Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

Akademik Ders Programlarımız

Worthwhile School

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:08+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Positive Impact

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:18+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA ÖĞRENCİLERİN YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNE ÖNEM VERİLİYOR.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNDE SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL PROJELER BİR ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Özel AY Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesinde öğrenme ve öğretme tekniklerinin en iyi şekilde uygulandığı matematik derslerinde öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamaları sağlanacak ve gerçek yaşam problemlerinin çözülmesinde kullanılacaktır. Münazara, panel, bilgi yarışması ve bilimsel gezilerle öğrenciler matematiği hayatlarına alacaklardır. TYT ve YKS hazırlık çalışmalarında; test çözme teknikleri, pekiştirme çalışmaları yapılıyor ve istatistiklerle değerlendirilecektir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Özel AY Anadolu Lisesi fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarındaki eksiksiz donanımla derslerin tam uygulamalı olarak yapılmasını sağlayacaklardır. Fen Bilimleri eğitimi ile bilime gereken önemi veren, kazanımlarıyla çevre problemlerinin çözümüne katkıda bulunan, bilgiyi günlük hayatta kullanan, bilimdeki yeni gelişmelerle ilgili yayın ve dokümanları izleyen üretken bireyler yetiştirileceklerdir. TYT ve YKS formatında ölçme değerlendirme ve pekiştirme çalışmaları yapılacaktır.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Hazırlık Sınıfı Bulunan Özel AY Anadolu Lisesi edebiyat derslerinde öğrencilerini, Türk dilini doğru kullanabilen, estetik bakış açısı gelişmiş, başkalarıyla iyi ilişki kurabilen, kendini başkalarına ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetişeceklerdir. Derslerde öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilen bilgiler dramatizasyonlardan şiir dinletilerine, bilgi yarışmalarından münazaralara, öykü ve şiir yarışmalarında bir ürüne dönüşerek başarıyla sergilenecektir. Ayrıca dersler TYT ve YKS tabanlı çalışmalar ve testlerle desteklenerek öğrenciler üniversiteye hazırlanacaklardır.

Gösteri ve Basın-Yayın Kulübü’nde her yıl dönüşümlü olarak seçkin tiyatro eserlerinden birini ya da tematik bir şiir dinletisini okulumuzun tiyatro salonunda sahneleyeceklerdir. Okulda yapılan tüm etkinlikleri hem okulun web sayfasında hem de okul dergisinde fotoğrafları ile yayınlanacaktır.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Öğrencilerimiz yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğrenecektir. İngilizce ve ikinci yabancı dili okuyup, dinlediklerini anlayıp, konuşup ve yazabileceklerdir. Uluslararası platformlarda yer alarak evrensel düzeyde iletişim kurabileceklerdir.

 

TARİH BÖLÜMÜ

AY Liseliler, Atatürk İlke ve İnkılâplarını bilen, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyup geliştiren, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirileceklerdir. TYT ve YKS kaynaklarıyla desteklenerek pekiştirilecektir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Yaşadığı çevreyi, ülkesini ve tüm dünyayı tanıyarak coğrafi bir bilinç kazanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, yaratıcı düşünme, problem çözme, harita kullanma, gözlem, arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama becerileri kazandırılacaktır. TYT ve YKS çalışmaları görsel materyallerle desteklenecektir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik derslerinde müziğin hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini müzikle ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedeflenecektir. Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalmasına rehberlik edilecektir.

 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor derslerinde öğrencilerimizin sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedeflenecektir. Öğrencilerimiz basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, petank, kayak gibi sporların kurallarını öğrenmeleri ve uygulamaları ilgi alanlarına göre sağlanacaktır. Yarışmalarda okulumuzu başarı ile temsil etmeleri için fırsatlar değerlendirilecektir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrencilere mesleki, bireysel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Akademik gelişim düzeyleri ayda bir yapılan deneme sınavlarının sonuçları ile takip edilerek hedef belirleme çalışmaları yapılacaktır.  Kariyer planlama kapsamında üniversite tanıtımları ve üniversite gezileri düzenlenecektir. “Gölge Adam Projesi” ile öğrencilerimizin hedeflediği mesleğin erbabıyla zaman geçirmesi ve hedefine odaklanması sağlanacaktır.

SON SÖZÜMÜZ:

“Siz de geleceğe güvenle bakmak için AY Liseli olmak ister misiniz?”