Kütüphane ve Okuma Kültürü

AY Eğitim Kurumları Kütüphanesi kullanıcılarına; kitapları sevdirme, kütüphane kültürü oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme, okumayı entelektüel gelişimin ihtiyaçlarından biri olarak yaşamın parçası haline getirme, zamanı hem verimli hem de eğlenceli kullanma amaçlarına yönelik olması için çalışmalar yapılıyor.

Kütüphane Uzmanı öğretmenimiz ile öğrencilerimizin bilgi ihtiyacını fark etme, bilgiyi araştırma, analiz etme ve kullanma, eleştirel okuma gibi süreçlerinde yanında olmayı; onların meraklı, araştıran-sorgulayan, yeni gelişmelerle ve konularla ilgili, telif haklarına saygılı,  bilgi okuryazarı çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesine destek olmayı hedefler. Kütüphanemizdeki her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda kullanıcıları bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olunuyor, üniversite kütüphanelerine tanıtım gezileri düzenleniyor.

Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenleyerek , sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer veriliyor. Öğrencilerimizin her ay en az bir kitap okumaları için çeşitli etkinlikler planlıyor. Sınıf ve okullar arası yarışmalar düzenleyerek ortaokul öğrencilerimizin sosyal alanda gelişimlerini destekliyor.

"Yaşayan bir kütüphane" olma mottosuyla yıl boyunca interaktif yazar ve şair söyleşileri planlanıyor.  Kütüphanemizin aktif kullanılan bir alan olması öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.