Bilimle Güçlü, Sanat ve Sporla Mutlu, Özgüvenli Bireylerin Okulu...

Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube

Anasayfa

Özel AY Eğitim Kurumları

Özel AY Eğitim Kurumları

İlkokulda Eğitim Politakamız

Akademik Takvim

Mart 2019

Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Worthwhile School

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:08+03:00

Alexa fon Tobel

CEO

I called School Time and my husband and son came with me for the tour. We felt the magic immediately.

Positive Impact

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

Alexa fon Tobel

CEO

2016-03-14T15:19:18+03:00

Alexa fon Tobel

CEO

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARI

İLKOKULDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARINDA ÖNCE İNSAN…

GENEL TANITIM

Özel AY Eğitim Kurumları Anaokulu ile 1998 yılında sektörde yerini almıştır. 2014 yılından itibaren de İlkokul, Ortaokul ile ve 2018 de Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi yatırımları ile başarılı adımlarla büyümeye devam etmektedir.

Kurucumuz Saadet BADEM’İN uluslararası düzeyde vizyoner yaklaşımı ile yakın gelecekte ülkemizi ve tüm dünyayı yönetecek ve şekillendirecek insanlar; hayal gücü örselenmemiş, farklılıklarına saygı duyulmuş, yaratıcılığı ve yetenekleri desteklenmiş, cesur, dogmalardan uzak bilimsel ve nesnel düşünebilen; yani ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYABİLMİŞ ve DEĞER VERİLMİŞ kişiler olması vizyon olarak yapılandırılmıştır.

900 öğrenciye eğitim ve öğretim verilen kampüste;  geniş derslikler, kütüphane, teknoloji ve sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor alanları ve gösteri salonlarının donanımı ve fiziki büyüklüğü ile öğrencilere verilen değer, kampüsün her köşesinde hissedilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında; Atatürk gibi düşünmeye önem verilmektedir. 21. yüzyıl becerileri ile yenilenen bilgiyi kendisinde de yapılandıran yenilikçi öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz hayata hazırlanmaktadır. Kaliteli eğitime, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına her derste, kulüplerde ve proje çalışmalarında önem verilmektedir. Sorumluluk sahibi, etkin iletişim kurabilen, yaratıcı, entelektüel, sistematik düşünen, medyayı doğru kullanan, işbirliğine değer veren, öz yönelimi güçlü ve çevresel-toplumsal sorumluluğa önem veren,  kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında;  öğrencilerimizin yabancı dili uygulama deneyimine, bilişim teknolojilerini kullanarak fen ve matematik derslerinin birikimini robotik, STEAM ve MAKERS ile uygulamasına ve girişimciliğe önem verilmektedir. Öğrencilerimiz bu birikimleri ile dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında eğitimin süreç yönetimine: “Plan Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al” aşamalarına önem verilmektedir. “Planla ve Uygula” aşamasında; günlük plan yapılmakta ve ders materyali ile öğrenme modeli uygulanmaktadır. “Kontrol Et” aşamasında;İmece” diye adlandırdığımız uygulama ile öğretmenlerimiz, zümre arkadaşının dersini gözlemleyip dersi birlikte değerlendirmektedir. “Önlem Al” aşamasında;  önceden planlaması yapılmış derslerde, 5 kişilik bir öğrenci grubu ile bir başka derslikte, “Co-Op” diye adlandırdığımız çift öğretmen uygulaması, öğretmen işbirliğini güçlü kılmakta ve ders kazanımları pekiştirilmektedir.

Özel AY Eğitim Kurumlarında bir üst eğitim kurumunun sınavına hazırlık çalışmalarında; Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında; Temel Yeterlilik Testi (TYT),  Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hazırlığı için ayda bir ya da iki kez deneme sınavları yapılmaktadır. Bu bağlamda; 4. Sınıftan itibaren test çözme teknikleri verilmekte, istasyonlarda pekiştirme çalışmaları yapılmakta ve istatistiklerle değerlendirilmektedir. Ödev çalışmaları ve deneme sınavları hazırlığı için, okul çıkışı iki oturumda branş öğretmenleriyle yapılan; “Ödev-İstasyon” derslerinde başarı artırılmaktadır.

Özel AY Eğitim Kurumlarında sınava hazırlanan son sınıflarda, her cumartesi deneme sınavı ve istasyon yapılmakta,  yılda dört kez yapılan deneme-istasyon ve sınava düşünsel hazırlık kampları kütüphanede ve kurum dışında bir tesiste yapılmakta ve başarı güçlendirilmektedir.

Bireysel özelliklerine göre kendilerini gerçekleştiren AY Kolejliler, hedefleri doğrultusunda hedeflerine ulaşmaktadır.

İLKOKUL

ULUSLARARASI DİPLOMA PROGRAMININ İLK YILLAR PROGRAMI, İNGİLİZCE KISA ADIYLA PYP

İlkokulumuz akademik çalışmalarında Uluslararası Diploma Programının İlk Yıllar Programı, İngilizce kısa adıyla PYP, ilke ve standartlarından yararlanıyor. Milli Eğitim Müfredatının hazırlanışında benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ilke, teknik ve yöntemleriyle hazırlanmış programda öğretim yılı boyunca öğrencilerle sorgulanan altı tema bulunuyor. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları disiplinler arası bir anlayışla düzenlenmiş temalar çerçevesinde işleniyor. Temalar;

  1. Kim Olduğumuz

2.Bulunduğumuz Yer ve Zaman

  1. Kendimizi İfade Etme Yollarımız
  2. Dünyanın İşleyişi
  3. Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
  4. Gezegeni Paylaşma

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanıyor ve öğrencilerin evrensel değerlere sahip, yurtsever, üretken birer dünya vatandaşı olabilmeleri için öğrenme ortamları tasarlanıyor.

ANA SINIFI

Özel AY Eğitim Kurumlarının ilkokul hazırlık grubunda çocuklar bütün gelişim alanlarında ilerleme kaydedecek şekilde destekleniyor ve ilkokula hazır olmaları sağlanıyor. Bu yaş grubunda ele alınan PYP sorgulama üniteleri ile çocuklar araştırmaya, keşfetmeye ve yeni öğrenme deneyimleri yaşamaya teşvik ediliyor.

Okuma yazma hazırlık çalışmaları ile temel beceriler kazandırırken, projeler ile de matematik, fen, sosyal, dil, müzik-hareket, drama ve sanat çalışmaları da yapılıyor.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik – Bale, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

BİRİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okul kültürüne alışmaları, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini ve çevrelerini tanımaları konularındaki gelişimleri için uygun ortam sağlanıyor.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ile Türkçe derslerinde okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler sesten hece, kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparken temel dil bilgisi kurallarını öğreniyor ve uyguluyorlar. Bireysel, akran, öğretmen değerlendirmeleriyle değerlendirme sürecine katılıyorlar.

Matematik dersinde öğrencilerimiz somut malzemelerle çalışarak çıkarma, toplama, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanıyorlar. Öğrencilerin gelişimlerine, deneyimlerine, öğrenme tarzlarına uygun olarak PYP’nin ön gördüğü uygulama basamakları kullanarak dersler işleniyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel öğeleri ile bağlantı kurularak işleniyor. Öğrencilerimiz aktivitelerde sorgulama, gözlem yapma, veri toplama, veri kaydetme, soru sorma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak öğrendikleri konularla günlük yaşamları arasında bağlantı kuruyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Jimnastik. Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

İKİNCİ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında ikinci sınıfta öğrencilerimiz dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanıyorlar. Yapılan dil çalışmalarıyla öğrenciler okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme, etkin dinleme ve kendilerini sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştiriyorlar. Öğrenciler yaşam boyu okuma ve araştırmaya yönelik becerilerinin temellerini oluşturmaya başlıyorlar.

İngilizce, Kütüphane, Yüzme, Beden Eğitimi Spor, Yüzme, Sanat ve Müzik dersi bu yaş grubunda branş dersi olarak uygulanıyor.

Matematik dersinde öğrencilerimiz matematiksel becerilerini günlük yaşantılarından yola çıkarak deneyimleme fırsatı buluyorlar. Öğrenme süreçleri disiplinlerüstü ilişkilendirme temel alınarak planlanıyor.

Hayat Bilgisi dersi, PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

ÜÇÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında üçüncü sınıfta öğrencilerimiz vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi ediniyorlar. Etkili görsel sunular hazırlayarak kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme becerilerini geliştiriyorlar.

Matematik dersinde konuları günlük hayatla ilişkilendiriyorlar. Görsel, işitsel pek çok materyalle Matematik dersinin bilgi ve kavramlarını keşfetme yoluyla öğreniyorlar.

Fen Bilimleri dersinde öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine öğreniyorlar.

Tüm derslerde PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

DÖRDÜNCÜ SINIF

Özel AY Eğitim Kurumlarında dördüncü sınıfta öğrencilerimiz Türkçe dersinde, Türkçe’nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik ediliyorlar. Not alma, okuma ve dinleme teknikleri ve görsel sunular hazırlama becerileri bu sene içerisinde daha da gelişiyor.

Matematik dersinde öğrencilerin işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artıyor.

Fen Bilimleri dersinde sorgulama, bilimsel incelemenin ve anlayışın merkezinde yer alıyor.

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini öğrenmeleri ve kullanmaları hedefleniyor.

Tüm derslerde PYP temel kavramları doğrultusunda sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırılması amaçlanıyor. Öğrenciler ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle; sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu bireyler olarak öğrenme deneyimleri kazanıyorlar.

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARINDA; AKADEMİK ÇALIŞMALARDA ÖĞRENCİLERİN YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNE ÖNEM VERİLİYOR. HER BÖLÜMÜN PLANLADIĞI BİLİMSEL SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL PROJELER BİR ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR.

YABANCI DİL BÖLÜMÜ

Özel AY Eğitim Kurumlarının Öğrencileri, yabancı dili aktif projelerle yaşayarak öğreniyor. 4. sınıftan sonra İngilizce okuyup, dinlediklerini anlayabiliyor, konuşup yazabiliyor. Uluslararası platformlarda yer alarak evrensel düzeyde iletişim kurabiliyor

Cumartesi günleri yapılan kurs programında skeç çalışmaları ve tiyatro çalışmaları ile konuşma alanının güçlendirilmesine önem veriliyor.

Yabancı Dil Bölümümüz; İngilizce ve Ortaokulda Fransızca, Lisede Almanca etkinliklerden oluşan bir program ile “Bahar Şenliği” haftasında “Spring Feast” diye adlandırdığı bir gösteri günü planlıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, ROBOT VE KODLAMA BÖLÜMÜ

Derslerde verilen kazanımların her biri, Microsoft Office programlarından “Word, Excel, PowerPoint ve Publisher” ile tüm derslerde kullanılabiliyor.

Algoritma ile düşünme eğitimi ve kodlama eğitimi ile yazılım çalışmaları yapılıyor. Kodlama eğitimi ürünleri ile öğrencilerimiz kendilerini keşfediyor. Kodlama eğitimi kulüp çalışmaları ile destekleniyor.

Problem çözme teknikleri ile ilgili eğitim, derslerde, MİndLab Akıl Oyunları programının sunduğu oyunlarla veriliyor ve uygulamalarla pekiştiriliyor.

Robot ve FLL çalışmaları kurs çalışması olarak ileri düzeyde de yürütülüyor. BT bölümümüz zümrelerimizle işbirliği yapıp projelerde etkin çalışmaların yapılanmasına katkı sağlıyor.

KÜTÜPHANE BÖLÜMÜ

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik olması için çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane uzmanı, kullanıcılarının bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanında olmayı; onların meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesine destek oluyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Madde 8 ve Madde 9’a göre kütüphaneci, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenleniyor ve yönetiliyor.

Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcılarını bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olunuyor, halk, araştırma, üniversite kütüphanelerine tanıtım gezileri düzenleniyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenleniyor. Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendiriliyor.

Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenleniyor. Dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesini sağlanıyor. Programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulmasını sağlanıyor.

Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılmasına rehberlik ediliyor.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması sağlanıyor.

Yazar ve şairlerle interaktif söyleşiler planlanıyor. İlkokulda bir ders okuma ve bir ders yazma çalışmaları kütüphane öğretmeninin de desteği ile aktif olarak yapılıyor.

Özel AY Eğitim Kurumlarında kitap okuma ve yorumlayarak paylaşma çalışmalarına önem veriliyor.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik derslerinde müziğin hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini müzikle ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir enstrüman çalması sağlanıyor. Gösterilerde, öğrencilerin birikim ve yetenekleri ile yeteneklerdeki gelişmeler sahneleniyor.

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar atölyesinde sanatın hayatımızdaki yerini ve önemini bilen öğrencilerimizin kendilerini görsel sanatlar ile ifade etmelerini, estetik ruhlarını geliştirmeyi ve en önemlisi yaratıcılıklarını sergilemeleri hedefleniyor.

Her öğrencinin yeteneğini keşfedip bir görsel sanatlar alanda fark yaratması sağlanıyor. Sergi çalışmaları ile sanatın izi okulun her köşesinde fark ediliyor.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin sportif becerilerini geliştirmenin yanında onlara sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencilerimiz yüzme, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, gibi sporların kurallarını öğreniyor ve uyguluyor, yarışmalarda okulumuzu başarı ile temsil ediyor olmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, sınıflar arası ve okullar arası sportif turnuvalarla sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğreniyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrencilere mesleki, bireysel ve eğitsel rehberlik çalışmaları yapılıyor. Akademik gelişim düzeyleri ayda bir yapılan deneme sınavlarının sonuçları ile takip ediliyor ve hedef belirleme çalışmaları yapılıyor.

Kariyer planlama kapsamında okul tanıtımları ve okul gezileri düzenleniyor. “Gölge Adam Projesi” ile öğrencilerimizin hedeflediği mesleğin erbabıyla zaman geçirmesi ve hedefine odaklanması sağlanıyor.

Rehberlik Servisi, Kütüphane Birimi ve Bilişim Teknolojileri Bölümü ile birlikte “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesini yürütüyor.  UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ ile vicdan çatısında; sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, farkındalık, işbirliği, sorumluluk değerlerinin yapılandığı bir okul ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla;

KİM: “Okul Öğrenci Meclisi” Liderliğinde, KİM: Sınıf temsilcilerinin katılımıyla,

NASIL? Okulda yapılacak çalıştaylarda,

ANKET ÇALIŞTAYI: En sık rastlanan akran zorbalığı sorununun anket ile tanımlanması,

ÖYKÜ ÇALIŞTAYI: Bu soruna değerler ve akran arabuluculuğu kullanılarak çözüm getirilen bir öykü yazılması,

KODLAMA VE BİLGİSAYAR OYUNU ÇALIŞTAYI: Bu öykünün kodlama ile bilgisayar oyununa dönüştürülmesi,

BİLDİRGE: Ana fikrin bildirge cümlesi olarak paylaşılması ortamını sağlanması,

ZİRVE: “UBUNTU ÇOCUK ZİRVESİ” projesi İstanbul, Ulusal ve Uluslararası olarak yapılandırılması hedefleniyor.

SON SÖZÜMÜZ:

“SİZ DE GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İÇİN;

ÖZEL AY EĞİTİM KURUMLARI İLKOKULDA

ÖĞRENCİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?”