehberlik eder.

Öğrencinin kendini keşfedilmesi için; öğretmene ve veliye rehberlik eder, bu konuda algı açıklığı için seminer ve eğitim alınmasını sağlar.

VELİ

Öğrencinin ihtiyaçlarının farkında olur ve karşılanması için destek sağlar.

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için algısı açık olur ve rehberlik eder.

“Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar, bu süreci sürdürülebilir kılar.

39.OKULU TEMSİL ve ETKİNLİKLERE KATILIM KATILIMDA NELERE DİKKAT EDELİM?

TANIMLAR:

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM: Akademik çalışmaların yanında öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak olan etkinliklere katılımdır.

ÖĞRENCİ

Kendini gerçekleştirebileceği alanda katıldığı etkinliğin kurallarını bilir ve uygular.

Birey olarak kendini, ailesini ve okulu temsil ettiğinin farkında olur ve olumlu davranışlar için özen gösterir.

ÖĞRETMEN

SÜREÇ YÖNETİMİ olarak “Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” aşamalarını yapılandırır.

Katılımı teşvik eder. Kayıt yapar ve etkinliği yapılandırır.

Zümrede karar alır. Bütçesini Yönetim Kuruluna onaylatır. Yıllık planında yer ver, akademik takvime yerleştirir.

4 hafta önce etkinlik planı yapar. Nöbet ve ders görevini zümre arkadaşı ile değiştirerek ders kaybını önler.  Zümre kuruluna ve yönetim kuruluna onaylatır.

YÖNETİM

Planlama çalışmalarını inceler zümre kurulu kararı ile yönetim kuruluna sunar.

Yıllık planda ve akademik takvimde bulunmasını sağlar.

Okul dışı etkinliklere katılan öğretmenin nöbet ve ders planının yapılandırılmasını kontrol eder ve destek olur.

VELİ

Okul ile iletişim içinde olur, gerektiğinde maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirir.

Katılım için gerekli izin belgelerini zamanında onaylar ve öğretmene ulaşmasını sağlar.

Çalışmaları izler, izleyici olarak katılır ve olumlu yönde motive eder.

40.OYUN OYNAMA YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR?

OYUN: Açık alan oyunları, kutu oyunları ve spor etkinlikleridir. Teneffüslerde ve öğle arasında oynanır. Kuralları vardır ve uygulanır.  Kazanım sağlaması hedeflenir ve hedefe ulaşma gözlemlenir. Oyunlara katılım teşvik edilir.  Oyunun aktif olarak verimliliği gözlemlenir ve SÜREÇ YÖNETİMİ ZÜMRE KURULU toplantısında yapılandırılır. Sürdürülebilir kılınması ve geliştirilmesi de dikkate alınır.

ÖĞRENCİ

Oyun oynamak için algısı açık olur.

Oyun kurallarına uyar. Kurallara uyum sağlamada zorlandığı alanları not eder ve öğretmeninden destek ister.

Oyun arkadaşları ile olumlu tutum ve davranışta olunmasına önem verir.

ÖĞRETMEN

Oyunları öğrencilerine tanıtır. Videolarını izletir. Kurallarını açıklar.

Öğrencelerini gözlemler ve tutum ve davranışlarını iyileştirmeleri için rehberlik eder.

Kampüste öğrencilerim bu konuda tutum ve davranışını gözlemler ve not alır.

Gerektiğinde DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile REHBERLİK Servisini bilgilendirir.

YÖNETİM

Oyun alanlarını ve materyallerini talepler doğrultusunda sağlar.

Oyun oynama alanlarını izler ve öğretmenlere rehberlik eder.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

41.YEMEKHANE ve KANTİNDE TUTUM VE DAVRANIŞLARIM

TANIMLAR:

YEMEKHANE VE KANTİNDE TUTUM VE DAVRANIŞLAR: Başkalarının haklarını dikkate alarak davranmak esastır. Atıkların belirtilen yere konulması alışkanlığına önem verilmelidir. Rica etme ve teşekkür etme tutumu için rehberlik ve rol model olunması değerlidir.

ÖĞRENCİ

Yemek saatinde ilkokul sınıf öğretmeni ile yemekhaneye çıkar.20 dakikadan önce çıkamaz. Sıra olur. Yemeğini alır. Sınıfının olması gereken yere oturur.

Sessiz konuşur. Yemeğine konsantre olur.

Yiyeceği kadar yemek alır ve tabağında yemek bırakmamaya özen gösterir.

Tepsisini yerine teslim eder. Elinize sağlık, teşekkür ederim, der.

ÖĞRETMEN

İlkokul sınıf öğretmeni öğrencileri ile birlikte yemek süresince olur.

Tutum ve davranışları için rol model olur, rehberlik eder.

Derslerde beslenme ve çeşitli besinlerle beslenme konusunda videolar izletir ve fırsat eğitimi yapar.

Ortaokul ve Lisede nöbetçi öğretmen rol model olur, rehberlik eder.

YÖNETİM

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU REHBERLİK Servisinde öğrencinin kişisel dosyasında takip eder.

Yaptırımların uygulanmasına destek olur.

VELİ

Evde de çeşitli beslenme ve sofra adabına uygun davranması için rehberlik eder.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU ile yürütülen süreçte üçüncü aşamada “Rehberlik Servisi ve Okul Yönetimi” ile işbirliği yapar ve destek olur.

42.KAMPÜSTE VELİ KARŞILAMA YÖNETİMİ NASIL?

TANIMLAR:

VELİ KARŞILAMA YÖNETİMİ: Dersliklerin bulunduğu alanlarda bulunmamaya özen gösterir.

Randevulu ya da davet edilerek okula gelir. Bekleme salonunda davet eden kişi karşılar.

Etkinlik davetinde ise asansörü kullanır ya da dersliklerin dışındaki merdiveni kullanır. 

Fuaye alanına geldiklerinde yine orada görev alan öğretmenler tarafından konferans salonuna yönlendirilirler.

Konferans salonundaki öğretmenler velileri salonda karşılayıp oturacakları yerlere yönlendirme yaparlar.

ÖĞRENCİ

Velisine etkinlik davetiyesini verir.

Karşılaştığında velisine “Hoş geldin, geldiğin için teşekkür ederim,” der.

ÖĞRETMEN

Veliye etkinlik daveti gönderdiğinde okula giriş çıkış ve kullanılacak kapı konusunda bilgi verir. Velisini güler yüzle karşılar, rol model olur.

Velinin randevu talebini yapılandırır ve yönetimi bilgilendirir.

Öğretmenler tarafından dönemde bir kez şube veli toplantısı gerçekleştirir. Veli randevu ya da davetle geldiğinde güvenlik tarafından yönlendirilir. Bekleme salonunda karşılanır ve toplantı alanına alır.

YÖNETİM

Velinin randevu ile davet edilmesini ajandasına işler.

Randevu saatinde karşılama yerinde olur ve toplantıya katılım sağlamaya özen gösterir.

Görüşmeleri not alır ve yönetim kurulunun haftalık toplantılarında bilgi verir, değerlendirir varsa olumsuz durum için önlem alır.

Yılda iki kez veli ile birebir görüşme planlar.

VELİ

Katılım davetinde belirtilen koşullara uygun davranır.

Randevu alarak okula gelmesi nitelikli zaman yönetimi sağlar.

Bekleme salonundan dersliklerin olduğu bölüme geçilmemesi gerektiğini bilir.

43.REVİRE HANGİ DURUMDA VE NASIL GİDERİM?

TANIMLAR:

SAĞLIK SORUNU: Okulda yaşanan kazalar ve ani gelişen sağlıkla ilgili olumsuz durum belirtileridir.

REVİR: Okul içinde sağlık sorunu yaşayan öğrencilere müdahale edilen, gözetim altında tutulan ve içinde bazı tıbbı araç gereç ile ilkyardım ekipmanı bulunan odadır.

OKUL HEMŞİRESİ: Sağlık sorunlarının ilk yardımından sorumlu kişidir.

ÖĞRENCİ

Sağlık sorununu ders / nöbetçi öğretmenine bildirir.

ÖĞRETMEN

Sağlık sorunu tespit ettiğinde hemşireyi telefon ile bilgilendirir.

Öğrenciyi revire gönderir.

Acil durumlarda hemşire gelinceye kadar öğrencinin yanında durur.

HEMŞİRE

“Sağlık Sorunu Tespit Formunu” doldurur.

Öğrencinin sağlık sorunu ile ilgili gerek işlemi yapar.

Gerektiğinde veliyi bilgilendirir ve okula davet eder.

VELİ

Öğrencinin sağlık sorununu hemşireye bildirir.

Hekim reçetesi ile günde bir kez verilmek üzere ilacı verir.

Verilen sağlık sorunu bilgisine göre okula gelir.

44.OKUL SERVİSLERİNDE NASIL DAVRANILMALI?

TANIMLAR:

Okulumuza ulaşım, anlaşmalı olduğumuz firmaya ait servislerle gerçekleştirilmektedir. Servislerimizin her türlü yönlendirilmesinden ve düzeninden servis firması sorumludur.

ÖĞRENCİ

Aşağıda belirtilmiş olan servislerle ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler:

Okul servisine okul sınırlarında olan kurallar geçerlidir. Dolayısıyla velinin yazılı izni olmadan güzergâh dışından biniş ve iniş yapılamaz.

Öğrenciler, servisin kendilerini alacağı bekleme yerine servis saatinden 5 (beş) dakika önce gelmelidir. Servis öğrenciyi 2 (iki) dakikadan fazla beklemekle yükümlü değildir.

VELİ

Adres değişikliklerini okulun muhasebe bölümüne ve servis yetkilisine bildirir.

Zaman yönetiminde öğrenciye destek olur.

45.BAŞARILI ÖĞRENCİLER NASIL ÖDÜLLENDİRİLMEKTE?

TANIMLAR:

Akademik başarılar teşekkür, takdir ve onur belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Her geçen yıl artan sayıda öğrencinin aşağıdaki kriterler doğrultusunda Onur Belgesi almasını sağlamak amacıyla Onur Belgesi kriterleri şunlardır:

Türkçeyi doğru kullanma,

Tören kurallarına uyma,

İnsan ilişkileri – görgü kurallarına uyma,

Konferans gibi toplantılarda dinleme kurallarına uyma,

Projelere ve kulüp çalışmalarına aktif katılma,

Okula zamanında gelmek ve devamlılık kurallarına uyma,

Ders araç gereçlerinin tam olmasına önem verme,

Sorumluluklarını yerine getirme,

Kılık-kıyafet kurallarına uyma,

Okul servis kurallarına uyma,

Etkinliklerde görev alan öğrencilere; numaralandırılmış katılım belgesi verilecektir.

Deneme sınavlarında; birinci, ikinci ve üçüncü olanlara bayrak töreninde başarı belgesi verilecektir. Deneme sınavlarında en yüksek puan ortalamasına göre dönem sonunda ödüllendirilecektir.

Ödüller Bayrak Töreninde ilan edilerek kitapla ödüllendirilecektir.

Başarı panosunda ve web sayfamızda başarı belgesi alan öğrencilerle yapılan röportajlar yayınlanacaktır.

46.“DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU” İLE NASIL BİR YOL İZLENMEKTE?

TANIMLAR:

Yaptırım süreci “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU” ile takip edilerek Süreç Yönetimi (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al!) yapılandırılacaktır.

DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder. İlk durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Servisi”, ikinci durum tespitinde “Sınıf Öğretmeni/ Rehber Öğretmen/ Onur Kurulu”; üçüncü durum tespitinde “Veli” desteği alınır ve dördüncü durum tespitinde “Davranış Değerlendirme Kurulu” işlem yapar.

SINIF ÖĞRETMENİ;

Öğrencilerinin; devam devamsızlığını, okul kurallarına uyumunu, başarı durumunu, başarısızlığı giderici çalışmalarını, öğrenciye uygulanan rehberlik çalışmalarının sonuçlarını, “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMUNU” takip eder.

“DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU”: Öğretmen iyileştirilecek tutum ve/veya davranışı bu forma kaydeder.

GÖRÜŞME PLANI ÖZETİ:

İlk durum tespitinde sınıf öğretmeni ve rehberlik servisi, ikinci durum tespitinde rehber öğretmen ile sınıf öğretmeni ve veya onur kurulu üçüncü durum tespitinde veli desteği ve dördüncü durum tespitinde Davranış Değerlendirme Kurulu işlem yapar.

FORMU DOLDURMA VE BİLGİ AKIŞ SÜRECİ

1.      Öğretmen olumsuz durum gözlemlendiğinde “DAVRANIŞ İYİLEŞTİRME FORMU”nu doldurur.

2.      İlkokulda sınıf öğretmenine verir.

3.      Sınıf öğretmeni imzalar ve rehberlik servisine iletir.

4.      Rehber öğretmen, öğrenci ile görüşür ve sınıf öğretmenine e-posta yoluyla görüşme raporunu gönderir.

5.      İkincisinde öğrenci ile sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen aynı anda görüşür.

6.      İyileştirilecek davranışın, aynı dönemde üçüncü tekrarı gerçekleştiğinde rehber öğretmen veliyi okula davet eder ve yöneticinin de katılımı ile destek almak için görüşülür.

7.       Olumsuz davranış dördüncü kez tekrarlanırsa, rehber öğretmen tarafından hazırlanan rapor; Davranış Değerlendirme Kuruluna yönlendirilmek üzere okul müdürüne verir.MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete: 26.07.2014 -29072 ve Değişik: RG-10.7.2019-30827 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm

Sekizinci Bölüm Madde 51 den Madde 63 e kadar olan bölüme göre Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi uygun işlemleri sürdürür.

8.      Karar danışman öğretmene ve rehber öğretmene de tebliğ edilir.