Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

okulistik-giris-ekrani

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

Aydede’de Yaşam

Worthwhile School

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:08+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Positive Impact

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:18+02:00

Alexa fon Tobel

CEO

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinliğinde yapılan,taklit,yaratıcı drama,arkadaşları ve öğretmenleri ile konu analizleri yapmak dil becerilerini geliştirir.Kelime dağarcığı genişler.Etkinlik süreci içinde hikayeler okunur,hikayede geçen olaylar canlandırılır.Aktif olarak etkinliğe katılan çocuklarda öğrenim daha kalıcı olur.Türkçe dil etkinliğinde çocuk olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar ve problem çözme becerisi gelişir.

Bu etkinlikte kendini doğru ifade etme becerilerini geliştirme amaçlanır,bununla birlikte duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortam hazırlanır.

İNGİLİZCE & NATİVE SPEAKER  – YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda uygulanan İngilizce programının öncelikli hedefi, çoçuklarımıza İngilizceyi sevdirmek yabancı dili öğrenme isteklerini ve motivasyonlarını en üst seviyeye taşımak ve ilerletmektir.

Dilin en iyi öğrenildiği erken çocukluk döneminde (3 -6 yaş grubu) okul öncesi eğitim ilkeleri doğrultusunda ve yaratıcı program kapsamında ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz yabancı kaynaklı ders kitaplarındaki etkinlikleri uygulayarak ingilizce temel kalıpları ve kelime dağarcığını oluştururlar.

’‘creative English ’‘ (yaratıcı ingilizce) saatinde çocukların ingilizce öğretmenleri eşliğinde eğlenceli ,seviyelerine uygun ,konuşma ve dinlemenin ağırlıkta olduğu aktivitelerle severek ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir.

Yaratıcı drama , müzik , el becerileri ,oyunlar ,gibi eğlenerek yapacakları faaliyetlerde doğal olarak yabancı dili kullanma becerilerini daha da geliştirirler.

’‘story time‘‘ (kitap okuma ) çocuklar okudukları kitaplarla ilgili yaratıcı faaliyetlerde bulunarak çeşitli oyunlar oynarlar ve boyama yapıp şarkılar söyleyerek öğrendiklerini pekiştirirler.

Native Speaker (İngiliz uyruklu eğitmen) ve yabancı dil öğretmenlerimizle birlikte öğrenim sağlanmaktadır. Bu kadroyla uyguladığımız İngilizce programı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazandırmak, temel kalıpları anlamalarını sağlamak ve bu kalıpları günlük hayatlarında kullanmalarına temel oluşturmak amaçlanmaktadır.

Tüm etkinlikler İngilizce olarak uygulanmakta ve öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

PROJE DESTEKLİ EĞİTİM

Proje Destekli Eğitim ile çocuklar, normal derslerinde edinilen bilgileri uygulamayı, soru sormayı, alternatifler arasında seçim yapmayı, plan ve araştırma yapmayı öğrenirler. Herhangi bir eğitim programına takviye olarak kullanılabilen bu metod çocukların yaratıcılıklarını pekiştirir, özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Kendi ögrenimlerinde etkin bir rol oynadıklarından motivasyonları artıp her alandaki başarı oranları yükselir.

FEN, MATEMATİK, DOĞA, DENEY

Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız çocukların yaşayarak deneyerek ,keşfederek ve gözlem yaparak sonuca ulaşmalarını sağlamaktır.Yapılan çalışmalarla çocukların araştırmaya ve öğrenmeye merak duygularını geliştirmek amaçlanmıştır. Olasılık ve mesafe tahminleri ile çocukların düşünme ve düşündüğünü ifade etme becerileri gelişmektedir.

Okul öncesi dönemde yapılan bu çalışmalar ilerideki FEN KİMYA ve FİZİK konularını anlamaları için sağlam bir temel oluşturacaktır.

MÜZİK

Her çocuk ilk aylardan itibaren müziğe ilgi duyar. Müziğin çocuğun dil gelişimine, duygusal ve sosyal gelişimine ,bedensel ve psikomotor gelişimine etkileri vardır.Şarkı söylerken dil gelişimi olumlu yönde gelişir.Ayrıca okulumuzda orff çalışmaları ile çocukların ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olunur.

BİLGİSAYAR

Eğitim süreçlerinde teknolojiyi etkin biçimde kullanmaları sağlanmaktadır.

İnteraktif eğitim cd leri ile eğitim programımız desteklenir.

SATRANÇ

Satranç; doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmektir.Çocuklarda karar verme yeteneğini geliştirir.Kazanmak kadar kaybetmeyi de öğrenir. Kişide düşünce disiplininin gelişmesini sağlar. Sakin, sabırlı ve kontrolü olmayı öğretir.

BALE & MODERN DANS

Dans, hareket ve müzik ile kendilerini ve duygularını ifade etmeleri sağlanır. Kendi vücudunu tanır ve estetik bir şekilde nasıl kullanabileceğini öğrenir. Doğru vücut duruşunu sağlar. Estetik algıları gelişir. Grup bilinci oluşur.

HAREKET EĞİTİMİ

Gelişimlerini desteklemek ileride bedenini doğru kullanma ve doğru duruş alışkanlığı kazanması açısından önemlidir.

Yapılan egzersizlerle beden ve hareket becerileri gelişir. Hareket eğitimi etkinliğinde koordinasyon geliştirici çalışmalar ve fiziksel hareketlere yönelik jimnastik çalışmaları yapılmaktadır.

SANAT

Sanat çalışmaları, çocukların yaratıcılıklarını destekleyen bir programdan oluşmaktadır.

Yaratıcılık, herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir.

Aydede Anaokulunda çocuklara bu fırsat verilmektedir.

Okulumuzda çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için uygun ortam ve olanaklar sağlanmıştır.

YARATICI DRAMA

Çocuklar tarafından oyun olarak algılanan eğlenceli bir etkinliktir. Bu etkinlikte çocuklar tüm bedenlerini hareket ettirerek çalışırlar ve aynı zamanda zihinlerini de koordineli hareket ederler. Dinleme becerileri, bir gruba ait olma, birlikte hareket edebilme, başkaları ile ilişki kurabilme becerileri gelişir.

Oyun Grubumuzun Amacı;

İlgi sürelerinin çok kısa olduğu günlük yeme, içme, uyuma rutinlerinin ise çok önemli olduğu 0-3 yaş dönemi çocukları için play group bilim adamalrı tarafından önerilmektedir.

Bir çocuğun beyni bir yetişkin beyninin 80 büyüklüğünde hayatının ilk üç yılında ulaşır.Çocuğun fiziksel, sosyal, bilişsel gelişimini hareket yaratıcılık ve sosyal programlarla desteklemenin en iyi zamanı ilk üç yıldır.

Bebeğiniz hareketlenmeye başladığı etraftaki değişiklikleri algılamaya ve bu değişikliklere tepki vermeye başladığında aslında bir oyun grubuna katılabilir demektir.

Doktorlarımız herhangi bir okul öncesi programı için 3 hatta 4 yaşı önerirler. Oysa günümüzde bilim adamları sosyalleşme sürecinin doğumla başladığını ve bir çocuğun beyninin 3 yaşına kadar bir yetişkin beyninden 2,5 kat daha fazla çalıştığını kanıtladılar. Oyun grupları sosyalleşme sürecini başlatan ve destekleyen ortamlardır.

Amacımız keyifli etkinlikler ile çocuklarmızı bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden bulundukları düzeyden ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaştırmaktır.

Oyun Grubumuzda Neler Var;

Serbest Oyun,

Sanat Çalışmaları

Mutfak Etkinlikleri

Parmak Oyunları

Kitap Zamanı

Dans ve Müzik

Kampüsümüzden Görüntüler